Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Камінська В.В. Прогноз курсу акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" станом на 01.12.2017
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2017, 21:43

Камінська В.В. Прогноз курсу акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" станом на 01.12.2017

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Камінська В.В., 2017
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

ПРОГНОЗ КУРСУ АКЦІЙ ПАТ "ДТЕК Західенерго" СТАНОМ НА 01.12.2017

Основною господарською дiяльнiстю ПАТ «ДТЕК Західенерго» є виробництво та реалiзацiя електроенергiї та теплової енергiї на територiї України.
Передбачення курсу акцій побудоване на принципі, що курс акцій визначається очікуваними доходами компаній. В свою чергу, очікувані доходи компаній залежать від загальноекономічних впливів. Однак, враховуючи, що в Україні нерозвинений фондовий ринок, то можна вважати, що загальноекономічні впливи (рівень доходів населення, рівень інфляції, безробіття, ВВП практично не впливають на курси акцій українських компаній). При цьому, складне політичне становище та рівень корупції в країні, на нашу думку здатний впливати на рішення інвесторів в акціонерний капітал.
Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу господарчої дiяльностi пiдприємства на протязi 3-х рокiв (2014-2016) встановлено динамiку збiльшення об’ємiв виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам збiльшувались. Однак у 2014 роцi Товариство почало отримувати збитки, що негативно вплинуло на його фiнансове становище. У 2016 роцi Товариство стало ще бiльш збитковим та на кiнець перiоду накопичило 831 818 тис. грн. збиткiв. Отриманий у 2016 роцi збиток складає 296 693 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року чистий дефiцит оборотного капiталу ПАТ «ДТЕК Західенерго» становив 861 824 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 1 206921 тисячi гривень). У 2016 роцi компанiя мала чисте надходження грошових коштiв за основною дiяльнiстю у сумi 996 306 тисяч гривень (у 2015 роцi отриманий збиток склав 2432571 тисячi гривень, чисте витрачання грошових коштiв за основною дiяльнiстю – 622232 тисяч гривень). У 2014 роцi компанiя отримала збиток у сумi 244357 тисяч гривень та мала чисте надходження грошових коштiв за основною дiяльнiстю у сумi 143155 тисяч гривень (у 2013 роцi отриманий прибуток склав 578 384 тисячi гривень, чисте надходження грошових коштiв за основною дiяльнiстю – 1933316 тисяч гривень). Дивіденди не виплачувались.
Щодо квартальної інформації ПАТ «ДТЕК Західенерго», то у 2-му кварталі підприємство мало збитки у розмірі -396868 тис. грн., а за результатами першого кварталу підприємство отримало прибутки у розмірі 170316 тис. грн..
Отже підприємство збиткове протягом 2014-2016 років, що негативно впливає на ціну акцій. Ймовірно, що за результати 2017 року підприємство також отримає збитки.
Щодо макроекономічної ситуації, то в Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
У серпні 2017 року Фонд державного майна продав 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" за 417,163 млн гривень. Під час аукціону було реалізовано 3,197 млн акцій за ціною 130,46 грн за штуку – вище за стартову ціну на 20%. Ціна продажу 25% акцій «ДТЕК Західенерго» склала 417,163 млн грн, що на 20% вище за стартову. Зростанню ціни продажу сприяла участь в аукціоні двох претендентів - Ornex і структури групи «Конкорд Капітал». Ціна придбання акцій становила 130,46 грн. (сто тридцять гривень 46 копійок) за 1 шт. Отже, станом на 29 серпня 2017 року власниками акцій ПАТ «ДТЕК Західенерго» є:
–DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД) – 5 768 978 ШТ. (45,103471 %);
–DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) – 3 471 178 ШТ. (27,138633 %);
–ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» – 160 ШТ. (0,001251 %);
–DTEK OIL&GAS B.V. – 2 ШТ. (0,000016 %);
–ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» – 1 ШТ. (0,000008 %).
– ТОВ «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД» – 1 шт. (0,000008 %)
– ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) – 3 197 637 шт. (25,000014%)
Отже, перед тим як зробити висновок про ймовірний курс акцій ПАТ «ДТЕК Західенерго», потрібно звернути увагу, що ПАТ «ДТЕК Західенерго» – один з провідних українських виробників електроенергії та тепла. Електроенергія, вироблена компанією, постачається українським споживачам та на експорт до країн Європи. «ДТЕК Західенерго» – п'ята за величиною енергогенеруюча компанія України з встановленою потужністю 4707,5 МВт, що складає близько 9% від загальної потужності електроенергетики України. За обсягами виробництва електроенергії займає одне з провідних місць серед теплових енергогенеруючих компаній. Очевидно, що таке впевнене становище компанії на ринку (приналежність до життєвонеобхідної галузі економіки, монопольне становище у сфері електропостачання ряду областей України, відсутність серйозної альтернативи електричній енергій) дозволить їй безперервно генерувати грошові надходження й надалі, що значно підвищує цінність володіння акціями даної компанії. Можна стверджувати, що подібна ситуація вже спостерігається на ринку, коли акції формально збиткової компанії мають попит та активно скуповуються (про що свідчить зростаюча динаміка вартості акцій у 2017 році ).

КУРС АКЦІЙ за жовтень місяць 2017 року. Камінська В.В. Прогноз курсу акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" станом на 01.12.2017


На мою думку, вартість акцій ПАТ «ДТЕК Західенерго» станом на 01.12.2017 р. знаходитиметься в межах 128-141 грн.

Посилання: курс акцій, ПАТ «ДТЕК Західенерго», Екф-42с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^