Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Шугайло Д. Ломбарди як учасники ринку фінансових послуг
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 74
  • Автор: dii2317
  • Дата: 31-10-2017, 22:20
 (голосов: 0)
31-10-2017, 22:20

Шугайло Д. Ломбарди як учасники ринку фінансових послуг

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Шугайло Д.
ЕкдМ-51

Ломбарди як учасники ринку фінансових послуг


За сучасних умов господарювання як банківської сфери, так і ринку кредитних спілок створились сприятливі умови розвитку ломбардного бізнесу. За попередні роки, коли банки зазнавали значних збитків, а більшість кредитних спілок згорнули свою діяльність, саме ломбарди як окремий сегмент фінансового ринку почав набирати оберти своєї діяльності.
За статистичними даними, послугою ломбарду щороку користується більше п'яти мільйонів людей у всьому світі. Даний вид діяльності власникам ломбардів приносить досить серйозний фінансовий дохід, а населенню – задоволення потреби в коштах швидко та без складної процедури оформлення кредиту.
Ломбард як учасник ринку фінансових послуг надає на власний ризик фінансові кредити фізични особам за рахунок власних або залучених коштів,під заставу майна на визначений строк та під процент, а також надає супутні послуги[6].
Ринок ломбардних послуг – це система економічних відносин, які виникають з приводу купівлі-продажу специфічного товару «ломбардні послуги» в процесі задоволення суспільних потреб у кредитуванні під заставу рухомого майна. Цей ринок складається в умовах множинності осіб, які потребують позичкових ресурсів [4].
Ломбардні послуги кваліфікуються як фінансові послуги, що надаються фізичним чи юридичним особам у формі позичення коштів ломбардною установою під заставу товарів або валютних цінностей.
До фінансових послуг ломбарду належать [3]:
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання фінансових кредитів
Супутні послуги ломбарду – послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання.
До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать:
- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та (або) умов договору;
- надання посередницьких послуг зі страхування предметі застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та (або) умов договору[3].
Попит на послуги ломбардів постійно зростає, що сприяє збільшенню кількості даних субєктів ринку. Про це свідчать дані звітів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Так, кількість ломбардів у 2008-2017(І півріччя) рр. зросла з 309 до 442 шт.
Ломбарди визнано бізнесом із доволі високим рівнем рентабельності - 30-40%. Інвестиції в даний біцзнес окуповуються, як правило, за два-чотири роки. Ризик неповернення кредитних коштів зведений до мінімуму, адже гроші видаються тільки під заставу і на суму від 50% до 90% її оціночної вартості[7].
Ломбарди залишаються одним з найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб: вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитів, виконують функцію соціально-економічних стабілізаторівв умовах будь-яких економічних змін. Станом на І півріччя 2017 року сума наданих фінансових кредитів під заставу складає 8382,3 млн.грн., у 2008 році ця сума сягала 2126 млн.грн.
Однією з переваг кредиту в ломбарді у тому, що отримати таку позику можна під заставу будь-якого цінного майна. Зокрема, заставою за ломбардним кредитом може бути побутова, аудіо-, відео- і комп'ютерна техніка, ювелірні вироби, антикваріат, цінні монети, ордени та медалі, столове срібло. У деяких ломбардах також беруть під заставу автомобілі і навіть нерухомість. Існують установи, які кредитують лише під заставу автомобіля, їх називають автоломбардами. Деякі установи беруть під заставу тільки одну категорію цінностей, наприклад, коштовні метали і каміння або предмети мистецтва. Інші кредитують під заставу
будь-чого, навіть уживаних зубних протезів з коштовних металів аби лише заставу можна було продати.
За інформацією Всеукраїнської асоціації ломбардів, найчастіше віддають у заставу дорогоцінні метали й каміння (90 % кредитів), побутову техніку (6,5%).
Вцілому, розмір кредитів, наданих ломбардами, майже відповідає обсягу погашених кредитів, що свідчить про досить високу оборотність коштів ломбардів, яка пов'язана з незначним терміном надання кредитів, нетривалий період, на який беруть кредити в ломбардах, можна пояснити високою річною процентною ставкою за ними[5].
Діяльність ломбардів регулюється на сьогодні значною кількістю нормативно-правових актів, які через недостатню правову визначеність окремих норм негативно впливають на розвиток ломбардної діяльності в Україні.
Зазначений Проект Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність» є однією з ланок удосконалення і розвитку фінансової системи держави, зареєстрований у Верховній Раді ще в 2008 році. У 2009 році його ухвалили в першому читанні, і відтоді його подальший розгляд відкладався вже чотири рази.
Документ покликаний впорядкувати діяльність ломбардів, встановити вимоги до приміщень і кваліфікації співробітників ломбарду. Однак для позичальників законопроект не передбачає запровадження суттєвих новацій: всі відносини ломбарду і позичальника регулюються укладеним договором[2].
Тому ломбарди вважаються найменше регульованим фінансовим ринком України. В даний час він знаходиться у відомстві Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацфінпослуг) і регулюється тимчасовим положенням «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами»[3].
Необхідно відмітити, що ринок ломбардів, ще як мінімум кілька років залишиться основним джерелом кредитування для населення та малого бізнесу. Звісно, як кожна фінансова установа ломбарди в своїй діяльності мають як переваги, так і недоліки. А саме, перевага ми ломбардного кредитування є:
- отримати гроші можна швидко і без додаткових документів;
- кредитна історія не впливає на рішення про кредитування ломбардом;
- діють знижки та індивідуальні тарифи для постійних клієнтів;
- після закінчення терміну договору можна його продовжити; для цього потрібно буде сплатити відсотки за користування кредитом;
- погасити кредит можна в кінці терміну або частинами протягом строку використання.
Однак, не слід забувати і про недоліки ломбардного кредитування. Крім того, що ломбардний кредит загрожує чималою переплатою, не потрібно розраховувати на велику суму. Ломбардному позичальнику також не вдасться уникнути штрафів, які нараховують за прострочення погашення кредиту. Крім того, за чергового прострочення ломбард може продати заставні предмети, про що можуть навіть не повідомити. Також існують обмеження щодо заставних речей.
На відміну від банків, діяльність ломбардів регулюється законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» і підконтрольна Нацфінпослуг[1]. Тобто регулювання діяльності ломбардів здійснюється так само, як кредитних спілок або фінансових компаній. Теоретично ломбард не зобов’язаний розкривати всі карти щодо вартості кредиту та супутніх послуг і може змінювати ставку за користування позиковими коштами після підписання договору. Тому, оформляючи кредит у ломбарді, потрібно бути надто уважним.
Отже, можна зробити висновок, що сучасний ломбардний ринок не може повністю конкурувати з банками, але вони є ефективним посередником на ринку кредитування фізичних осіб. Звісно ж прийняття Закону України «Про ломбарди та ломбардну діяльність» дозволить створити ефективну державну систему регулювання ломбардної діяльності в Україні, необхідні правові механізми реалізації ломбардами своїх функцій та забезпечить захист споживачів ломбардних послуг. За останній рік відзначається посилення конкуренції на ломбардному ринку. Це ж призведе до перегляду відсоткових ставок за кредитами або пошуку нових, ще не використовуваних предметів застави. Незважаючи на появу нових гравців, на ринку, продовжується висока концентрація бізнесу порівняно з банківським та ринком кредитних спілок. На першу сотню ломбардів за обсягами кредитування припадає 96,2% загального обсягу виданих кредитів. Експертами визначені такі основні ломбардні товариства, як «Скарбниця», «Альянс», «Універсальний», «Благо», «Алдан» і «Україна»[4].

Список використаних джерел:

1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг : закон України :[прийнято Верх. Радою 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ ; станом на 01.01.2013 р.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
2. Про ломбарди і ломбардну діяльність : проект Закону України : [розглянуто Верх. Радою
03.12.2008 р. №3433 ; станом на 12.12.2012. р. № 0960] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
3. Про порядок надання фінансових послуг ломбардами : положення : [затв. Держфінпослуг
від 26.04.2005 № 3981 ; станом на 18.01.2013] [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua
4. Абакуменко О. В. Позиціювання ломбардів на ринку фінансових послуг / О.В. Абакуменко, С. В. Данилович // Современный мир: проблемы и перспективы : сборник тезисов и докладов. – 2011. – № 1. Ч. 2.– С. 11–15.
5. Бутенко К. Б. Філософія про ломбардство / К. Б. Бутенко // Фінансова компанія. – 2011. – № 3 (33)– С. 25–26.
6. Науменко С.В. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн : [навч.
посібник] / С. В. Науменко, В. І. Міщенко : Центр наукових досліджень НБУ, Університет банківської справи НБУ. – К., 2010. – 170 с.
7. Святненко А. Ломбардний бізнес – причини популярності [Електронний ресурс] / А. Святненко. –Режим доступу : http://news.finance.ua.

Посилання: ЕКдМ-51с, фінансовий ринок, 2017

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^