Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Шевчук О.М. Процес управління грошовими потоками підприємства
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 6092
  • Автор: kkicinka
  • Дата: 13-06-2011, 18:04
 (голосов: 1)
13-06-2011, 18:04

Шевчук О.М. Процес управління грошовими потоками підприємства

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Шевчук О.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Процес управління грошовими потоками підприємства


Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом збалансування обсягів надходжень і витрат коштів і їхньої синхронізації в часі.
Також в процесі управління, необхідним є виділення основних завдань, на шляху до реалізації основної цілі.
Процес управління грошовими потоками підприємства, за Бланком І.А. охоплює такі основні етапи [1, с.236]:
1. забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності. Цей етап управління покликаний реалізувати принцип інформативної його вірогідності. У процесі здійснення цього етапу управління грошовими потоками забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту підприємства.
2. аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді. Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності їхнього використання, а також збалансованості позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності, по окремих структурних підрозділах (“центрах відповідальності”).
3. оптимізація грошових потоків підприємства. Така оптимізація є однією з найважливіших функцій управління грошовими потоками, спрямованою на підвищення їхньої ефективності в майбутньому періоді.
Найважливішими завданнями, розв'язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є:
• виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів;
• забезпечення більш повної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і за обсягами;
• забезпечення більш тісного взаємозв'язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства;
• підвищення суми і якості чистого грошового потоку, генерованого господарською діяльністю підприємства.
4. Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів. Таке планування носить прогнозний характер у силу невизначеності ряду вихідних його передумов. Тому планування грошових потоків здійснюється у формі різноманітних планових розрахунків цих показників при різних сценаріях розвитку вихідних факторів (оптимістичному, реалістичному, песимістичному).
5. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.
В літературі також виділяють і інший перелік етапів управління грошовими потоками підприємства [2,с.136]. Управління грошовими потоками слід розглядати як послідовний процес постановки завдань та їх виконання, котрий включає реалізацію таких етапів:
• планування та прогнозування грошових потоків і складання відповідних внутрішні фінансових документів;
• імплантація бюджету грошових потоків;
• контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про рух грошових коштів;
• корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків.
На наш погляд, в управлінні грошовими потоками необхідно здійснювати низку організаційних економічних заходів: виявлення проблемних аспектів фінансового стану підприємства; аналіз проблемної ситуації за допомогою оцінки грошових коштів; розробка пропозицій щодо оптимізації руху грошових потоків на підприємстві; планування показників грошових потоків із врахуванням оптимізаційних заходів; своєчасний моніторинг планових показників грошових потоків підприємств.
Отже, розроблений алгоритм системи управління грошовими потоками дозволяє підвищити ступінь фінансової і виробничої гнучкості підприємства та покращити оперативне управління з точки зору збалансованості надходжень і видатків грошових коштів; підвищити обсяги продажу та оптимізації затрат за рахунок більших можливостей маневрування ресурсами компанії; підвищити ефективність управління борговими зобов’язаннями та вартістю їх обслуговування; створити надійну базу оцінки ефективності роботи кожного підрозділу компаній; підвищити ліквідність і платоспроможність підприємства.
Процес управління грошовими потоками підприємства базується на визначених принципах, основними з яких є [2]:
• принцип інформативної вірогідності;
• принцип забезпечення збалансованості;
• принцип забезпечення ефективності;
• принцип забезпечення ліквідності.
Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній меті.

Список використаної літератури:
1. Бланк И.А. Управление денежными потоками, – К.: Ника – Центр, 2007, - 752 с.
2. Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. – 2007. – №11. – С.119-127.
3. Сторінка Українського інституту інформаційних технологій в освіті, Національний Технічний Університет України «КПІ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://udec.ntu-kpi.kiev.uа.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^