Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Мазепа Л.О. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖОВИХ ІНДЕКСІВ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2017, 23:56

Мазепа Л.О. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖОВИХ ІНДЕКСІВ В УКРАЇНІ

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Мазепа Лідія Екф-43с ЛНУ імені Івана Франка

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖОВИХ ІНДЕКСІВ В УКРАЇНІ

Біржовий фондовий індекс - показник, який визначає зведений курс групи лістингових цінних паперів, що котируються на фондовій біржі [1].
В Ураїні фондові індекси регулюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку(НКЦПФР).
Фондовий індекс не є єдиним цінним папером, тому зазвичай говорять про «значення» або «рівень» індексу, але не про його «ціну». Фондовий індекс є індикатором доходу, який може бути отриманий утримувачем конкретного набору акцій.
Абсолютне значення біржового фондового індексу в конкретний момент часу саме по собі не несе ніякої істотної інформації. Важливе значення має сукупність біржових фондових індексів, яка дозволяє виявити зміни індексу з плином часу та визначити загальний напрямок руху ринку.
Біржові індекси класифікуються за різними ознаками (рис. 1): за способом розрахунку, за суб’єктом розрахунку, за об’єктом розрахунку, за територіальною ознакою.
Мазепа Л.О. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖОВИХ ІНДЕКСІВ В УКРАЇНІРис.1 Класифікація фондових біржових індексів
Джерело: за даними [2, 3, 4]
Арифметичний і геометричний індекси для одних і тих же акцій, що мають однакове початкове значення, при русі цін на акції поводяться по-різному. Геометричний індекс росте повільніше, а падає швидше, ніж арифметичний, що обумовлено методом його розрахунку. Арифметичні індекси краще відображають приріст або зниження вартості акцій.[3]
На даний момент в Україні вже існують усі передумови широкого застосування індексного інструментарію. Незважаючи на ризикованість вкладання свої коштів у фондові активи, щоразу більше людей розглядають це як спосіб примноження своїх капіталів. Україна увійшла до індексу Міжнародної фінансової корпорації - IFC Frontier, який існує з 1996 року. Внесення України до індексу Міжнародної фінансової корпорації слід розглядати як значне досягнення, хоча це лише перший крок назустріч іноземним інституційним інвесторам.
Нажаль, жоден з індексів фондових бірж України не враховує ефективність КСВ-діяльності компаній, що включені до «індексного кошику». Тому, на мій погляд, фондовим біржам України доречно наслідувати світову практику та створювати індекси, до бази розрахунку яких входили б акції українських емітентів, які відібрані на основі аналізу їх соціальної звітності .
Отже, фондові біржові індекси є певним орієнтиром розвитку економіки країни та фондового ринку. Зміну значень індексів звичайно розглядають як показник попиту на ринку. Зростання чи падіння значення індексу на одному ринку часто впливає на стан попиту на іншому. Індекс достатньо адекватно відображає кон'юнктурну ситуацію і допомагає дати прогноз її зміни.

1. Положення про функціонування фондових бірж: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів і фондового ринку від 19 груд. 2006 р., № 1542.
2. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / В.М. Шелудько // К.: Знання-Прес, 2003. – 535 c.
3. Бєгун К. А. Фондові індекси у фінансовому менеджменті: сутність, призначення функції / К. А. Бєгун // Формування ринкової економіки: наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; відп. ред. О. О. Бєляєв. – 2009. – Вип. – 21. – С. 491-499.
4. Килячков А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / А. А. Килячков, Л. А. Чаадаева // М.: Юристъ, 2000. - 704с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^