Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Лозакович Р.О. Аналіз факторів формування валютних ринків
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1177
  • Автор: lozakovych_roma
  • Дата: 31-10-2017, 23:57
 (голосов: 0)
31-10-2017, 23:57

Лозакович Р.О. Аналіз факторів формування валютних ринків

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Лозакович Р.О.
група ЕКФ-43с
ЛНУ ім.І.Франка

Аналіз факторів формування валютних ринків
Валютний курс та його динаміка є одним з головних макро- та мікроекономічних показників національної економіки, є індикатором економічних процесів, і одночасно справляє вплив на розвиток самої економіки. Він є динамічною величиною і його динаміка залежить від багатьох чинників.
Валютний курс у складі валютно-курсової політики є предметом дослідження багатьох відомих вчених економістів, серед яких Екс-Президент України Віктор Ющенко, Анатолій Гальчинський, М.І.Савлук. Великий внесок у дослідження валютного ринку та валютного регулювання внесли Белінська Я.В., Моринець С.Я., Платонова І.Н та інші. Постійний аналіз та керування курсоутворюючими процесами здійснюють Національний банк України, Кабінет Міністрів України.
Валютний курс, як економічна категорія, є ціною грошової одиниці однієї країни, вираженою в грошових одиницях іншої країни. Формування валютних курсів – складний процес, який відбувається під впливом взаємодії багатьох факторів, що впливають на попит та пропозицію валюти як прямо, так і опосередковано. Багатофакторність валютного курсу відображає його зв'язок з іншими економічними категоріями – вартістю, ціною, грошима, відсотком тощо. У сучасних "умовах валютний курс формується під впливом попиту та пропозиції на валютно-му ринку, але поряд із станом платіжного балансу на його розмір впливає велика кількість інших факторів - рівень та динаміка інфляції, кількість грошової маси в обігу, рівень відсоткових ставок, обсяги та темпи зростання ВВП, ступінь розвитку фінансового ринку, політичні, психологічні фактори, очікування. Завдяки цьому формування валютного курсу на сучасному етапі розглядається як багатофакторний процес.
Більшість українських вчених дійшли одностайності у визначенні груп чинників і виділяють дві групи факторів формування валютного курсу:
1. Структурні (показники економічного розвитку, обсяг грошової маси, інфляція, показники рішень облікової ставки, стан і структура платіжного балансу, обсяг дефіциту державного бюджету, платоспроможність країни та довіра до національної валюти на зовнішньому та внутрішньому ринках, обсяг внутрішніх та зовнішніх запозичень).
2. Кон’юнктурні (спекулятивні валютні операції, формування валютних очікувань, часті зміни урядів, лобіювання у вищих ешелонах влади інтересів певних політичних та економічних структур, рівень розвитку інших секторів фінансового ринку та інше) [3].
Сучасні дослідники процесу валютного курсоутворення групують чисельні курсоутворюючі фактори за певними ознаками. Так, Наговіцин А.Г. та Іванов В.В. поділяють їх на три групи: фундаментальні фактори, технічні фактори, короткострокові несподівані фактори. Фундаментальні фактори є ключовими макроекономічними показниками стану національної економіки, що впливають на учасників валютного ринку і рівень валютного курсу [3, c. 88]. До групи фундаментальних факторів можна віднести: валютний курс по паритету купівельної спроможності; валовий національний продукт; рівень реальних процентних ставок; рівень безробіття; інфляція; індекс промислового виробництва.
Серед технічних факторів виділяють технічний аналіз. Він являє собою сферу ринкового аналізу, який передбачає, що ринок володіє пам‘яттю, і що на майбутній рух курсу великий вплив мають закономірності його минулої поведінки. Тим самим теорія технічного аналізу володіє великим ступенем передбачуваності. Останніми роками, у зв‘язку з бурхливим роз- витком електронних засобів аналізу, пропонованих фірмами Reuters, Bridge (Dow Jones), CQG і іншими, все більше число трейдерів засновують свої рішення на використанні технічного аналізу, що підвищує вплив його закономірностей на реальний рух курсу [1, с. 285].
Окрім фундаментальних і технічних факторів, вплив яких може бути передбачений, короткострокові несподівані фактори можуть внести істотні корективи до динаміки руху валютного курсу. До них відносяться перераховані нижче фактори: форс-мажорні події ,політичні події, валютні інтервенції центральних банків.
Поряд з кон'юнктурними чинниками, вплив яких важко передбачити, на попит та пропозицію валюти, тобто на динаміку її курсу, впливають і відносно довгострокові тенденції, які визначають стан тієї чи іншої національної грошової одиниці у валютній ієрархії. Серед цих чинників виділяють такі: зростання національного доходу, темпи інфляції, стан платіжного балансу ( активний платіжний баланс сприяє підвищенню курсу національної валюти, бо при цьому збільшується попит на неї з боку зовнішніх боржників. Пасивний платіжний баланс породжує тенденцію до зниження курсу національної валюти, тому що боржники продають її на іноземну валюту для погашення своїх зовнішніх зобов'язань, різниця процентних ставок у різних країнах, діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції [2].
Ключовими факторами, що впливають на зміну валютних курсів, є також фактори довіри до надійності валюти, величина, на яку ринковий курс перевищує курс офіційний – між офіційним і ринковим курсами та ряд технічних факторів, таких, як публікація національних статистичних даних, сезонна потреба у валюті, деякі зміцнення валюти після її тривалого послаблення і навпаки.
Слід зазначити, останнім часом великий вплив на валютний курс чинять спекулятивні фінансові потоки на міжнародному валютному ринку FOREX. Однією з причин виникнення і пожвавлення спекуляцій на валютному ринку стали розвиток електронних міжнародних розрахунків та можливість участі у валютно-обмінних операціях безлічі гравців з різних країн світу, а також незначні витрати на проведення електронних трансакцій.
Отже, урахування сукупності всіх структурних і кон'юнктурних факторів дає змогу оцінити реальні можливості зміни валютного курсу з тим, щоб застосувати необхідні інструменти валютної політики для надання бажаної спрямованості його динаміці.
Таким чином, валютний курс є досить динамічним показником, який впливає на стан економіки в цілому і для формування успішної валютно-курсової політики кожної країни необхідно детальне вивчення, прогнозування та розрахунок всіх суттєвих факторів, що впливають на нього.

1. Антонюк Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л. Антонюк, А. Поручник, В. Сав- чук. – К.: Изд-во КНЕУ, 2010. – 394 с.
2. Валютний ринок і валютне регулювання: навч. посібник / [під ред. І.М. Платонової]. – Вид-во «БЕК», 2006. – 190 с.
3. Савченко Т. Г. Оцінка ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т. Г. Савченко, М. А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки, 2011. – № 2. – С. 161–-170.

Посилання: Лозакович Р.О.Аналіз факторів формування валютних ринків

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^