Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Коханчук Н.С. Прогноз курсу акцій компанії "Київенерго"
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 643
  • Автор: Kokhanchuknadia
  • Дата: 1-11-2017, 10:55
 (голосов: 0)
1-11-2017, 10:55

Коханчук Н.С. Прогноз курсу акцій компанії "Київенерго"

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Акціонерна енерго постачальна компанія «Київенерго» - це третій в світі за обсягом унікальний енергокомплекс, який забезпечує повний цикл енергопостачанням.Києва, що включає нерозривність процессу виробництва, передачу і розподіл енергії.
Енергетичні джерела та розгалужена мережа теплопроводів, кабельних, повітряних ліній електропередачі дозволяють енергокомпанії повністю забезпечувати потреби м. Києва електричною та до 86% теплової енергії.
Найбільшими акціонерами«Київенерго» є компанія ДТЕК Ріната Ахметова (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).
Основними напрямками діяльності КИЇВЕНЕРГО є вироблення, постачання та реалізація електричної та теплової енергії мешканцям та підприємствам Києва. Також до сфери діяльності компанії входить екологічна утилізація відходів на власному сміттєспалювальному заводі «Енергія».
За специфікою та масштабами своєї діяльності КИЇВЕНЕРГО не має аналогів у Східній Європі. Компанія ефективно управляє двома теплоелектро централями, розгалуженою системою електричних та теплових мереж, ремонтно-будівельних, транспортних та багатьох інших технічних підрозділів. В компанії працює близько 13 тисяч людей. Як результат — КИЇВЕНЕРГО повністю забезпечує потреби мешканців міста в електричній енергії та на 75% в тепловій.
ПАТ «Київенерго» активно розвивається, впроваджує сучасні технології та новітні підходи як на власних підприємствах, так і в управлінні усім значущим комплексом.
Розглянемо структуру власного капіталу ПАТ «Київенерго».
Елемент власного капіталу Частка елементу власного капіталу
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Статутний капітал 1.74% 0.57% 0.68% 0.61% 0.60% 0.68%
Додатково вкладений капітал 0% 0% 48.15% 42.41% 41.55% 42.04%
Інший додатковий капітал 147.85% 64.86% 31.96% 32.56% 38.12% 44.33%
Резервний капітал/ВК 4.16% 0% 0% 0% 0% 0%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -53.75% 34.57% 19.21% 24.43% 19.73% 12.95%
Резервний капітал/Статутний капітал 238% 0% 0% 0% 0% 0%
Частка статутного не перевищує 2% і найбільшого значення набуває в 2011 році - 1,74% від загальної суми ВК. На 2015 рік статутний капітал складає 0,60% і на першу половину 2016 збільшується на 0,08%. Виходячи з того, що абсолютне значення статутного фонду є незмінним – динаміка його частки у ВК залежить від зміни інших компонентів ВК. Підприємство з 2013 року має в своїй структурі значну частку додатково вкладеного капіталу, який на 2013рік склав 48,15%, а на першу половину 2016 - 42,04%. У структурі ВК присутній інший додатковий капітал, мінімум якого становив 31,96% в 2013 році. Станом на 2016 рік він склав 44,33%. У 2011 р. Резервний капітал становив 4,16%, а з 2012 – повністю відсутній на підприємстві, що суперечить існуючому законодавству України. Найбільш динамічною складовою структури ВК є інший додатковий вкладений капітал, середній темп зміни частки якого становить (-20,7)% починаючи з 2011 року. Середній темп зміни частки додатково вкладеного капіталу та нерозподіленого прибутку складає +8,4% та 13,3% відповідно.
Забезпеченість власним капіталом ПАТ «Київенерго» становить 0,26% станом на першу половину 2016 р. Загальний тренд даного показника є спадний. Основною причиною цього виступають: сталий розмір статутного фонду, відсутність після 2011 року резервного капіталу, середня зміна нерозподіленого прибутку на 5,5% та додатково залученого капіталу на 4% протягом 6 років, а також значний приріст активів підприємства.
Показник фінансового навантаження ПАТ «Київенерго» перевищує значення суми ВК більш ніж в 380 разів станом на 2016 рік. Це говорить про значний фінансовий тиск на підприємство. Важливу роль в цьому грає саме низька частка статутного і резервного фондів в структурі ВК.
Показники EPS і ROE ПАТ «Київенерго» мають спадний хвилеподібний тренд через значні збитки, одержувані підприємством в 2012 та 2016pp. Тому, станом на 2015p. EPSстановив 0,773 грн/шт, a ROEскладав 309,28%.
Коефіцієнт Р/Е для ПАТ «Київенерго» має хвилеподібну зміну протягом досліджуваного проміжку часу. В 2015 р. Він досягав максимуму. В 2016 р. Значення Р/Е було від'ємним, що було спричинено збитками підприємства.
Динаміка зміни показника М/В є зростаючою в перші половині 2016 р. ПАТ «Київенерго» показало позитивний приріст. Спостерігається збільшення коефіцієнта М/В для ПАТ «Київенерго».У першій половині 2016 р. інвестори на фондовому ринку оцінювали вартість акцій компанії в 59,984 рази більше за їх номінальну.
Отже, основними факторами, які вплинули на ціну акцій це:
 Підтримка належного стану наявного устаткування;
 Будівництво нових енергоблоків;
 Реалізація проектів пов’язаних із охороною навколишнього середовища;
 Реалізація інвестиційної програм, запропонованої компанією «ДТЕК»;
 Повернення усіх взятих компанією кредитів;
 Зниження фінансових показників тощо.
На українських біржах ПАТ «Київенерго»реалізує акції під кодом KIEN.
За останні 10 місяців спостерігались наступні тенденції щодо котирування акцій: максимальна біржова ціна становила у серпні 2017 р. 28,00 грн. за просту акцію; мінімальна біржова ціна склала у січні 2017 р. 8,51 грн. за просту акцію.
Динаміку цін за аналізований період зображено нижче:

На 27.10.2017 р. вартість акції становила 26,50 грн. за акцію.
Отже, проаналізувавши динаміку торгів на ринку акцій, я вважаю, що акції компанії ПАТ «Київенерго»будуть набирати в ціні, тому ціна однієї акції станом на перше грудня 2017 року коливатиметься в межах: 25-27 гривні за акцію
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^