Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Холод Т.А. Оцінка діяльності страхових компаній в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-06-2011, 23:49

Холод Т.А. Оцінка діяльності страхових компаній в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Холод Т.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51с

Оцінка діяльності страхових компаній в Україні

За умов ризикового характеру функціонування будь-якого підприємства і не менш ризикового проживання кожної людини існує нагальна потреба попередження і відшкодування збитків, завданих стихійним лихом та нещасними випадками. Без її задоволення неможливо забезпечувати безперервність процесу виробництва матеріальних благ, підтримувати належний рівень життя людей. Відносини, що складаються в суспільстві з цього приводу, мають об'єктивний характер і в своїй сукупності формують зміст економічної категорії «страховий захист».
Специфіка цієї категорії зумовлена такими ознаками: випадковістю ризику; незвичайністю заподіяної шкоди; можливістю вираження шкоди в натуральній або грошовій формі; необхідністю попередження, подолання наслідків події і відшкодування завданих нею збитків. Сутність страхового захисту полягає в нагромадженні й витрачанні грошових та інших ресурсів для здійснення заходів з попередження, подолання або зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування пов'язаних з ними втрат.
Ще більший страховий інтерес мають фізичні (а нерідко і юридичні) особи в організації захисту на випадок втрати свого (або своїх працівників) життя чи здоров'я. Це гарантує отримання певних доходів у разі втрати годувальника, при тривалій або постійній втраті працездатності застрахованого, а також у разі настання інших, спеціально обумовлених подій. Очевидно, що страхові виплати не повинні перевищувати реально втрачених доходів страхувальника і його витрат на лікування, аби не стимулювати завищення необхідних термінів лікування [1].
У свою чергу, організації, які беруть на себе ризики, як і будь-яка інша комерційна структура, мають інтерес отримати прибуток. Ідеться про загальну масу прибутку, тобто з урахуванням і наслідків інвестиційної діяльності.
Страховий захист є проявом економічної безпеки фізичних і юридичних осіб. Серед багатьох форм страхового захисту страхуванню належить особлива роль. Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання (або оперативне усунення) наслідкам стихії чи інших чинників, які перешкоджають діяльності тієї чи іншої особи.
Тепер, коли страхуванням в Україні охоплено не дуже велика частка страхового поля, регулююча роль цього економічного важеля ще мало помітна, на відміну, наприклад, від Японії, де страхуванням охоплені практично всі підприємства й громадяни. Важко уявити підприємця, який ризикнув би зайнятись тим чи іншим бізнесом, зігнорувавши страхування. Такі дії суперечили б здоровому економічному глузду.
Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, а також отримали ліцензію на здійснення у встановленому порядку на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками – резидентами України. В окремих випадках, встановлених законодавством України страховиками визнаються державні організації, які створені і діють відповідно до чинного законодавства України. У цьому разі використання слів “державне“, “національна“ або похідних від них у назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава [2].
Об’єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані:
• з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
• з володінням, користуванням, розпорядженням майном (майнове страхування);
з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).
Отже, страхування – це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює заходи щодо зменшення ризику, у разі необхідності перестраховує частину останнього.
Уповноваженим органом з регулювання страхового ринку в Україні є Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України. Саме йому страхові компанії подають звітність про результати діяльності за відповідний звітний період.
Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2010 рік, становила 23 081,7 млн. грн., з них:
6 171,1 млн. грн. (26,7%) – що надійшли від фізичних осіб;
9 860,4 млн. грн. (42,7%) – що надійшли від юридичних осіб.
За 2009 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 20 442,1 млн. грн., з них:
5 949,0 млн. грн. (29,1%) – що надійшли від фізичних осіб;
8 646,5 млн. грн. (42,3%) – що надійшли від юридичних осіб [3].
За 12 місяців 2010 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 22 175,2 млн. грн. (або 96,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 906,5 млн. грн. (або 3,9% від загальної суми страхових премій).
У структурі чистих страхових премій за видами страхування станом на 31.12.10 р. найбільша частка належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 5 059,0 млн. грн. (або 38%) (станом на 31.12.09 даний показник становив 4 981,8 млн. грн. (або 39%)); страхування майна – 1 680,8 млн. грн. (або 12%) (станом на 31.12.09 – 1 489,9 млн. грн. (або 12%)); страхування від вогневих ризиків – 1 156,3 млн. грн. (або 9%) (станом на 31.12.09 – 931,0 млн. грн. (або 7%)); страхування життя – 906,0 млн. грн. (або 7%) (станом на 31.12.09 – 826,9 млн. грн. (або 7%)); страхування фінансових ризиків – 755,7 млн. грн. (або 6%) (станом на 31.12.09 – 905,1 млн. грн. (або 7%)).
Отже, аналізуючи інформацію, можна стверджувати, що ринок страхових послуг в Україні розвивається, але фінансова криза спровокувала банкрутство страхових компаній у результаті їх неплатоспроможності. Оскільки, страховий ринок функціонує на основі довіри страхувальників, а також на засадах повної відкритості, в Україні необхідні реальні стимули з боку держави, а також соціальної сфери розвитку суспільних відносин з метою стимулювання розповсюдження страхування серед фізичних та юридичних осіб.

Список використаної літератури:
1. Горбач А.М. Страхова справа: Навчальний посібник. – Луцьк. “ Вежа”, 2001.– 181с.
2. Закон України „Про страхування” від 07.03.1996р. № 86/96 // http://zakon.rada.gov.ua
3. Офіційний сайт Держфінпослуг. – Режим доступу –www.dfp.gov.ua.

Посилання: страхові компанії

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^