Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Партика О.В. Ефективність використання фінансових ресурсів страхових компаній
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2708
  • Автор: mushonakkk
  • Дата: 15-06-2011, 07:49
 (голосов: 0)
15-06-2011, 07:49

Партика О.В. Ефективність використання фінансових ресурсів страхових компаній

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Партика О.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51с

Ефективність використання фінансових ресурсів страхових компаній

На сьогоднішній день страхування є однією з найважливіших галузей фінансового сектору економіки України. Воно створює передумови для нейтралізації або пом’якшення наслідків непередбачуваних випадків, що мають негативний вплив, на основі визначення розмірів ризику та передачі його від страхувальника до страховика.
Для забезпечення надійного виконання своїх зобов'язань, страхова компанія повинна ефективно формувати та використовувати фінансові ресурси. Тому важливою і актуальною справою є вивчення засад формування та ефективного управління фінансовими ресурсами страхових компаній в період ринкової трансформації економіки України .
Фінансові ресурси страхових компаній поділяються на власні та залучені.
До власних ресурсів страхової компанії відносять:
▪ грошову частину сплаченого статутного фонду;
▪ гарантійний фонд страховика;
▪ вільні резерви.
До залучених фінансових ресурсів належать:
▪ страхові резерви;
▪ кредити;
▪ кредиторська заборгованість;
▪ залучений капітал.[2]
Головним елементом власного капіталу страхової компанії є статутний капітал, а залученого – страхові резерви. Якщо власний капітал перевищує статутний – це свідчить про те, що діяльність страхової компанії прибуткова, і навпаки. Статутний капітал у страховій діяльності має дещо відмінне призначення, ніж у інших підприємств. Він не тільки забезпечує статутну діяльність страхової організації, а й є джерелом покриття страхових виплат у разі недостатності інших коштів. Страхова компанія буде платоспроможною лише тоді, якщо вона виконає вимоги щодо формування статутного фонду.
Формування резервів страхової компанії можливе за рахунок збільшення інвестицій, використання яких сприятиме подальшому розвитку страхового ринку України.
Капітал забезпечує ефективне функціонування такої специфічної фінансової установи як страхова компанія (страховик). Капітал – це накопичений шляхом заощаджень запас економічних благ у формі грошових коштів і реальних капітальних товарів.
Структура капіталу – це співвідношення власних і позикових фінансових засобів, які використовує підприємство у процесі господарської діяльності. Структура капіталу впливає на рівень рентабельності активів і власного капіталу, тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства; визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності, тобто рівень основних фінансових ризиків, а також формує співвідношення ступеня прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства.[1]
Значна увага в управлінні капіталом страхової компанії приділяється руху грошових коштів страховика. Саме рухом грошових коштів супроводжується формування статутного капіталу, починається і закінчується виробничий цикл страхової компанії, створюються страхові та вільні резерви, здійснюється розміщення та інвестування тимчасово вільних коштів, відбуваються страхові виплати, отримується та використовується фінансовий результат.
Результатом управління капіталом повинна бути розроблена підприємством на основі власного досвіду із врахуванням теоретичних узагальнень, наведених в економічній літературі, система показників стану і використання капіталу. Наприклад, співвідношення власного, позиченого і залученого капіталу; норматив власного оборотного капіталу; плече фінансового важеля (фінансовий ліверидж) тощо.
Під стійким фінансовим станом можна вважати такий, при якому компанія має достатньо фінансових ресурсів, здатна як своєчасно виконувати взяті зобов’язання впродовж всього терміну дії укладених договорів, так і сприятливо реагувати на дію (зміну) зовнішніх і внутрішніх факторів середовища.
Упорядкований рух фінансових ресурсів компанії називають її фінансовими потоками. Серед таких у страхових компаніях виділяють наступні:
▪ формування фонду страхових резервів за рахунок страхових премій (внесків, платежів) та розподіл цього фонду між страхувальниками у вигляді страхових виплат;
▪ рух коштів у вигляді перестрахувальної премії від прямого страховика до перестраховика та від перестраховика до страховика – у формі комісійної винагороди, фінансування частки збитку за страховими випадками;
▪ використання власних фінансових ресурсів як джерела фінансування збитків і поповнення їх за рахунок прибутку та інших надходжень;
▪ мобілізація фінансових ресурсів у формі кредитів і кредиторської заборгованості (стійких пасивів) та використання їх для поповнення обігових коштів у контексті провадження господарської діяльності;
▪ інвестування тимчасово вільних коштів (власних фінансових ресурсів, страхових резервів, стійких пасивів) та одержання інвестиційного доходу;
▪ рух коштів, який пов’язаний із виконанням фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами ринку.[3]
Отже, фінансові ресурси є основним джерелом реалізації потенціалу страхових компаній, які спрямовуються на досягнення ефективного господарювання, а значить – надійного страхового захисту в процесі надання послуг. Для забезпечення економічного зростання як на макро-, так і на мікроекономічному рівні, у страховій компанії необхідно виважено управляти фінансовими потоками, зокрема ефективно формувати і використовувати фінансові ресурси.

1. Базилевич В. Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.:Товариство «Знання», КОО, 1997. – 216с.
2. Осадець С.С. Страхування: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002 – 599с
3. Супрун А.А. Аналіз активів страхових компаній // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 192: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – с.508

Посилання: фінансові ресурси

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
^