Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Пульків М.В. Страхування ризиків фінасового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 415
  • Автор: pulkivmarjana
  • Дата: 6-12-2017, 00:28
 (голосов: 0)
6-12-2017, 00:28

Пульків М.В. Страхування ризиків фінасового ринку

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Група ЕКФ-44с
Пульків М.В.
Страхування ризиків фінансовго ринку


Страхування фінансових ризиків є одним із найбільш складних та проблемних видів страхування. У широкому значенні фінансові ризики – це ризики, які характеризуються ймовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів) у підприємницькій діяльності. У цьому значенні поняття „фінансовий ризик” тотожне поняттю „комерційний (підприємницький) ризик” яке містить цілий комплекс різних ризиків: майнових, виробничих, торговельних тощо. У більш вузькому значенні як частина комерційних ризиків, пов'язана з ймовірністю фінансових втрат внаслідок операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах.Cтрахування фінансових ризиків, відповідно, є захистом для підприємців та комерційних банків від настання несприятливих умов для їхньої діяльності і втрат грошових коштів.[2]
Дослідженню теорії фінансових ризиків, питанням страхування фінансово-кредитних ризиків присвятили свої праці такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, як: І.А. Бланк, М.С. Клапків, Н.Н. Внукова, Д. Фарни, Л. Хорін, Т. Вейган, Ж. Перар, К.С. Воблий, С.С. Осадець, А.А. Гвозденко, В.В. Глущенко, Я.П.Шумелда та інші .
Конкретними різновидами фінансових ризиків підприємства вважають:
• ризики неплатежу (невиконання зобов’язань згідно договорів, несплата платежів при продажі товарів в кредит та при лізингових операціях);
• неотримання прибутку при інвестиційних операціях;
• втрати або зменшення прибутку внаслідок непередбачуваних обставин;
• депозитний ризик (можливість неповернення депозитних вкладів (непогашення депозитних сертифікатів) зустрічається досить рідко і пов’язаний з неправильною оцінкою або невдалим вибором комерційного банку для здійснення депозитних операцій підприємства.
Законом України „Про страхування” (у редакції від 4 жовтня 2001 року № 2745-III) передбачено кілька видів страхування фінансових ризиків. До них в першу чергу відноситься власне страхування фінансових ризиків, яке на практиці має назву „Страхування фінансових ризиків”, „Страхування ризиків неплатежу” або „Страхування виконання договірних зобов’язань”. За цим видом ризиків здійснюється також страхування втрат прибутку внаслідок перерв у виробництві, що реалізується у так званому „пакетному режимі”, тобто одночасно зі страхуванням майна від вогневих ризиків, стихійних явищ та ін. Законом передбачене також „Страхування інвестицій”, тобто доходу від інвестиційних операцій, а також „Страхування виданих та прийнятих гарантій” [1].
Виділяють такі типові страхові програми, які реально пропонуються в Україні для страхування фінансових ризиків:
1.Страхування ризику неплатежу (Невиконання або неналежне виконання платіжних зобов’язань перед страхувальником щодо оплати виконаних страхувальником робіт, поставлених товарів або наданих послуг згідно з укладеним договором )
2.Страхування інвестиційного ризику (Неотримання або отримання в меншому розмірі, ніж це передбачено проектом, прибутку від інвестування коштів внаслідок: помилок в експертній оцінці проекту; невиконання запланованих робіт )
3.Втрата прибутку внаслідок перерв у виробництві( Зменшення прибутку внаслідок перерв у виробництві, зумовлених страховими випадками, передбаченими в основному договорі страхування майна (вогневі ризики і ризики стихійних явищ, аварії систем електро-, водо-, газопостачання, неправомірні дії третіх осіб ) )
4.Страхування ризику неповернення кредиту (Невиконання зобов’язань позичальника згідно з кредитним договором щодо повернення отриманого кредиту і відсотків .)
На відміну від страхування фінансових ризиків із залученням страхових компаній самострахування фінансових ризків передбачає утворення суб'єктом господарювання деяких резервних фондів за рахунок систематичних відрахувань ,відкладання грошових коштів з метою фінансового покриття потенційних збитків , а також негативних фінансових результатів, додаткових фінансових витрат.
Перевага самострахування полягає в тому , що воно дає можливість швидко вирішувати питання відшкодування невеликих збитків. Також, не потрібно платити на сторону страхові премії.[3]
Отже ,страхування фінансових ризиків захищає підприємство від можливих фінансових збитків ,яких воно може зазнати через проведення операцій у фінансово – кредитній та біржових сферах. На даний момент, ринок страхування фінансових ризиків поступово розширюється, що пов’язано з розвитком спеціалізації цього виду страхування, підвищенням рівня фінансової культури підприємств і банків у сфері управління ризиками
1. Закон України « Про страхування» від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ.
2..Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. – Тернопіль: Економічна думка & Карт-бланш, 2002. – 570 c.
3.Тимошенко О.В. Страхування фінансових ризиків як фактор забезпечення фінансових ресурсів підприємства/ О.В. Тимошенко// Економічний простір. – 2013. – № 71. – С.135-143

Посилання: Пульків М.В Страхування ризиків фінансовго ринку ЕКФ-44с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^