Стратегічні орієнтири » Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик » Лужна Х.М., Щудла Т.М. Довіра у контексті теорії асиметричної інформації
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 850
  • Автор: taniashy
  • Дата: 8-01-2018, 11:35
 (голосов: 0)
8-01-2018, 11:35

Лужна Х.М., Щудла Т.М. Довіра у контексті теорії асиметричної інформації

Категорія: Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик

Лужна Христина та Щудла Тетяна
Студентки групи ЕКФ-42
Львівського національного університету імені Івана Франка


Довіра у контексті теорії асиметричної інформації


У сучасному світі основою сприятливого інвестиційного середовища є довіра до фінансових установ. Різний рівень володіння інформацією учасниками фінансового ринку породжує певний ступінь невизначеності й дезінформації, що, у свою чергу, призводить до виникнення надприбутків в одних суб’єктів господарювання та збитків у інших. Дана проблема знайшла своє відображення у теорії асиметричної інформації [6].
Особливий внесок у розробку цієї теорії зробили такі вчені, як Джордж Акерлоф, Джозеф Стігліц та Майкл Спенс, які у 2001 р. отримали Нобелівську премію з економіки за фундаментальну розробку теорії асиметричної інформації. У 1970 р. відомий американський економіст Дж. Акерлоф вперше заявив про інформаційну асиметрію у своїй праці «Ринок лимонів»: невизначеність якості та ринковий механізм». Вчений аналізує ринок, де продавці краще за покупців інформовані про якість продукції, та розкриває теорію інформаційної асиметрії на прикладі ринку старих авто. Для позначення поганих автомобілів Дж. Акерлоф використовує розмовний термін «лимони». Авто, якість якого перевищує середню, може забрати продавець, який знає, що покупець заплатить за неї менше, ніж вона коштує насправді. В результаті на ринку залишаться тільки найгірші автомобілі, і, врешті решт, він розвалиться [1,c.199].
Дж. Акерлоф робить висновок, що негативні наслідки недобросовісної поведінки продавців на ринку не обмежуються лише втратами покупців, які придбали неякісний товар. Значно гіршим результатом асиметрії інформації стає витіснення чесних агентів, які незгодні продавати якісний продукт дешево. Як наслідок, страждає уся система. За умов інформаційної асиметрії ринковий механізм дає збій, втрачаючи здатність стимулювати покращення якості продукції та адекватно задовольняти потреби всіх учасників [2].
Американський вчений Дж. Стігліц довів, що розуміння асиметричної інформації дає змогу краще зрозуміти низку економічних явищах, включаючи безробіття та обмеження доступу до кредитів. У своїх роботах він проаналізував вплив асиметричної інформації на страхові, кредитні і фондові ринки та ринки праці [4].
Дж. Стіґліц розглянув страховий ринок, де страхові компанії часто не володіють повною інформацією про індивідуальні ризики власних клієнтів. Він не лише довів шкоду інформаційної асиметрії у страховому секторі, а й запропонував свій спосіб боротьби з нею – техніку скринінгу. Метод полягає у стимулюванні клієнтів до надання глибшої інформації про себе і наступному їх поділі на групи за рівнями ризику.
Асиметрія інформації на кредитному ринку полягає в тому, що банки наперед не знають хто шахрай, а хто ні, а це, у свою чергу, призводить до заміщення принципу ринкового ціноутворення неринковим принципом раціонування кредитів (обмеження обсягу наданих кредитів). Внесок Дж. Стіґліца полягав у створені реалістичнішої моделі кредитного ринку, яка враховувала раціонування кредитів та обмеженість ролі кредитної ставки для встановлення рівноваги між попитом і пропозицією грошей.
Вивчаючи асиметрію інформації на фондовому ринку, Дж. Стіґліц намагається спростувати гіпотезу ефективних ринків, згідно якої ціни на фондовому ринку повністю відображають усю існуючу інформацію. Дж. Стіґліц з колегою С. Гроссманом зауважує: якби ринкову інформацію було можливо так легко отримати за допомогою аналізу цін на акції, у торговців відпала б потреба витрачати гроші на збір інформації, яка впливає на ціни. Ця теза закріпилася в економічній науці як «парадокс Стіґліца-Гроссмана», що доводить обмеженість інформації щодо ціни на цьому ринку.
Майкл Спенс – третій нобелівський лауреат 2001 року, без якого теорія інформаційної економіки не набула би повноти та завершеності. У своїй науковій праці «Сигнали ринку: інформаційні потоки, продаж інформації і відносні процеси» (1974) вчений зумів включити багатогранну систему ринкових сигналів у теоретичний апарат сучасної економіки і детально дослідити причини виникнення сигналів і їх вплив на ринкову рівновагу [3].
У національній економіці України вагомого значення набули проблеми невизначеності й дезінформації, які виникають внаслідок неповноти та асиметричного розподілу інформації. Тобто, в інвестиційних відносинах сторони не відразу розкривають контрагентам всю інформацію, яка їм доступна. За таких обставин у більше інформованої сторони виникає «моральна спокуса» або «моральний ризик» скористатися своєю перевагою. Менше інформованій стороні доведеться здійснити додаткові трансакційні витрати (наприклад, на пошук додаткової інформації, розробку складніших контрактів і страхування угод). Проте з підвищенням рівня довіри в економічній системі, такі затрати будуть скорочуватись. За умов асиметричної інформації довіра виступає свого роду каталізатором економічної активності [5].

Список використаних джерел

1. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Микроэкономика (сер. Завтра экзамен), 8-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 208 с.
2. Мічені Нобелем: продавець лимонів Джордж Акерлоф [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/12/10/261573/.
3. Мічені Нобелем: дослідник сигналів Майкл Спенс [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2011/03/4/275260/.
4. Мічені Нобелем: критик ринку Джозеф Стіґліц [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2011/02/4/269722/.
5. Турчин Л. Є. Сутність поняття «довіра» як економічної категорії [Електронний ресурс] / Л. Є. Турчин // Ефективна економіка. – 2012. – № 5. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1173.
6. S. Ross What is the theory of asymmetric information in economics? [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-theory-asymmetric-information-economics.asp.

Посилання: довіра, суспільна довіра, асиметрична інформація

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^