Стратегічні орієнтири » Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик » Лужна Х.М., Щудла Т.М. Погляди на розуміння сутності довіри
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 979
  • Автор: taniashy
  • Дата: 8-02-2018, 13:13
 (голосов: 0)
8-02-2018, 13:13

Лужна Х.М., Щудла Т.М. Погляди на розуміння сутності довіри

Категорія: Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик

Лужна Христина та Щудла Тетяна
Студентки групи ЕКФ-42
Львівського національного університету імені Івана Франка

Погляди на розуміння сутності довіри

Одним з визначальних чинників ефективності фінансової системи будь-якої країни є рівень довіри до неї зі сторони населення та суб’єктів господарювання. Високий рівень довіри споживачів фінансових послуг сприятиме активізації інвестиційної діяльності та формуванню сприятливого інвестиційного клімату. У протилежній ситуації, коли фінансова система характеризується високим рівнем недовіри населення, дії учасників фінансового ринку будуть гальмувати процес його розвитку, що згодом негативно вплине на економіку країни загалом.
Єдиного підходу до визначення терміну «довіра» ще досі не існує, тому різні вчені по-різному тлумачать це поняття (табл.1).
Лужна Х.М., Щудла Т.М. Погляди на розуміння сутності довіри
Враховуючи усі перераховані погляди на розуміння сутності довіри, найвиваженішим вважаємо визначення, запропоноване професором О. Є. Кузьміном. У праці «Довіра як економічна категорія» цей вчений дійшов висновку, що довіра – це впевненість у надійності економічного об’єкта, що ґрунтується на уявленні або знанні про нього і пов’язана зі здатністю передбачати, прогнозувати чи впливати на дії цього об’єкта і проявляється у впевненості, або надії, що:
1) інвестовані в активи заощадження, як мінімум, не втратять своєї вартості і повністю здійснять функцію заощадження;
2) у процесі експлуатації активи принесуть очікуваний рівень доходу;
3) соціально-економічні інститути, у які вкладено заощадження, вчасно і в повному обсязі виконають взяті на себе зобов'язання;
4) складеться потрібна ситуація [3, с.103].
Економіка країни постійно стикається з проблемою неповноти та асиметричності інформації, наслідки якої залежать від економічної культури суспільства, що у свою чергу впливає на рівень довіри населення та суб’єктів господарювання до фінансових установ України. Оскільки відносини між учасниками інвестиційної діяльності можуть бути як кооперативними, так і ворожими, то довіра виступає основним фактором при їх побудові.

Список використаних джерел

1. Захарчин Г. М. Механізм формування організаційної культури машинобудівного підприємства: Монографія / Г. М. Захарчин. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – 276 с.
2. Коулман Дж. Введение социальной структуры в экономический анализ / Дж. Коулман // Экономическая социология. – 2009. – Т. 10. – № 3. – С. 33-40.
3. Кузьмін О. Є. Довіра як економічна категорія / О. Є. Кузьмін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 100-104.
4. Купрейченко А. Б., Психология доверия и недоверия // А. Б. Купрейченко / Издательство «Институт психологии РАН» Москва – 2008. – 564 с.
5. Лагутін В. Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації : монографія / В. Д. Лагутін, Т. О. Кричевська. — К. : Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. — 269 с.
6. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. — М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. — 730 с.
7. Штомпка П. Ш. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. СМ. Червонной. — М.: Логос, 2005. — 664 с.
8. Эрроу Кеннет Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов // THESIS. – Весна. – 1993. – Вып. 2. – С. 53-68.

Посилання: довіра, суспільна довіра, довіра до фінансових установ

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^