Стратегічні орієнтири » Інформаційне забезпечення 2018 » Паламар Н.В. Проблеми майнового страхування
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-04-2018, 20:31

Паламар Н.В. Проблеми майнового страхування

Категорія: Інформаційне забезпечення 2018

Паламар Н.В.
Екф-31с
ЛНУ імені І. Франка

Проблеми майнового страхування

Страхування майна - галузь страхування, предметом якого є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, вони пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном. Економічна суть майнового страхування полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення майна при настанні страхових випадків. До майнових видів страхування також відносять страхування цивільної відповідальності, яке здійснюється у формі добровільного страхування. За договорами майнового страхування може бути застрахована будь-яка частина майна [4].
Сьогодні майнове страхування займає значний сегмент на ринку страхових послуг. Це зумовлено великою кількістю його підвидів. До майнового страхування належать: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування сільськогосподарських культур, страхування фінансових і кредитних ризиків, страхування тварин, страхування інших видів майна тощо. Саме тому майнове страхування посідає перше місце за часткою страхових послуг на страховому ринку і складає більше 70% за обсягами страхових виплат та премій [5].
Страхування майна сьогодні належить до тих сфер бізнесу, які розвиваються досить стрімко. Зростає значення страхування майна як одного з важливих механізмів захисту майнових інтересів підприємств і населення у цілому. Обсяги страхових операцій на фінансовому ринку щорічно зростають. Надаючи страхові послуги, страхові організації здійснюють рух коштів на ринку капіталу. Страхові премії, отримані від страхувальників, є джерелом поповнення грошового потоку. Майнове страхування виконує дві важливі функції. З одного боку, воно звільняє бюджет від видатків на відшкодування збитків у разі настання страхових випадків, а з іншого – виступає одним із найстабільніших джерел довгострокових інвестицій.
Страхування майна в Україні здійснюється в добровільній i обов’язковій формах. Страхування майна юридичних осіб здійснюється в обов’язковій формі – це, насамперед, стосується об’єктів, які мають високу вартість та зачіпають майнові інтереси держави. Страхування майна фізичних осіб переважно здійснюється в добровільній формі [2].
Страхувальниками у майновому страхуванні можуть бути юридичні й (або) фізичні особи. Залежно від того, хто виступає у ролі страхувальника, ця галузь страхування охоплює дві підгалузі: 1. Страхування майна юридичних осіб (виробничого майна): нерухоме майно; обладнання; устаткування; транспортні засоби; вантажі; інструменти; інше майно підприємств. 2. Страхування майна фізичних осіб (особистого майна): будівлі та квартири громадян; домашні тварини; транспорт; домашнє майно та майно на садибі; інше майно [3].
Об’єктами майнового страхування найчастіше виступають будівлі, квартири (на випадок ремонту), транспортні засоби, тварини тощо.
На сьогодні існує велика кількість страховиків, до яких фізична чи юридична особа може звернутись. Але їх кількість не завжди свідчить про те, що послуги страхування будуть надаватись ефективно та без можливих втрат для страхувальника. Для великих страхових компаній характерним є низький рівень задоволення страхових інтересів дрібних та середніх страхувальників, адже обсяг страхових виплат суттєво знижується.
Проте існує ряд проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності майнового страхування. Найбільш вагомими серед них є: недосконалість законодавчої бази щодо захисту прав споживачів страхових послуг, недовіра населення до страхових компаній та низький рівень страхової культури населення, низька якість страхових послуг, втрата значного відсотка страхових премій під час перестрахування з іноземними страховиками, неврахування інтересів населення при здійсненні страхування, непорядність деяких страхувальників [5]. Проблемним для населення є також отримання страхових послуг через невеликі доходи, яких недостатньо щоб сплачувати страховий платіж. Тому рівень добробуту населення країни прямопропорційно впливає на рівень купівельної спроможності страхових послуг юридичними та фізичними особами.
Щодо розв’язання цих проблем існує декілька шляхів їх подолання, а саме: формування комунікацій зі споживачем шляхом його страхової освіти за допомогою засобів масової інформації або введення мобільних додатків для покращення та набуття нових знань про систему страхування, розробка прозорих правил та засад діяльності страховиків майнової сфери страхових послуг, проведення перевірок та дослідницьких робіт щодо перевірки кваліфікації страховиків та страхових посередників, розширення ринку перестрахування та активізація роботи з нерезидентами щодо взаємного перестрахування, з метою усунення причин можливості низької якості страхових послуг є потреба у розробці та затвердженні Національним банком, Уповноваженим органом та Фондом державного майна України національного стандарту визначення ліквідної вартості заставного майна (майнових прав), та вартості майна з метою страхування.
Перспективи розвитку майнового страхування вимагають суттєвих змін у системі підготовки та забезпечення кадрами учасників страхового ринку: збільшення чисельності працюючих на ринку страхування спеціалістів, залучення до роботи висококваліфікованих працівників.
Отже, для створення належної системи майнового страхування та підвищення її ефективності необхідно забезпечити стабільність економічних відносин, стабілізувати та підвищити рівень добробуту населення за рахунок вищих доходів та соціальної захищеності і справедливості, стимулювати активність кон’юнктури ринку страхових послуг, провести державну політику у сфері страхування задля регулювання страхового ринку та відносин у сфері страхування.

Список використаних джерел:
1. Базилевич В. Д. Страхування : під- ручник / ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.
2. Бойко О.С. Зміст майнового страхування в Україні - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
3. Вовчак О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. — К. : Знання, 2011. — 391 с.
4. Журнал про страхування та перестрахування в Україні - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forinsurer.com/
5. Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець. – К. : КНЕУ, 2009. – 599 с.

Посилання: Страхування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^