Стратегічні орієнтири » Інформаційне забезпечення 2018 » Даниловська Н.А. Ринок перестрахування в Україні: тенденції та перспективи розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
22-04-2018, 10:24

Даниловська Н.А. Ринок перестрахування в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Категорія: Інформаційне забезпечення 2018

Ринок перестрахування в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Одним із найважливіших для страхової компанії фінансових інструментів, який сприяє розширенню страхового ринку є перестрахування, що забезпечує розвиток економіки в цілому.
Застосовуючи перестрахування, страхові компанії:
— зменшують розмір технічного ризику, тобто ймовірність відхилення фактичного рівня сукупних страхових виплат від рівня, що прогнозується страховиком (недостатність коштів страховика для виконання зобов'язань за договорами страхування);
— беруть на себе частину ризиків перестрахувальника, зменшуючи його відповідальність і тим самим перетворюючи непередбачені, змінні витрати в постійні;
— збільшують можливості щодо прийняття ризиків на страхування;
— аналізують міжнародний досвід, що є корисним для страховиків при оцінці розвитку ринку.
Крім того, процес перестрахування дає впевненість страхувальникові у своєчасному відшкодуванні збитків, оскільки страховик, який перестраховує взяті на себе ризики, створює додаткові гарантії своєї фінансової стійкості [1].
В Україні станом на 31 грудня 2013 року було 407 страхових компаній, а у аналогічний період 2014 року їх кількість становила вже 382 компанії. Кількість страхових компаній станом на 2016 становила 310, з яких 39 - зі страхування життя та 271 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя. За 2016 рік кількість страхових компаній зменшилась на 51. Таке стрімке зменшення кількості страхових компаній безпосередньо пов’язане з економічною і політичною ситуаціями у країні, наслідком чого страхові компанії не можуть забезпечити належного відшкодування [2].
Оскільки на даний час в Україні немає сприятливого економічного та законодавчого середовища для існування спеціалізованих перестрахувальних компаній, перестрахуванням можуть займатися всі страховики, що отримали ліцензію на певний вид страхових послуг. Враховуючи тенденцію скорочення кількості страхових компаній можна сказати, що так само скорочується і кількість перестраховиків.
Зважаючи на значну роль перестрахування в діяльності страховика, варто розглянути основні дані щодо динаміки його розвитку.
За договорами перестрахування ризиків за 9 місяців 2015 року українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій 6726,3 млн грн. (за 9 місяців 2014 року — 4 499,3 млн грн.), з них:
— перестраховикам_нерезидентам — 1 753,9 млн грн. (за 9 місяців 2014 року — 1 061,6 млн грн.);
— перестраховикам_резидентам — 4 972,4 млн грн. (за 9 місяців 2014 року — 3 437,7 млн грн.).
Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, за 9 місяців 2015 року становила 792,7 млн грн. (за 9 місяців 2014 року — 395,2 млн грн.), у тому числі компенсовано:
— перестраховиками_нерезидентами — 695,8 млн грн. (за 9 місяців 2014 року — 318,1 млн грн.);
— перестраховиками_резидентами — 96,9 млн грн. (за 9 місяців 2014 року — 77,1 млн грн.).
Аналізуючи діяльність перестрахового ринку, можна зробити висновок, що 2014 рік став вкрай невдалий для перестрахового ринку Украйни. Сплати на перестрахування перестраховикам резидентам і нерезидентам у 2014 році помітно зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Але вже у 2015 році ринок перестрахування вдалося оптимізувати і вийти на ті показники, які були у 2013 році, а деякі показники навіть покращити. Виплати, компенсовані перестраховиками-резидентами постійно підвищуються, а перестраховиками нерезидентами у 2014 році дещо зменшилися порівняно із 2013 роком, але вже у 2015 році підвищилися у два рази. Натомість, тенденція виплат, компенсованих перестрахувальникам-нерезидентам йде до зниження і прагне до нуля. Звідси можна припустити, що у 2016 році цих виплат взагалі не буде [3].
За останніми статистичними даними зрозуміло, що обсяги перестрахування зростають, більшу частку серед видів страхування займають страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (23,1%), страхування фінансових ризиків (21,1%) і страхування майна (20,0%). Найменшу частку в структурі вихідного перестрахування займає страхування кредитів (1,3%), страхування від нещасних випадків (1,0%), і страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій (0,5%) [1].
Поряд з позитивними тенденціями на ринку перестрахування в Україні існують також і певні прогалини розвитку. Недосконалість положень та вимог законодавчих актів породжує зниження рівня культури у сфері у сфері страхових та перестрахових відносин. А недостатній професіоналізм державних структур стимулює появу непрозорості співпраці учасників ринку перестрахування. Це підтверджує загальне зниження вартості активів, зменшення їх ліквідності, переважно активів, які розміщені у банківських установах та на фондовому ринку.
Вагомий вплив має втрата доступу до активу нерухоме майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях України (Крим, Донецьк, Луганськ) та помітно стрімке зростання витрат на забезпечення виконання страхових зобов’язань у зв’язку зі значною девальвацією національної валюти.
Сьогодні компанії, які за останні роки здійснювали помірковану консервативну інвестиційну політику, мають достатній запас міцності для контролю та регулювання ризиків, що настали.
Процеси економіки вимагають активного державного втручання безпосередньо у їх реформування, оскільки можливості саморегуляції ринку занадто обмежені.
Вплив інституту держави збільшуються за рахунок того, що певні сфери економічного життя залишилися за межами впливу ринкового механізму. Отже, виникає необхідність дослідження державного регулювання ринку перестрахування, що дасть змогу визначити роль державних інституцій у його розвитку та функціонуванні.
Проте розвивати вітчизняний ринок страхування та перестрахування є одним із пріоритетних напрямків державної політики у сфері фінансових ринків, що зумовлено прагненням України до розширення та поглиблення співпраці із міжнародними партнерами, вступу до ЄС на правах асоційованого та, згодом - повного члена, становлення вітчизняної економіки під впливом дії процесів глобалізації, розширення бізнесу та зростання позитивного іміджу країни в світі, зростання її інвестиційної привабливості.
Основні напрями стимулювання розвитку ринку перестрахування умовно поділяють на макроекономічні та мікроекономічні. Перший напрям, відповідно, ґрунтується на формуванні державної політики таким чином, щоб вхідне перестрахування слугувало потужним інструментом стимулювання залучення коштів в економіку країни. Другий напрям полягає в розширенні спектру інноваційних перестрахових послуг страховими компаніями, які б мали високу конкурентоспроможність не лише в рамках вітчизняного ринку, а й з його межами.
Сучасний вітчизняний ринок перестрахування характеризується недосконалістю правового регулювання. Тому покращити державне регулювання ринку перестрахування дозволить визначення у законодавстві (Закон України «Про страхування») сутності понять «перестрахова послуга», «ринок перестрахування», «професійний перестраховик», «договір перестрахування», вторинна передача ризиків у перестрахування (ретроцесія) та її учасників. Це дозволить виділити функції та охарактеризувати діяльність важливих учасників ринку перестрахування: професійного перестраховика, ретроцедента і ретроцесіонарія (за наявності повторного передавання ризиків у перестрахування).
Ліцензування перестрахової діяльності відіграє також важливу роль у здійсненні операцій з перестрахування. В Україні здійснювати операції з перестрахування можуть всі страховики, які отримали ліцензію на той чи інший вид страхування. Це породжує відсутність єдиних стандартів і вимог до договорів перестрахування. Питання ліцензування перестрахової діяльності є актуальним та необхідним за сучасних умов розвитку ринку перестрахування в Україні. Отже, під ліцензування підпадає перестрахування як окремий напрям професійної діяльності на страховому ринку. Ліцензію зможуть отримати професійні перестраховики та звичайні страховики, які сформували правила перестрахування, стратегію ведення перестрахової діяльності на наступні 3 роки та мають відповідне фінансове забезпечення (статутний капітал розміром не менше 3 млн. євро).
Створення професійних перестрахових компаній, у володінні яких будуть значні обсяги ліквідних активів. Це створить передумови вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням якості і розширенням видів пропонованих послуг.
Невирішеним питанням на сьогодні є повнота та прозорість інформаційного забезпечення перестрахового ринку. Окрім надання додаткової статистичної інформації Нацкомфінпослуг, виникає необхідність у забезпеченні проведення освітньої перепідготовки ключових учасників перестрахового ринку із врахуванням основних тенденцій вітчизняного та світового ринку страхування та перестрахування, таким як перестрахові андерайтери, перестрахові брокери, професійні оцінювачі ризиків та збитків.
Якісне інформаційне забезпечення дозволить уникнути прогалин та непорозумінь на ринку, зробити його більш відкритим, а також, прозорим та зрозумілим для іноземних партнерів і вітчизняних страхових компаній [2].
Таким чином, вітчизняний ринок страхування та перестрахування є одним із пріоритетних напрямків державної політики у сфері фінансових ринків, що зумовлено прагненням України до розширення та поглиблення співпраці із міжнародними партнерами, вступу до ЄС. Наведений аналіз сучасного стану ринку перестрахування в Україні показує недостатній його розвиток та потребу у якісних змінах. Шляхами його вдосконалення можуть бути зміни в законодавстві, покращення інформаційного забезпечення пере страхового ринку, створення професійних перестрахових компаній та вирішення проблем ліцензування даного виду діяльності.
Література:
1. Дігтяренко С. М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні / С. М. Дігтяренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - №6. – С. 76-80.
2. Воронченко О. В. Ринок перестрахування в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Воронченко // Ефективна економіка електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2012]. – №12. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua (стаття надійшла до редакції 04.12.2017 р.).
3. Братюк В. П., Мешко В. В. Перестрахування в Україні / В. П. Братюк, В. В. Мешко // Економіка та управління національним господарством. – 2016. - №10. – С. 144-147.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^