Стратегічні орієнтири » Інформаційне забезпечення 2018 » Горайчук А.О. Фінансова надійність страхових компаній в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
22-04-2018, 12:36

Горайчук А.О. Фінансова надійність страхових компаній в Україні

Категорія: Інформаційне забезпечення 2018

Постановка проблеми. Страхові компанії самостійно будують свою фінансово-економічну політику і концепцію розвитку, розробляють і пропонують на ринку свої страхові продукти, встановлюють і регулюють ціни на страхові послуги. Для здійснення страхової діяльності страховик має право визначати системи і методи поширення продуктів страхування на ринку, тобто безпосередньо впливати на динаміку і структуру обсягу страхових премій – основну частину фінансових ресурсів страхової організації. Саме тому особливого значення набуває аналіз фінансової надійності страхової компанії та страхової галузі загалом.
Аналіз та напрями дослідження. Проблемами вивчення сутності фінансової надійності страхових компаній приділяється увага багатьох науковців. Сутність фінансової стійкості, фінансової надійності та фінансової безпеки страхових компаній вивчають В.П. Чайковська, І.Ф. Фисун, Г.М. Ярова, О.О. Шакура, В.М. Олійник та багато інших. Саме в їх роботах можна проаналізувати динаміку і основні характеристики надійності страхових компаній в Україні.
Метою даного дослідження є вивчення фінансової надійності страхових компаній в Україні.
У сучасній економічній літературі відсутній єдиний методологічний підхід до трактування сутності поняття "фінансова надійність страхової компанії". Це можна пояснити такими причинами:
— по перше, вивчення питань, пов'язаних із забезпеченням умов фінансово стійкого функціонування страхових компаній, підтриманням їх постійної плато та конкурентоспроможності, привернуло до себе увагу вітчизняних науковців і практиків лише після демонополізації страхового бізнесу та активізації розвитку фінансового посередництва;
— по друге, специфіка діяльності страхових компаній, особливості формування та використання фінансового капіталу, обчислення фінансових результатів тощо не дозволяють застосовувати до інтерпретації їх діяльності підходи, придатні для інших підприємств [2].
Фінансову стійкість страховика оцінюють за низкою показників. Під фінансовою стійкістю страховика розуміють постійну збалансованість, або перевищення його доходів над витратами. Фактори, що забезпечують фінансову стійкість страхової компанії перераховані тут:
• достатній власний капітал;
• страхові резерви;
• позитивні результати інвестиційної політики;
• надійна система перестрахування;
• ефективна тарифна політика [1].
Елементами впливу на фінансову надійність страхових компаній є:
• власний капітал страхової компанії;
• достатність обсягу страхових резервів;
• ефективна інвестиційна політика;
• урівноважена тарифна політика;
• збалансованість страхового портфеля;
• здійснення операцій перестрахування [3].
Для здійснення страхової діяльності та досягнення фінансової стійкості страховику необхідно мати достатній обсяг фінансових ресурсів, але при цьому – мати змогу виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками [1].
Основними ознаками фінансової надійності страхової компанії: платоспроможність, наявність фінансових ресурсів для розвитку та фінансова стійкість [4].
Фінансова стійкість страховика і платоспроможність є частковими виявами фінансової надійності страхової компанії. Фінансова надійність страхової організації забезпечується відповідними чинниками:
• розмір взаємних коштів;
• збалансований страховий портфель;
• страхові тарифні ставки;
• величина страхових резервів, адекватних сумі взятих на себе зобов’язань;
• розміщення страхових резервів;
• перестрахування [4].
Результати аналізу платоспроможності цікавлять передусім кредиторів підприємства, оскільки це дає відповідь на питання про його здатність погасити свої зобов'язання. Під фінансовою стійкістю маємо на увазі здатність виконати прийняті зобов'язання внаслідок впливу несприятливих факторів зміни економічної кон'юнктури, або, інакше, маємо на увазі стійкість страховика до можливого впливу негативних економічних умов. Таким чином, головною відмінніс- тю цих понять є те, що платоспроможність стає критерієм оцінки фінансового стану компанії в короткотерміновий перспективі, а фінансова стійкість – у довготерміновій перспективі [4].
Висновки. Таким чином, проаналізувавши різні наукові підходи до з‘ясування сутності фінансової надійності, дало змогу розкрити основні ознаки, чинники та характеристику даного поняття, а також зрозуміти відмінність між поняттями «фінансова стійкість» та «платоспроможність». Тому поняття "фінансова надійність страховика" має свою специфіку від особливостей галузі страхування, на відміну від інших сфер економіки [2].
Література
1. Фисун І. Ф. Страхування [Електронний ресурс] / І. Ф. Фисун, Г. М. Ярова. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://flightcollege.com.ua/library/6%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/65%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/Strahuvanniya_Fisun_copy.pdf.
2. Чайковська В. П. Оцінка надійності страхових організацій в Україні [Електронний ресурс] / В. П. Чайковська. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2013/11.pdf.
3. Олійник В. М. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї [Електронний ресурс] / В. М. Олійник, Є. К. Бондаренко // Випуск 39. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/user/Downloads/pprbsu_2014_39_18.pdf.
4. Шакура О. О. Дослідження сутності фінансової надійності страховика в умовах розвитку системи комерційного страхування в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Шакура // Випуск 23. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_15/270_Szak.pdf.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
^