Стратегічні орієнтири » Інформаційне забезпечення 2018 » Руденко В.О. Потреба удосконалення Інтернет-страхування в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
22-04-2018, 16:53

Руденко В.О. Потреба удосконалення Інтернет-страхування в Україні

Категорія: Інформаційне забезпечення 2018

Руденко В.О., 2018
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с

Потреба удосконалення інтернет-страхування в Україні

Постановка проблеми. Страхові компанії, станом на сьогодні, намагаються залучати все більше клієнтів та чим довше утримувати їх, тобто збільшити обсяг реалізації страхових послуг, через усі наявні канали. За умови постійно зростаючої кількості фірм конкурентів на ринку, компанії повинні застосовувати нові способи та методи та удосконалювати вже існуючі. Так, як в сучасному суспільстві зростає роль Інтернет-послуг, саме використання Інтернет-технологій в реалізації страхових послуг дозволить страховим компаніям забезпечити доступність та легкість оформлення їх послуг, тобто забезпечити конкурентні переваги в умовах боротьби за клієнтів.
Аналіз та напрями дослідження. Дослідження окремих питань розвитку Інтернет-технологій у страховій сфері займались такі вчені як Базилевич В.Д., Гаманкова О.О., Залєтов О.М., Пікус Р.В., Нечипоренко В.І. та інші.
Метою даного дослідження є визначення необхідності Інтернету та перспектив розвитку страхових послуг, наданих через Інтернет.
В сучасних умовах розвитку економіки посилюється роль глобалізаційних та інтеграційних процесів. Це, у свою чергу, призводить до загострення конкуренції, зокрема, на ринку страхових послуг.
Страхові компанії України зазнають значної конкуренції від іноземних організацій, адже останні мають більший досвід роботи в галузі страхування, впроваджують ефективні інноваційні проекти та постійно посилюють свою діяльність як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Саме тому, Україні необхідно посилювати інноваційний розвиток, це є обов’язкова умова, яка допоможе здобути конкурентоспроможність вітчизняних страхових компаній.
Проте, існують складнощі на цьому шляху. Зокрема, це недостатньо розвинута інфраструктура вітчизняного страхового ринку, відсутні довгострокові програми розвитку страхової діяльності, механізм інвестування досить обмежений, недостатня кількість кваліфікованих кадрів та спеціалістів даної галузі, негативні прогнози щодо розвитку економіки загалом тощо [1, с.72].
Не дивлячись на всі ці проблеми, в Україні впроваджена одна з інновацій, яка, поки що, знаходить на початкову рівні розвитку – це Інтернет-страхування. Низький попит на цей вид діяльності пов’язаний з низькою питомою вагою страховиків, що надають послуги такого страхування.
Станом на сьогодні кожна з страхових компаній намагається залучити якнайбільше клієнтів через усі можливі канали, а також підвищити обсяги реалізації страхових послуг. Для того, щоб покращити якість обслуговування клієнтів, залучити їх якомога більше, а також забезпечити доступність страхових послуг, компанії повинні підлаштовувати свою діяльність під сучасне суспільство. Одним з таких шляхів є поширення Інтернет-технологій в страхуванні.
Є значні переваги Інтернет страхування як для страхувальника, так і для страховика. Для споживача отримання страхового полісу через інтернет дозволяє зекономити час, здійснити покупку страхової послуги у будь-який, зручний для клієнта, час, через страховий калькулятор вирахувати вартість послуги тощо. Така покупка дозволяє здійснювати різні страхові операції, не оформлюючи при цьому безліч різних документів. Зручний інтерфейс сайту допомагає страхувальниками порівняти той чи інший страховий поліс і зробити якнайкращий вибір, що теж є великим плюсом [3, с.46].
Що стосується страховиків, то переваги Інтернет-страхування для них полягають в наступному: страхові компанії можуть здобути конкурентні переваги при дослідженні частоти запитів клієнтів та структури латентного попиту на послуги, привернути увагу клієнтів та здобути певний імідж через інтерфейс сайту, залучити більше клієнтів шляхом різноманітних розсилок на пошту, реклам, смс-розсилок, використання телефонного додатку для зручності страхувальників тощо [3, с.46].
Реалізовувати послуги страхові компанії можуть через посередників, якими можуть бути банки, автосалони, туристичні фірми тощо. В такому випадку посередник легко та оперативно, через Інтернет, зможе оформити страховий поліс для клієнта, якщо це буде необхідно [3, с.47].
Для того, щоб Інтернет-страхування було зручним для страхувальників, та не викликало в них почуття недовіри до інтернет-послуги, необхідно на сайті надати якомога більше інформації про страхову компанію та спектр її послуг, зручну форму заповнення заяви, можливість замовити та оплатити поліс безпосередньо на сайті, можливість страхувальнику зв’язатись з страховиком через пошту чи сайт для вияснення сумнівних деталей, передачу поліса, затвердженого електронними підписами клієнту через інтернет тощо [4, с.265].
Інтернет-страхування спросить процес страхування, дозволить оперативно оформити поліс, зекономити значну кількість часу. Таке страхування є простим та універсальним, адже у ньому автоматизована система розрахунку страхової суми і тарифів. І також, варто відзначити, що у такому випадку знижаються витрати на оренду офісу, виплату заробітної плати робітникам, оплату комунальних послуг тощо.
Проте, при переході до такого виду діяльності, необхідно врахувати низку чинників, таких як інфраструктура, конкуренція, соціальне середовище, культурне середовище, правове регулювання, політика уряду щодо електронної комерції, інтерес потенційних клієнті до мережі Інтернет, зручність способу оплати полісу банківськими картами для усіх верств населення тощо [3, с.50-51]. Також, для ефективної Інтернет-діяльності необхідно мати вдосконалену нормативно-правову базу, завойовану довіру серед страхувальників через покращений захист сайту, повідомляти клієнтів про нові можливості отримання страхових та допоміжних послуг через інтернет.
Висновки. Україна вже знаходиться на порозі нових технологій. І, хоча, деякі запровадження Інтернет-послуг у сфері страхування вже запровадженні, проте є ряд факторі, що стримують їх розвиток. Серед них – низька страхова культура, погана поінформованість споживачів, застарілі методи залучення клієнтів тощо. Саме тому, необхідно вносити зміни до Закону України та деяких інших нормативно-правових актів.
Позитивні зміни дозволили б збільшити надходження страхових компаній, що позитивно вплинуло б на економіку країни загалом.
Крім Інтернет-страхування доцільно застосовувати й інші інновації, такі як Бюро по боротьбі з страховим шахрайством, Фонд гарантування страхових виплат, електронний страховий поліс, мобільні додатки, відеотехнології, нормативно-правові зміни у страховій сфері тощо [2, с.189].
Подальші перспективи розвитку страхової системи в Україні залежать від того, наскільки швидко будуть введені інновації в існуючу сферу страхування, від перейняття якісного і ефективного досвіду з зарубіжних країн, нових способів організації страхової діяльності та охоплення нових видів ризиків страховим захистом.

Список використаних джерел
1. Пікус Р. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності / Р. Пікус, В. Заколодяжний // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / Р. Пікус, В. Заколодяжний. – Київ, 2015. - № – С. 72–80.
2. Приказюк Н. В. Нові можливості для розвитку страхової системи України / Наталія Валентинівна Приказюк, Тетяна Петрівна Моташко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 4. – С. 177–192.
3. Приказюк Н. В. Роль інтернету в реалізації страхових послуг / Наталія Валентинівна Приказюк, Тетяна Петрівна Моташко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2014. – №3(156). – С. 45–51.
4. Свєшнікова К.Т. Перспективи розвитку Інтернет-страхування в Україні / К.Т. Свєшнікова, А.С. Тюлін // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – 5(43). – с. 264–267.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^