Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Шведа Д.В. Актуальні проблеми оподаткування витрат підприємств на благодійну діяльність
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3014
  • Автор: Денис
  • Дата: 15-06-2011, 19:44
 (голосов: 0)
15-06-2011, 19:44

Шведа Д.В. Актуальні проблеми оподаткування витрат підприємств на благодійну діяльність

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Шведа Д.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкдМ-51с

Актуальні проблеми оподаткування витрат підприємств на благодійну діяльність

Майже щодня ми можемо спостерігати за тим, як проходять різноманітні акції, концерти, інші культурно-масові заходи, фінансуються медичні заклади тощо під знаком великих торгових марок. Однак у зв’язку з недосконалістю законодавства, що регулює здійснення благодійної діяльності в Україні, одні підприємства трактують її як благодійність, а інші як звичайну рекламну кампанію.
Разом з тим існує ще ряд проблем, які виникають у зв’язку із здійсненням благодійної діяльності в Україні. Основним з них є те, що суб’єкти господарської діяльності в переважній своїй більшості або не бачать реальної вигоди від таких «капіталовкладень», або під прикриттям такого виду діяльності проводять операції з «відмиванням грошей», або ж намагаються таким чином уникнути оподаткування.
Про це свідчить структура благодійних внесків, яка виглядає наступним чином: 24% всіх коштів, які спрямовуються на благодійні цілі підприємці витрачають на розширення штату, 21% - на благодійність в медицині, 14% - на інфраструктуру населених пунктів, а ось витрати на культуру та спорт, а також церкви – 27% та 14% відповідно [1]. Саме ці сегменти вигідні з точки зору отримання «ефекту популярності», а з іншого боку, саме під культуру, спорт та релігію надаються пільги при оподаткуванні благодійних відрахувань суб’єктів економіки.
Причини виникнення такої ситуації слід вбачати, по-перше, в нерозумінні підприємствами важливості благодійництва для суспільства і для сприятливого іміджу своєї компанії. По-друге, недосконалість законодавства, яке регулює благодійну діяльність в Україні, зокрема податкового законодавства, створює негативний клімат для створення такої діяльності.
Основним законом, що регламентує здійснення благодійної діяльності в Україні є закон України «Про благодійництво та благодійні організації». Відповідно до ст. 1 цього Закону, благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство та спонсорство.
Слід відзначити, що у цьому ж Законі меценатство визначається як добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги, спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг [2].
Визначення спонсорства наводиться ще у двох законах. Зокрема, у Законі України «Про рекламу» йдеться про те, що спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг [3]. А у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» спонсорство визначається як участь фізичної або юридичної особи в прямому або опосередкованому фінансуванні програм з метою реклами свого імені, фірмового найменування або своєї торгової марки [4].
Як бачимо, спонсорству одночасно властиві риси як благодійності, так і реклами. У зв’язку з цим, при оподаткуванні виникають неточності при визначенні суми витрат, які можна віднести до валових.
Якщо це благодійність, то згідно пп. 5.2.2 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» суми грошових коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) в Державний бюджет або бюджети територіальних общин, неприбутковим організаціям відносяться до валових витрат у розмірі, що становить не менше 2 і не більше 5% від суми оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. Згідно з пп. 5.2.13 ст. 5 цього ж Закону суми грошових коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини закладам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим організаціям, включаються до валових витрат звітного періоду в розмірі не менше 2 і не більше 10% від оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду [5].
Щодо оподаткування благодійних внесків податком на додану вартість, то відповідно до пп. 197.1.15. ст. 197 Податкового кодексу України від оподаткування звільнені операції з надання благодійної допомоги у вигляді безкоштовної передачі товарів (робіт, послуг) з метою їх безпосереднього використання в благодійних цілях чи споживанні.
Набувачами такої допомоги можуть бути:
- органи державної влади України, органи місцевого самоуправління і створені ними установи і організації, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
- благодійні фонди та благодійні організації, в тому числі громадські організації, створені з метою здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої і наукової діяльності, а також творчим колективам і політичним партіям;
- набувачі (суб’єкти) благодійної допомоги у відповідності з законодавством.
Однак ця пільга не застосовується, якщо об’єктом передачі вище переліченим групам набувачів передаються підакцизні товари або ж товари (роботи, послуги) призначені для підприємницької діяльності [6].
Діюче законодавство, яке регулює здійснення та оподаткування благодійної діяльності, потребує удосконалення, оскільки воно не сприяє розвитку та залученню коштів підприємств на її здійснення та не створює позитивних передумов для контролю ресурсів, які спрямовуються на благодійні цілі.

Список використаних джерел
1. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2005. – № 10.
2. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
3. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XII. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
6. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^