Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Бордун Л.О. КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
11-05-2018, 10:55

Бордун Л.О. КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Категорія: Фінансовий ринок 2018

КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
На сучасному етапі одним з ключових стратегічних завдань для України є поступове зближення з Європейським Союзом. У цьому питанні співпраця у фінансово-кредитній та банківській сферах займає провідне місце і є пріоритетним, тому що саме комерційні банки є головними учасниками міжнародних кредитних та валютно-фінансових відносин, що опосередковують рух капіталу між країнами.
Не дивлячись на досить значні досягнення української банківської системи, комерційні банки мають низку проблем. Аналіз діяльності банківської системи доводить присутність значної кількості фінансово слабких банків. Вихід на міжнародні фінансові ринки в таких умовах є загрозою для стабільної роботи вітчизняного фінансового сектору. З огляду на це гостро постає питання капіталізації української банківської системи та пошуку пріоритетних напрямків розвитку банків.
Дослідженню питань формування та поповнення капіталу вітчизняних банків присвячено праці багатьох вчених. Серед них можна виділити роботи таких науковців, як М.Д. Алексеєнко, З.М. Васильченко, О.В. Васюренко, А.П.Вожжов, І.С. Гуцал, О.В. Дзюблюк, Ж.М. Довгань, А.М. Мороз та ін. Проте, не зважаючи на досить активні наукові розробки, динаміка розвитку банківської системи вносить корективи у наявний спектр досліджень.
На сьогодні найгострішою проблемою банківської системи є низький рівень капіталізації. Так протягом минулого року банки нарощували капітали через вимоги НБУ щодо вирівнювання обсягу капіталу у новостворених і діючих банків до 500 млн грн. Протягом 2017 року регулятивний капітал банків зменшився через кількісну зміну банків і становив 163597 млн грн. Крім того більше половини банків мають низький обсяг капіталу [2]. Також, зростає негативна тенденція розбалансованості між темпами зростання капіталів банків та обсягами активних операцій. Такі диспропорції негативно позначаються на рівні адекватності регулятивного капіталу.
Частка іноземного капіталу у банківській системі України знижується. У 2010 році частку іноземного капіталу у статутному фонді мали 51 банк, а у 2017 році вже 38 [2]. Доцільним є забезпечувати недопущення надмірної концентрації іноземного капіталу у банківській системі та прозорість усіх джерел як зовнішнього, так і фінансування банків.
Для розвитку банківського сектору потрібно розробити систему заходів щодо стимулювання не лише припливу коштів у вітчизняну банківську систему, а й доповнювати іноземним капіталом новітніх технологій реалізації банківського бізнесу, нових послуг і продуктів, програмного забезпечення. Саме з цією метою Україна у лиці НБУ активно впроваджує стандарти Базельського Комітету, зокрема Базель ІІ та Базель ІІІ. Першим кроком було затвердження змін до постанови НБУ №368, відповідно до якої, прийнято рішення про поетапне збільшення розміру суми статутного капіталу до 500 млн. грн. Станом на 01.01.2018 мінімальний розмір суми статутного капіталу банку, що отримав банківську ліцензію до 11.07.2014 року повинен складати 200 млн грн [2].
Для моніторингу ефективного та якісного функціонування банків потрібно проаналізувати показники достатності капіталу та обсяги регулятивного та власного капіталу, тому що це одні з найголовніших показників, які призначені для покриття негативних результатів усіляких ризиків, які банки беруть на себе у ході своєї роботи, а також для забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільної діяльності банків.
У продовж 2014-2016 років було виведено з ринку близько 86 банківських установ. Станом на 01 січня 2018 року ліцензію від Національного банку України мали 82 банківських установ. Указані негативні тенденції пов’язані з програмою НБУ щодо очищення банківської системи, відповідно до якої розширено перелік критеріїв віднесення банків до категорії неплатоспроможних.
Відповідно не дивує і те, що показники діяльності за дані роки показують негативну тенденцію (табл. 1).
Таблиця 1
Показники капіталізації банківської системи України за 2014-2017 роки
(станом на 01.01.2018)
Бордун Л.О. КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Джерело : складено автором за даними [2].
Станом на 01.01.2018 року власний капітал банківської системи охоплює лише 5,06% у валовому внутрішньому продукті країни. За прогнозами фахівців на наступні роки можемо побачити, що значення нормативу достатності регулятивного капіталу по банківській системі Україні сягне своєї граничної межі, відповідно до стандартів Базельського комітету, та буде нижчим, ніж мінімальні вимоги НБУ, якщо регулятор не затвердить відповідних рішень. Головною причиною уповільнення нарощення власного капіталу та зниження нормативу достатності є зниження якості кредитного портфелю банків і створення вагомих резервів під знецінення кредитів. Запровадження вказаних рекомендацій сприятиме капіталізації вітчизняної банківської системи та її європейської інтеграції.

Список використаної літератури
1. Белінська О.Я. Щодо впливу зростання присутності іноземного капіталу на банківську систему України [Електронний ресурс] / О.Я. Белінська, Я. Жаліло. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Juli2009/01.htm.
2. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article_art_id=34661442&cat_id=34798593
3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=1&nreg=2121-14.

Посилання: тези, ЕкфМ-62с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^