Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Скучипець А.М. Теоретико-методологічні основи інституційного забезпечення ринку цінних паперів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 947
  • Автор: Andrij.skuch
  • Дата: 4-06-2018, 11:33
 (голосов: 0)
4-06-2018, 11:33

Скучипець А.М. Теоретико-методологічні основи інституційного забезпечення ринку цінних паперів

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Скучипець А.М.
студент економічного факультету
ЛНУ імені Івана Франка
м. Львів, Україна
Бодаковський В.Ю.
доцент кафедри фінансів,
грошового обігу і кредиту
ЛНУ імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Ринок цінних паперів України є дзеркалом ефективності та результативності функціонування ринкової економіки країни. Він не тільки є індикатором проблем і недоліків сформованих фінансово-економічних відносин між фізичними, юридичними особами та державою, а й забезпечує їх безперебійність функціонування, розвиток та конкурентоспроможність. Інституційна інфраструктура ринку цінних паперів сприяє залученню інвестицій, макроекономічній стабілізації економіки, підвищенню добробуту фізичних осіб. Саме тому дослідження, насамперед, суті інституційного забезпечення ринку цінних паперів є стратегічно важливим та сформує розуміння його напрямів розвитку.
Питання функціонування ринку цінних паперів та його інфраструктурного забезпечення розглянуто в працях В. Бодаковського, Т. Долгопятової, Я. Міркіна, О. Мозгового, М.Крупки, В. Опаріна, О. Підхомного[1] та ін. Та, незважаючи, на багатоаспектні дослідження вище зазначеного ринку, його інфраструктурне забезпечення є недостатньо вивчене. Залишаються невирішеними питання подальшого розвитку інфраструктурних елементів ринку цінних паперів, немає комплексного погляду щодо ролі фінансових інститутів в розвитку інституційної інфраструктури.
Метою наукового дослідження є формування теоретичних засад інституційного забезпечення ринку цінних паперів і виявлення напрямів його покращення в Україні.
Фінансова інституційна інфраструктура ринку цінних паперів є складним та динамічним результатом взаємодії суспільства. Вона формується під впливом історичних, економічних, соціальних та моральних цінностей. Враховуючи дослідження українських та іноземних економістів-науковців варто звернути увагу на праці В.М.Опаріна, який на чолі з колективом дослідників розглянув фінансову інфраструктуру через організаційний та інструментальний зріз. [2]. В першому випадку розглядається склад суб’єктів, а другий - набір засобів, що ними використовуються. Організаційна фінансова інфраструктура являє собою сукупність відповідних організаційних структур, що забезпечують функціонування фінансів як в окремих сегментах фінансової системи, так і поза нею. У свою чергу вона включає три складові: управлінську, інституційну та обслуговуючу. [2]
На нашу думку, управлінська фінансова інфраструктура ринку цінних паперів є сукупністю фінансово-кредитних інститутів державної та приватної форми власності, які здійснюють управління фінансовими потоками економічної системи, сприяють мінімізації витрат на обслуговування фінансових відносин та стимулюють якісний та кількісний розвиток суб’єктів економічної системи держави.
Ми вважаємо, що інституційна інфраструктура ринку цінних паперів є сукупністю фінансових інституцій та обслуговуючих їх надбудов різних організаційних форм, що сформовані під впливом законодавчо-нормативних інструментів держави й покликані за своїм функціональним призначенням безперебійно впливати на фінансові відносини з метою оптимізації функціонування економічної системи, пошуку потенціалу її зростання, його реалізації та захисту усіх сегментів економіки від ризиків.
Обслуговуюча фінансова інфраструктура є водночас невід’ємною частиною фінансової інституційної інфраструктури, а також окремим незалежним утворенням в економічній системі. Це сукупність допоміжних інститутів, які покликані зменшити вартість, час та небезпечність обслуговування фінансових процесів, виступають вмонтованими стабілізаторами фінансової інституційної інфраструктури та формують систему додаткової безпеки усіх учасників економіки країни.[3]
Інституційне забезпечення ринку цінних паперів передбачає формування інститутів, які:
- сприятимуть фінансово-економічній безпеці суб’єктів ринку;
- забезпечать доступ для потенційних учасників до ринку цінних паперів;
- дозволять сформувати дієвий механізм безпеки клієнтів та власників цінних паперів;
- сформують сприятливі умови для малого та середнього бізнесу на ринку цінних паперів;
- створять умови для залучення інвестиційного капіталу як фізичними так і юридичними особами;
- нададуть можливість інвестувати в ринок цінних паперів з отриманням позитивних фінансових результатів;
- впливатимуть на інституційну інфраструктуру сегментів фінансової системи України, що дозволить отримати додаткові інструменти забезпечення стабільності фінансово-кредитної та грошової систем тощо.
Отже, на інституційне забезпечення ринку цінних паперів покладено ряд завдань, яке на практиці повинне, з одного боку, підвищити його результативність, а, з іншого боку, стабілізувати макроекономічну ситуацію в межах економічної системи країни.

Література:

1. В. Бодаковський. Вплив інфляції на функціонування та розвиток фінансової інституційної інфраструктури країни // Бодаковський В./Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. Випуск №37. – Ч.1.-Львів.2017.- С.21-26
2. Опарін.В.М. Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки [ел.ресурс]/ Опарін.В.М. // Ефективна економіка. - №5 – 2015 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4042
3. Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник. ‒ 6-те вид.,перероб. і доп./ М.І.Савлук, А.М.Мороз, І.М. Лазепко та ін. К.: КНЕУ, 2011. – 589 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^