Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2018 » Бодаковський В., Шамрай А. Проблеми бюджетування в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 739
  • Автор: andriyshamray
  • Дата: 4-06-2018, 12:50
 (голосов: 0)
4-06-2018, 12:50

Бодаковський В., Шамрай А. Проблеми бюджетування в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств

Категорія: Фінанси підприємств 2018

Запорукою ефективного та результативного функціонування суб’єктів господарювання є формування дієвої системи бюджетування, яка забезпечить стратегічний розвиток та конкурентоспроможність юридичних осіб. В умовах ринкових перетворень та інтеграції України в міжнародний економічний прості життєво необхідним для вітчизняних підприємців є формування механізму фінансового планування їх діяльності, особливо в короткотерміновому періоді. Це дозволить розбудовувати підприємницькі проекти, захищати їх від форс-мажорних явищ та планувати фінансове їх забезпечення, напрями й специфіку розвитку. Отже, формування механізму бюджетування в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств є запорукою успіху та основним завданням керівників суб’єктів господарювання.
Вагомий внесок у дослідження механізму бюджетування зробили вітчизняні та зарубіжні вчені. Зокрема це питання висвітлено у працях В. Андрієнка, І. Бланка, В. Бодаковського, Р. Дафта, М. Майера, Д. Міддлтона, Р. Квасницької [3], В. Бочарова [2], Т. Карпова [4] та ін. Незважаючи на значні досягнення і напрацювання в сфері вивчення бюджетування, деякі питання досі не вирішені. Зокрема подальшого дослідження потребують питання формування механізму бюджетування до специфіки діяльності українських підприємств, виділення принципів і розробка організаційних моментів створення операційних і фінансових бюджетів підприємств, а також розробка стратегій підприємств, елементом яких є механізм бюджетування.
Завдання наукового дослідження є розробка рекомендації щодо формування механізму бюджетування як одного з інструментів формування стратегії підприємств в Україні.
Бюджетування як один із видів фінансового планування вдало поєднує інтереси підрозділів і підприємства загалом, а також враховує особливості кожного з них через систему витрат і доходів, характерних тільки для певного підрозділу [1]. Бюджетування – це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів [3]. Продуктом бюджетування є бюджет.
Ефективне бюджетування – це безперервний процес фінансового відділу підприємства, що є рушійною силою економічних перетворень господарської діяльності. Бюджетування є складовою загального управлінського процесу, який здійснюється менеджментом підприємства, і може бути представлене як сукупність етапів, що йдуть один за одним, взаємопов’язаних і взаємоузгоджених між собою.
Послідовне виконання кожного етапу бюджетування дає змогу керівництву підприємства реально оцінити масштаби виробництва, розрахувати імовірний обсяг витрат, очікуваний обсяг прибутку та здійснити раціональну координацію господарської діяльності, що нині набуває досить важливого значення. Бюджет підприємства – це план його майбутньої діяльності, виражений системою кількісних і вартісних показників. Його можна складати у формі заданих показників, яких треба дотримуватися у плановому періоді.
Основними проблемами бюджетування в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в Україні є:
- відсутність дієвого механізму моніторингу первинної інформації на підприємствах;
- неналежне довготермінове прогнозування діяльності суб’єкта господарювання, що заважає формувати короткотермінові фінансові плани - бюджети;
- неправильне делегування фінансових повноважень;
- недостатньо кваліфікована робота працівників за центрами фінансової відповідальності;
- складна прогнозованість ринків, що пов’язане, насамперед, з великими інфляційними, політичними та валютними ризиками в Україні;
- низька кваліфікація аналітиків у сфері бюджетування тощо.
Отже, основними проблемами бюджетування в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств є складність фінансового планування в умовах українських економічних реалій, що не дозволяє популяризувати формування механізму бюджетування суб’єктів господарювання та підготувати кваліфікованих спеціалістів цієї сфери. Це призводить до занепаду короткотермінового планування та погіршує фінансово-економічні показники та фінансові результати підприємств.
Керівникам українських підприємств необхідно сформувати дієву стратегію розвитку бюджетування як запоруки успіху їх діяльності та імплементувати зарубіжний досвід короткотермінового планування у власні системи управління.

Література:

1. Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств / Бень Т.Г., Довбня С.Б. // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 48–55. 2. Бочаров В.В. Технологія впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / В. В. Бочаров. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/.
2. Карпов Т. П. Роль бюджетування як елемента фінансового планування на підприємстві [Електронний ресурс] / Т. П. Карпов. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/.
3. Квасницька Р. С. Бюджетування на підприємстві: суть та основні передумови ефективного застосування [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/.
4. Харко А.Ю. Бюджетування у процесі управління фінансовою діяльністю підприємства / А. Ю. Харко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 87–91.

Посилання: Бодаковський В., Шамрай А. Проблеми бюджетування в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^