Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2018 » Сенюта М.В. Фінансове забезпечення соціального страхування на випадок безробіття в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 606
  • Автор: Senuta
  • Дата: 17-10-2018, 15:01
 (голосов: 0)
17-10-2018, 15:01

Сенюта М.В. Фінансове забезпечення соціального страхування на випадок безробіття в Україні

Категорія: Державні фінанси 2018

УДК 336
©Сенюта М.В.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-71з
Фінансове забезпечення соціального страхування на випадок безробіття в Україні
Соціальний захист безробітних є невід’ємною складовою державної політики сприяння зайнятості в багатьох країнах світу. Одним з основних механізмів підтримки доходу для безробітних є страхування на випадок безробіття, яке активно розвивається від початку минулого століття. В Україні цей вид страхування входить до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. В нинішніх умовах економічної, соціальної та політичної кризи спостерігається зростання кількості безробітних, в тому числі за рахунок внутрішньо переміщених осіб. З огляду на загострення проблем соціального захисту безробітних, які підсилюються скороченням надходжень страхових внесків, особливої актуальності набуває дослідження механізму фінансування соціального страхування на випадок безробіття в Україні.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття [1].
Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, цивільно-правового договору чи на інших підставах, передбачених законом, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) та інші особи, які проходять службу та отримують грошове забезпечення, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичні особи - підприємці, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах[1].
Крім застрахованих осіб право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги має молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.
Право на соціальні послуги щодо пошуку підходящої роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням профілактичні заходи, мають працюючі пенсіонери[1].
Сьогодні на ринку праці в Україні можна спостерігати дисбаланс між пропозицією праці та попитом на неї. Має місце попит на робітничі професії, однак рівень оплати праці залишається не високим. Це зумовлює відтік працездатного населення за кордон, адже рівень оплати праці та суттєво вищий.
За оцінками Центру економічної стратегії близько 4 млн українців працює за кордоном, що сягає майже 16% економічно активного населення.[2]
Динаміку кількості безробітних наведено на рис.1. Після незначного зменшення кількості безробітних у 2015 році маємо стійку повільну тенденцію до зростання рівня безробіття. А відтак, і зростає потреба у фінансових ресурсах для проведення виплат допомоги по безробіттю та надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Рис. 1. Динаміка кількості безробітних в Україні (за методологією МОП)
Джерело: складено за даними [3]
За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття передбачені такі види матеріального забезпечення:
 допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
 допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні [].
На Державну службу зайнятості як виконавчу дирекцію Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття покладено обов’язок надавати такі соціальні послуги:
- професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
- профорієнтація;
- пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних;
- надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, компенсації відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»;
- надання роботодавцям – суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення»;
- надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України «Про зайнятість населення»;
- здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб;
- інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням [].
Динаміку кількості зареєстрованих безробітних у 2013-2017 рр., станом на січень відповідного року, які отримують допомогу по безробіттю наведено на рис.2. В цілому можна говорити про позитивну динаміку, адже відбувається скорочення кількості осіб, які отримують допомогу по безробіттю. Однак, причиною такої ситуації може бути і масовий виїзд українців на роботу за кордон.

Рис. 2. Динаміка кількості зареєстрованих безробітних у 2013-2017 рр.
(станом на січень відповідного року)
Джерело: складено за даними [3]
Основним джерелом фінансування витрат на виплату допомоги по безробіттю та надання соціальних послух з мето працевлаштування безробітних є кошти соціального страхування на випадок безробіття. Динаміку надходжень та видатків бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Доходи та видатки бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
млн грн
Показники 2015 2016 2017
Доходи, в т.ч.: 8354,5 8664,5 10446,9
- страхові внески 5851,3 8280,2 9979,2
- кошти державного бюджету 0,4 0,4 0,5
Видатки, в т. ч.: 8269,2 8573,5 10322,6
- матеріальне забезпечення і соціальні послуги 6736,1 7155,5 8514,4
- утримання Державної служби зайнятості України 1280,3 1275,8 1681,0
Залишок коштів (резерв Фонду) 82,8 91,0 124,3
Джерело: складено за даними [4]
Попри тенденцію до зростання надходжень, їх недостатньо для повноцінного фінансування виплат за соціальним страхуванням від безробіття. Фактично відбулося номінальне зростання надходжень та видатків, тому можемо стверджувати про скорочення реальних надходжень. Про дефіцит коштів свідчить і те, що мінімальний розмір допомоги по безробіттю, який затверджений на 2018 рік у розмірі 1440,0 грн для застрахованих осіб та 544,0 грн для незастрахованих осіб, суттєво менший ніж прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб (з 1 січня 2018 року – 1762 грн, з 1 липня – 1841 грн, з 1 грудня – 1921 грн).
Вважаємо, що покращенню фінансування соціального захисту безробітних в Україні сприятиме державна політика спрямована на збільшення кількості робочих місць та підвищення рівня оплати праці. Адже, це не тільки спричинить до збільшення надходжень до бюджетів фондів соціального страхування, але й сприятиме поверненню в Україну економічно активного населення.
Список використаних джерел:
1. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України [Електронний ресурс] : [прийнятий 2 берез. 2000 р.] за станом на 10 лжовт. 2018 р. / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 1533¬14
2. 4 мільйони українців працюють за кордоном – дослідження Центру економічної стратегії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uacrisis.org/ua/66428-research-on-labor-migration-ces
3. Зайнятість та безробіття за 2013—2017 рр: офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/
4. Бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 - 2017 рік: постанови Кабінету міністрів України за відповідний рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua

Посилання: соціальне страхування на випадок безробіття

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^