Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Блаженко І.І. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 173
  • Автор: bumer
  • Дата: 28-10-2018, 17:55
 (голосов: 0)
28-10-2018, 17:55

Блаженко І.І. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення
В сучасному світі, в умовах ринкових відносин, в життєдіяльності всіх економічних суб’єктів величезне значення відіграють кредитні ресурси. Можливість залучити в своїй діяльності даний вид ресурсів дозволяє активізувати свою підприємницьку діяльність, покращити економічне становище, розширити масштаби виробничої діяльності та підвищити свій рівень життя загалом. Далеко не останню роль у кредитних відносинах відіграє іпотечний ринок. Так, суть та значення іпотеки досліджувало багато вітчизняних науковців, зокрема В.Валентинов, С.Кручок, О.Онищенко, К.Паливода, А.Пересада, О.Євтух, В.Лагутін, І.Лютий, В.Поляченко, В.Радченко, П.Саблук. Основні напрями розвитку іпотечних відносин та іпотечного ринку досліджено в працях таких зарубіжних вчених: Д.ВанХуз, Р.Страйк, Л.Гітман, Т.Стейнметц, Б.Батлер, І.Бернард. Високий же рівень розвитку іпотечного кредитування та іпотечного ринку вже давно є ознакою сучасних та економічно сильних держав. Мета даного дослідження полягає у виявленні проблем функціонування іпотечного ринку в Україні та оцінці перспектив його розвитку в нашій державі. Іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому законом[4]. За інформацією Української національної іпотечної асоціації (УНІА) обсяги іпотечного кредитування в Україні складають близько 2% ВВП України, тоді як у розвинутих країнах ця частка складає близько третини розміру всього ВВП. Такий досить повільний, на нашу думку, розвиток іпотечного ринку пов’язаний з історією розвитку нашої держави. Статистичні дані свідчать про розгортання фінансової кризи в Україні[5]. Після розгортання економічної кризи на Україні в 2008 році, іпотечний ринок перебував у замороженому стані, темпи його розвитку були і залишаються досить повільними. Політико-правовими проблемами розвитку іпотечного ринку в Україні виступають: – недосконалість законодавчої бази; відсутність єдиних системоутворюючих принципів, стандартизації та уніфікації процедур іпотечного кредитування; – недостатня участь держави у стимулюванні іпотечного кредиту; недостатній захист прав кредитора; – не вирішені питання щодо процедури виселення мешканців із житлового приміщення, що підлягає стягненню за іпотечним договором; – відсутній єдиний реєстр прав на нерухоме майно; непрозорістьвзаємові дносин учасниківринку; незначна роль державної іпотечної установи на ринку іпотечних кредитів [6]. Крім того, негативно на розвиток іпотечного ринку впливають нестабільна економічна ситуація в країні, високі темпи інфляції, недовіра пересічних українців до інституту іпотечного кредитування та інші не надто позитивні фактори. На основі вивчення зарубіжного досвіду організації іпотечних відносин для вдосконалення механізму іпотечного кредитування в Україні запропоновано: 1) запровадити диференційовані відсоткові ставки за іпотечними кредитами для здешевлення житлових іпотечних кредитів для населення, вдосконалювати систему надання субсидій (щодо першого внеску та відсоткових ставок) молодим сім’ям і соціально незахищеним верствам населення за рахунок бюджетних ресурсів, податкових пільг суб’єктам іпотечного кредитування;
2) забезпечити проведення обґрунтованої оцінки вартості житла та ціноутворення в системі житлового будівництва, що сприятиме розвитку житлової іпотеки та доступності житла для широких верств населення; 3) українським банкам з огляду на тенденції на світових валютних ринках доцільно дотримуватись стандартних вимог щодо надання іпотечних кредитів та стимулювати збільшення гривневого сегмента іпотечного ринку; 4) удосконалення і розвиток законодавчої бази; створення системи гарантій і прозорих умов діяльності учасників іпотечного ринку; стандартизація та уніфікація процедури іпотечного кредитування; 5) розвиток системи страхування іпотечних кредитів; розвиток фондового ринку; вдосконалення інфраструктури іпотечного ринку; розвиток дворівневої системи іпотечного кредитування; 6) створення сприятливіших умов для доступу до капіталу широкого кола покупців нерухомості; зменшення відсоткових ставок на іпотечні кредити; налагодження співпраці з рієлторськими компаніями; мобілізація фінансових ресурсів шляхом державних гарантій [1, с. 57].
Як показує міжнародний досвід, іпотека є основним чинником збільшення інвестицій в економіку країн, що розвиваються. Згідно з даними Світового банку у країнах, де іпотека ефективно розвивається, позичальники, пропонуючи кредитору заставне забезпечення, можуть отримати кредити у 6-9 разів більші на термін у 7-11 разів триваліший під значно нижчі відсотки, порівнюючи з країнами, де практично немає іпотеки. [2, с. 93] Іпотека може стати одним з важливих інструментів створення національної системи заощаджень. При широкому впровадженні іпотечного кредитування в країні збільшаться бюджетні надходження, ефективніше вирішуватимуться житлові питання, зросте відтворення робочої сили та її мобільність[3]. Саме тому можна зробити висновок, що розвиток та вдосконалення іпотечного ринку, на сьогоднішній день, є одним із пріоритетних завдань української політики в сфері економіки.
Список використаних джерел
1. Андрушків Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання / Т.Андрушків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: наук-метод. зб. – Тернопіль,2011. – Вип. № 16. – С. 3–9. 2. Гнатківський Б. Теоретичні аспекти формування іпотечного ринку / Б. Гнатківський // Вісник Тернопільського національного економічного університету: збірник наукових праць. – Тернопіль, 2011. – Вип. № 1. – С. 93–103. 3. Жук О.В. Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / О.В. Жук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – Вип. № 23/1. – С. 308–315. 4. Закон України ― Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати від 15.12.2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/979-15. 5. Іпотека в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipoteka.net.ua 6. Ключові проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні та можливі шляхи їх вирішення: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka/com/25_DN_2008
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^