Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Буряник Н.О. РИНОК КАПІТАЛІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 82
  • Автор: buryanyk2
  • Дата: 30-10-2018, 14:10
 (голосов: 0)
30-10-2018, 14:10

Буряник Н.О. РИНОК КАПІТАЛІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Категорія: Фінансовий ринок 2018

РИНОК КАПІТАЛІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Функціонування української економіки відбувається в умовах значних викривлень елементів фінансової системи, несформованого фінансового ринку, структурних диспропорцій розподілу фінансових ресурсів, обмеженого кола інструментів управління фінансовими потоками в реальній економіці. Зазначені проблеми сучасного розвитку економіки України, значно посилені військово-політичною кризою останніх років, потребують визначення шляхів виходу із кризи інституційної системи фінансового сектору країни взагалі та його ринку капіталів зокрема.
Проблеми сучасного розвитку фінансового ринку, його інституційної структури в Україні досліджуються багатьма зарубіжними та українськими вченими, зокрема,Р. Р. Арутюнян, О. І. Барановським, О. І. Береславською, О. Г. Білорусом, В. В. Корнеєвим, В. І. Міщенко, С. В. Науменковою, К. В. Павловим, П. С. Єщенко, В. К. Кубліковою, О. М. Гончаренко, О. С. Світличною та ін.
Під фінансовим ринком розуміється сукупність усіх грошових ресурсів, які знаходяться в постійному русі під впливом мінливого попиту і пропозиції на них з боку різних суб'єктів економіки. Об'єктами купівлі-продажу на ринку є фінансові інструменти і фінансові послуги. Разом з іншими видами ринків (ринком праці, реальних товарів) фінансовий ринок є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Складовими фінансового ринку є: ринок цінних паперів, кредитний ринок, валютний ринок, страховий ринок та ін. Ринок капіталу –це ринок де здійснюється купівля-продаж фінансових інструментів і фінансових послуг з терміном обігу більше року.
Ринок капіталів забезпечує обіг фінансових інструментів мають більш тривалий термін, і включає інструменти пайової і боргового ринків. За обсягом здійснюваних операцій, кількості учасників і видам інструментів більш ємний на відміну від грошового.
У структуру ринку капіталів входять наступні субринки[2; 3]:
1) Ринок інструментів власності:
– ринок акцій;
– паї фондів.
2) Ринок інструментів позики:
– ринок банківських позичок;
– ринок інструментів позики (державних, муніципальних, корпоративних).
Формування і розвиток ринку капіталів пов’язаний з переходом до ринкової економіки і приватизацією. Сучасний стан українського ринку капіталів є результатом еволюційного розвитку фінансового ринку протягом усього часу реформування економіки.
Ринок капіталів займає провідне місце в фінансовій системі держави. Структурні сектора, які входять до складу ринку капіталів, використовують ринкові механізми, що координують діяльність фінансової системи. За допомогою ринку капіталів здійснюється рух грошових коштів в процесі розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту, а також формуються і використовуються грошові фонди основних суб'єктів фінансових відносин. Фінансовими активами на ринку є національна валюта, валюта іноземних держав, золото, цінні папери та похідні фінансові інструменти.
Таким чином, ринку капіталів консолідує дрібні розрізнені грошові кошти і перетворює їх в потужний грошовий потік, який використовується в цілях розвитку економіки. Отже, відбувається створення умов для забезпечення розподілу капіталів серед галузей і сфер економіки, розширення інвестицій. Економічний розвиток країни, рівень заощаджень і ступінь зрілості фінансових інститутів впливають на розвиток ринку капіталів.
Ринок капіталів повинен:
‒ забезпечити оперативний розподіл фінансових ресурсів;
‒ мобілізувати тимчасово вільні грошові кошти для подальшого їх використання в інтересах учасників ринку і економіки;
‒ забезпечити децентралізоване регулювання галузевої і територіальної економіки.
Функції ринку капіталів умовно поділяються на загальноринкові і специфічні, які характерні тільки для фінансових ринків. Функції, які виконує фінансовий ринок, дають можливість прискорити оборот капіталу, активізувати економічне зростання, створювати додатковий прибуток і збільшити національний дохід. Ринкове посередництво полягає в забезпеченні взаємодії продавця і покупця, в забезпеченні просування грошових коштів від інвесторів до споживачів.
Ринок капіталів функціонує під дією певного економічного механізму, де всі його елементи взаємопов'язані. До основних елементів відносяться попит, пропозиція і ціна. Для забезпечення рівноваги на ринку, необхідна взаємодія цих елементів. Рівновага, в основному, встановлюється в результаті саморегуляції фінансового ринку. Часткове регулювання здійснює держава. Абсолютної рівноваги на фінансовому ринку та ринку капіталів зокрема практично не буває.

Список використаних джерел
1. Арутюнян Р.Р., Арутюнян С.С., Ропотан І.В.Патоінститути ринку капіталів України : можливості оздоровлення та ефективного функціонування торгівлі / Р. Р. Арутюнян, С. С. Арутюнян, І. В. Ропотан // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет.– Одеса, 2018. – № 65 (1). – С. 144-152.
2. Завезіон М. Фондовий ринок і формування інвестиційного капіталу / М. Завезіон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2014. - № 1. - С. 63-72.
3. Лупенко Ю. О. Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки / Ю. О. Лупенко, В. В. Фещенко // Фінанси, облік і аудит. - 2014. - Вип. 2. - С. 65-78.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^