Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Крук З.В. Сучасний стан та проблеми валютного ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 244
  • Автор: zoryana.kruk
  • Дата: 30-10-2018, 14:17
 (голосов: 0)
30-10-2018, 14:17

Крук З.В. Сучасний стан та проблеми валютного ринку України

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Крук З.В., 2018
ЛНУ ім. Івана Франка, ЕКФ-44с, 30.10.2018

Сучасний стан та проблеми валютного ринку України

Валютний ринок виступає невід’ємною складовою функціонування загального фінансового ринку країни, а ефективність його функціонування – це запорука успішної та конкурентної економіки держави та її фінансових процесів в цілому.
Сучасний валютний ринок України функціонує в умовах вкрай несприятливого зовнішнього середовища та загострення соціально-політичного напруження в суспільстві, що негативно впливає на національну економіку та не сприяє інноваційному розвитку. За останні роки курс гривні суттєво знизився.
Так, станом на грудень 2016 року офіційний курс гривні до долара США перебував на рівні – 27,19 грн за 1 долар США, до євро – 28,42 грн за 1 євро.
У грудні 2017 року курс гривні до долара США становив 28,06 грн за 1 долар США, до євро – 33,49 грн за 1 євро.
Станом на 23 жовтня 2018 року офіційний курс гривні до долара США був на рівні 28,20 грн за 1 долар США, а до євро – 32,49 грн за 1 євро [2].
Аналізуючи основні причини знецінення національної грошової одиниці відносно іноземної валюти, перш за все, варто відзначити наступне. Україна є країною з сировинною економікою, тому її ВВП залежить, перед усім, від рівня зовнішніх цін щодо основних напрямів експорту (метал, руда, зерно). І навіть, враховуючи той факт, що аграрний сектор економіки все ще залишається прибутковим, воєнні дії на сході країни, де розташована велика частка підприємств видобувної та машинобудівної галузей промисловості, призвели до значного скорочення суми експортної валютної виручки, що в свою чергу, зумовило дефіцит іноземної валюти на валютному ринку України.
До переліку факторів, що посприяли девальвації гривні, варто додати і такі як: негативні ділові очікування, скорочення притоку прямих іноземних інвестицій, суттєве зростання витрат на обслуговування державного боргу, девальвація валют країн торгових партнерів тощо. Крім цих факторів, варто згадати і про сезонні та психологічні фактори, що також сприяють падінню курсу національної валюти країни [3].
Проаналізувавши динаміку курсу національної валюти, варто виділити основні проблеми, що потребують негайного вирішення:
 наявність тенденцій до девальвації гривні відносно іноземних валют, що вже негативно впливає на економічний розвиток і темпи інфляції;
 широкий діапазон коливань валютного курсу гривні;
 значне підвищення попиту на іноземні валюти у населення внаслідок втрати довіри до національної валюти призвело до зростання рівня доларизації;
 необхідність стабілізації валютного ринку України шляхомудосконалення валютного законодавства.
 низька ефективність функціонування самих державних регуляторів через те, що не існує чіткого розподілу функцій валютного регулювання та валютного контролю між державними органами [1].
Таким чином, нинішній стан українського валютного ринку характеризується певними проблемами, які заважають йому ефективно функціонувати, розриватися та сприяти стабільному розвитку української економіки. Це — девальвація гривні, зростаючий попит населення на іноземні валюти, зростання рівня доларизації української економіки та ін. Треба здійснити ряд заходів, які забезпечать стабілізацію валютного ринку та національної грошової одиниці в Україні, а зокрема:поліпшення стану та структури платіжного балансу України, скорочення та ліквідація міжнародної кредитної заборгованості України та ін.

Список використаних джерел:

1. Мещеряков А. А., Сопотян С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbisvamsue_2014_1_8.pdf
2. Показники валютного ринку України 2015-2018 рр. [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080.
3. Химич І. Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації [Електронний ресурс] / Ірина Химич, Наталія Юрик, Ірина Котовська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 149-165. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18higzps.pdf.

Посилання: тези

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^