Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Дяків Ю.В. Вплив недержавного пенсійного забезпечення на розвиток ринку фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2018, 19:08

Дяків Ю.В. Вплив недержавного пенсійного забезпечення на розвиток ринку фінансових послуг в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Пенсійне законодавство в Україні зазнало трьох суттєвих змін — це реформи 1991, 2003 та 2011 років. Нині до цього ряду впевнено можна додати і 2015 рік, який ознаменувався значними законодавчими змінами. В 2004 р. з ухваленням законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про недержавне пенсійне забезпечення» в Україні розпочалася пенсійна реформа, яка мала на меті запровадження трирівневої пенсійної системи з солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на першому рівні, накопичувальною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на другому та системою недержавного пенсійного забезпечення на третьому [1].
Значний вплив як для розвитку фінансового ринку в цілому, так і для страхового ринку зокрема має прийняття ЗУ "Про недержавне пенсійне забезпечення" в поточній редакції від 06.01.2018 року. Відповідно до цього закону, таке забезпечення здійснюється:
- пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами і вкладниками таких фондів відповідно до Закону ;
- страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до Закону і законодавства про страхування;
- банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування внесків Фондом гарантування вкладів фізичних осіб , встановленої законом [2].
Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації економіки.
Першим важливим елементом, який робить можливим реалізацію недержавного пенсійного забезпечення є діяльність недержавних пенсійних фондів (НПФ). Згідно з статистичними даними станом на березень 2018 року простежуються позитивні тенденції. Аналіз показує, що загальна кількість учасників зросла станом на березень 2018 року на 1,57% або з 830, 2 тис. чол. до 843,2 тис. чол. порівнюючи з аналогічним періодом 2016 року. Найважливішим показником, на який слід зважати при аналізі впливу недержавного пенсійного забезпечення на розвиток ринку фінансових послуг є прибуток від інвестування активів. Згідно з показниками значення прибутку зросло з 686,4 млн. грн станом на березень 2016 року до 1 468,5 млн. грн в березні 2018 року або на 113,9% в відносному вираженні. Такі дані свідчать про ефективне управління фінансовими активами та значні інвестиції в економіку України. Ще одним показником для аналізу є загальна вартість активів НПФ, які в березні 2018 року збільшилися на 24,75% з 1 991,2 млн.грн до 2 485,2 млн.грн в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, що є свідченням зростання ролі НПФ на фінансовому ринку.
Завершальним елементом, який відіграє важливу роль в недержавному пенсійному забезпеченні та розвитку ринку фінансових послуг є діяльність страхових компаній зі страхування життя. Так за даними Ліги страхових організацій України кількість громадян України охоплених договорами страхування життя постійно зростає. Якщо на початку запровадження недержавного пенсійного забезпечення, у 2006 році договорами страхування життя було охоплено 302 750 чоловік, на кінець 2017 року ця цифра сягнула 1 032 209 чоловіки, що у 3,4 рази більше [3].
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків, що є частково заслугою впровадження недержавного пенсійного забезпечення. Загальна кількість страхових компаній станом на червень 2018 року становила 291, у тому числі СК "life" – 31 компанія, СК "non-life" – 260 компаній. Можна констатувати, що незважаючи на доволі значну кількість компаній зі страхування життя, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій – 96,4% акумулюють 10 СК "Life". Значний вплив на розвиток фінансового ринку має розміщення страхових резервів, так за даними станом на I півріччя 2018 року 48,7% страхових резервів було вкладено в цінні папери, що емітуються державою, 40,3% розміщено на банківських депозитах, 1,5% в облігації. Таке розміщення страхових резервів сприяє розвитку різних сегментів ринку фінансових послуг.
Значне зростання показує і тенденція з страховими преміями. Так, валові страхові премії при страхуванні життя за I півріччя 2018 року становили 1732,8 млн. грн, що на 39,2 % більше, ніж за I півріччя 2017 року, що засвідчує наявність позитивної тенденції та зростання потреби населення в управлінні активами. Окрім цього 1663,1 млн. грн (або 96%) становлять страхові премії, що надійшли від фізичних осіб, що на 40,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Дані яскраво засвідчують усвідомлення населенням ролі недержавного пенсійного забезпечення як одного із чинників, який сприятиме належному рівню життя після виходу на пенсію та довіру до страхових компаній як суб'єктів управління активами. [4].
Впровадження та розвиток недержавного пенсійного забезпечення сприяє на сучасному етапі: розширенню обсягу послуг, що надаються на фінансовому ринку, соціально-економічному захисту населення; зміцненню довіри страхувальників, насамперед населення, до страховиків та НПФ; залученню довгострокових фінансових ресурсів, що формуються у цих сферах через фінансовий ринок, для здійснення інвестицій в економіку України. Залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку здійснюється за рахунок ефективного функціонування фінансового ринку з урахуванням світового досвіду, застосування сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів суб'єктами, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення [5].
Отже, недержавне пенсійне забезпечення стало одним з факторів, який розширив можливості для функціонування фінансового ринку в Україні та забезпечив новий етап в розвитку страхових компаній зі страхування життя та недержавних пенсійних фондів. Важливими кроками буде подальша діяльність держави, страхових компаній і НПФ у напрямі стимулювання участі населення у третьому рівні пенсійної системи.
Список використаних джерел:
1. Ковалюк А. О. Проблеми і перспективи впровадження недержавного пенсійного забезпечення в Україні / А. О. Ковалюк // Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України : збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 квіт. 2016 р., м. Київ ).– 2016. – С. 153–156.
2. Шумило М.М. Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні/ М.М.Шумило// Вісник НАН України. – 2017. - №2 – С.76-87.
3. Грудзевич І.Т. Недержавне пенсійне забезпечення : проблеми і перспективи/ І.Т. Грудзевич// Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова.-2014.-№3 - С.102-104.
4.Нерус А.Н. Інвестиційна діяльність страхових компаній /А.Н. Нерус// Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" .- 2016.- №12- С.105-110.
5.Білоног А.П. Розвиток компаній зі страхування життя в системі недержавного пенсійного забезпечення/ А.П. Білоног// Наукові праці НДФУ.- 2014.- №1(66) – С.126-138.

Посилання: Ринок фінансових послуг, недержавне пенсійне забезпечення

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^