Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Батенчук М.-С.Ю. Маніпулювання на фондовому ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 973
  • Автор: Батенчук
  • Дата: 30-10-2018, 19:56
 (голосов: 0)
30-10-2018, 19:56

Батенчук М.-С.Ю. Маніпулювання на фондовому ринку

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Марія-Софія Батенчук
Львівський національний університет імені Івана Франка ЕКФ-44с
Маніпулювання цінами на фондовій біржі


Законом «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) як державний орган зобов'язана здійснювати регулювання і нагляд за ринком цінних паперів, протидіяти будь-яким порушенням законодавства на цьому ринку, в тому числі захищати права інвесторів в цінні папери.
На всіх розвинених ринках найважчими умисними правопорушеннями на ринку цінних паперів визнано маніпулювання цінами і торгівлю з використанням інсайдерської інформації. Ці правопорушення не можуть вчинятися з необережності, вони завжди здійснюються тільки умисне. За маніпулювання ціною передбачена кримінальна відповідальність не тільки в Україні, але і в США, Німеччині та інших країнах.
Окремі учасники ринку, маніпулюючи цінами, здійснюючи операції з цінними паперами за неринковими цінами, завищують або занижують цю економічно обґрунтовану вартість. Постраждалими від таких дій є всі власники цінних паперів даного емітента, незалежно від того, чи брали вони участь в угодах, на підставі яких встановлено неринкову ціну, чи ні.
Якщо хтось на біржі навмисне завищить вартість цінних паперів, то всі акціонери змушені будуть використовувати новий ціновий індикатив щодо своїх цінних паперів. Наприклад, цей індикатив буде застосовуватися податковими органами до всіх власників цінних паперів цього емітента. Якщо ви отримаєте ці папери в дар, вам потрібно буде заплатити вищі податки. Якщо вони були використані в якості застави по кредиту і ціну на них штучно занизили, банк попросить вас поповнити заставу і т.д.[1]
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі Цей порядок встановлює механізми та визначає дії учасників біржових торгів та фондової біржі, направлені на запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондових біржах. Цей порядок поширюється на фондові біржі, учасників біржових торгів, їх клієнтів та емітентів, цінні папери яких допущені до торгівлі на фондових біржах, крім органів державної влади, які відповідно до законодавства є учасниками біржових торгів.
Відповідно до даного порядку маніпулюванням цінами на фондовому ринку є:
• здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни цінного папера, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;
• здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів шляхом вчинення умисних протиправних дій, у тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;
• поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів цінних паперів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;
• купівля або продаж цінних паперів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;
• неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу цінних паперів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж цінного папера за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим цінним папером, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
• неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких цінних паперів не змінюється;
• неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов'язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни цінного папера, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого папера;
• укладення на фондовій біржі угод з цінним папером за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного цінного папера, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж цінного папера за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.[4]
Умисні дії службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.[2]
У той же час, в інших країнах розмір штрафів за маніпулювання може бути більш значним. Наприклад, німецький регулятор BaFin має право застосовувати штрафні санкції до 1,5 мільйона євро , навіть якщо маніпулювання не привело до зміни ціни.[3]
Не є маніпулюванням цінами на фондовій біржі дії, що мають на меті:
• підтримання цін на емісійні цінні папери у зв'язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;
• підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, встановлених законом;
• підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів цінними паперами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею.
Також не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв'язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом.
Фондова біржа повинна здійснювати заходи щодо запобігання маніпулюванню шляхом визначення у правилах фондової біржі відповідних процедур запобігання маніпулюванню, зокрема:
• здійснення контролю за розкриттям емітентом цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед фондовою біржею, якщо надання такої інформації передбачено правилами фондової біржі та договором між фондовою біржею та емітентом;
• здійснення контролю за укладанням біржових контрактів (договорів) з купівлі - продажу цінних паперів між учасниками біржових торгів з подальшим внесенням змін щодо ціни та подальшим неодноразовим перенесенням термінів виконання біржового контракту;
• здійснення контролю за поданням учасниками біржових торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів;
• здійснення нагляду у режимі реального часу за процесом проведення біржових торгів;
• проведення аналізу щодо маніпулювання поданих заявок на купівлю-продаж цінних паперів та укладених біржових контрактів (договорів) за підсумками торговельної сесії;
• організаційного, технологічного та технічного забезпечення проведення біржових торгів, що обмежує можливість маніпулювання під час проведення біржових торгів та при обміні інформацією між фондовою біржею та особою, яка провадить клірингову діяльність за результатами біржових торгів;
• визначення структурного підрозділу та/або працівника (працівників) для здійснення запобігання маніпулюванню тощо
Фондова біржа може здійснювати додаткові заходи щодо запобігання маніпулюванню.
З метою запобігання маніпулюванню фондові біржі забезпечують:
• контроль за дотриманням членами фондової біржі, учасниками біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру, відповідних положень правил фондової біржі щодо запобігання маніпулюванню;
• накладення санкцій за порушення відповідних положень правил фондової біржі щодо запобігання маніпулюванню;
• відповідну взаємодію структурного підрозділу фондової біржі та/або працівника (працівників), які здійснюють запобігання маніпулюванню, з іншими структурними підрозділами фондової біржі та учасниками біржових торгів;
• постійний нагляд та аналіз дій учасників біржових торгів щодо наявності ознак маніпулювання;
• виявлення та дослідження фактів порушення учасниками біржових торгів відповідних положень правил фондової біржі щодо запобігання маніпулюванню.
Фондові біржі затверджують внутрішні документи щодо недопущення працівниками біржі неправомірних дій, які призведуть до маніпулювання на фондових біржах, а також перелік заходів, які будуть застосовані до працівників фондової біржі у разі порушення ними вимог цих внутрішніх документів.
Фондова біржа у разі виявлення у діях учасника біржових торгів або його клієнта ознак маніпулювання може призупинити біржові торги за таким цінним папером або призупинити допуск такого учасника до біржових торгів та зобов'язана повідомити про це НКЦПФР в одноденний строк та у спосіб, передбачений правилами фондової біржі.
Учасник біржових торгів, щодо якого встановлено факт маніпулювання, має право на оскарження рішення НКЦПФР у встановленому законодавством порядку.[4]
Протягом вересня 2017 року уповноваженими особами НКЦПФР були розглянуті 9 поновлених справ в рамках системної протидії маніпулюванню цінами на фондовому ринку і за результатами їх розгляду застосовані відповідні санкції.
Зокрема, Комісією встановлені численні факти маніпулювання цінами з боку:
– ТОВ «ІК «Контендо Капітал», ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «ФОРВАРД КАПІТАЛ» (з січня по лютий 2016 року) з акціями ЗНВПІФ «Лайф Сайенс»;
– АТ «КБ «СОЮЗ» та ТОВ «ПФБК» (друге півріччя 2014 року) з цінними паперами ПАТ «Експо Нафта Продукт»;
– ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (з квітня по липень 2015 року) з цінними паперами ПАТ «ДІКІФ «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»;
– ТОВ «АКТИВ-ГАРАНТ» (з липня 2014 року по травень 2015 року) з цінними паперами ПАТ «ФК «АВАНГАРД»;
– ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (з квітня по липень 2015 року) з цінними паперами ПАТ «ДІКІФ «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»;
– ТОВ «ПАЛЬМІРА-КАПІТАЛ» (з січня 2013 року по листопад 2014 року) з цінними паперами ЗНВПІФ «Даліз-Класік».
Операції здійснювались переважно в останні робочі дні місяців, у які відбувались біржові торги, за результатами таких операцій формувався певний біржовий курс акцій емітента, який не відповідав показникам фінансово – господарської діяльності.
Угоди із зазначеними цінними паперами відбувались на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та ПАТ «Східно – Європейська фондова біржа», ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (останні дві не мають діючих ліцензій на провадження діяльності на фондовому ринку).
Розглянувши 8 справ, Комісія прийняла рішення за встановленими численними фактами маніпулювання цінами застосувати до товариств такі санкції:
– ТОВ «АКТИВ-ГАРАНТ» – штраф у розмірі 200 000 грн,
– ТОВ «ІК «Контендо Капітал» – штраф у розмірі 250 000 грн,
– ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» – штраф у розмірі 200 000 грн,
– ТОВ «ПАЛЬМІРА-КАПІТАЛ» – штраф у розмірі 200 000 грн,
– ТОВ «ФОРВАРД КАПІТАЛ»- штраф у розмірі 200 000 грн,
– АТ «КБ «СОЮЗ» – штраф у розмірі 200 000 грн,
– ТОВ «Абріс-Інвест» – штраф у розмірі 250 000 грн,
– ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» – анулювання брокерської та дилерської ліцензій,
– ТОВ «ПФБК» – анулювання брокерської, дилерської ліцензій та ліцензії на діяльність з торгівлі цінними паперами.
Загальна сума санкцій застосованих до товариств у вигляді штрафу становить 1 500 000 грн.[5]
НКЦПФР запропонувала змінити правила роботи бірж та торговців цінними паперами. Комісія зобов’язала торговців оперативно – за фактом проведення – інформувати про підозрілі договори та операції з цінними паперами, які мають ознаки маніпулювання. Про це йдеться у змінах до «Положення про порядок складання та подання адміністративних даних про діяльність торговців цінними паперами».
Комісія пропонує змінити критерії підозрілих операцій. Якщо раніше «підозрілим» вважалося відхилення ціни лістингових цінних паперів і цінних паперів, що використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, на 30% і більше від останнього розрахованого біржового курсу, то в оприлюдненому проекті – на 20% і більше. Для позалістингових паперів цей показник становить 50%.
Фактом маніпулювання може бути поширення інсайдерської або недостовірної інформації, яке може призвести до введення в оману учасників ринку; купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії біржі, щоб завищити або занизити ринкові котирування цінного паперу; неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов’язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, або ж виставлення котирувань без подальшого укладення угод.
У НКЦПФР уточнюють, що затвердженим проектом уніфіковані деякі зміни, які останнім часом вносилися до інших нормативно-правових актів щодо діяльності торговців цінними паперами та бірж, зокрема, до Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами.[6]
1. Назарчук І. Маніпулювання на фондовому ринку: загроза чи міф? [Електронний ресурс] – 2016 - http://forbes.net.ua/ua/opinions/1425596-manipulyuvannya-na-fondovomu-rinku-zagroza-chi-mif
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III Редакція від 06.10.2018, підстава - 2539-VIII
3. Місюра О. Маніпулювання на фондовому ринку [Електронний ресурс] – 2015 - https://www.stockworld.com.ua/ru/education/basics/manipulirovaniie-na-fondovom-rynkie
4. Місюра О. Маніпулювання на фондовому ринку [Електронний ресурс] – 2015 - https://www.stockworld.com.ua/ru/education/basics/manipulirovaniie-na-fondovom-rynkie
5. Комісія застосувала санкції до 9 компаній за маніпулювання цінами на фондовому ринку – 2017 - [Електронний ресурс] - https://www.nssmc.gov.ua/2017/09/28/rozglyanuto-8-ponovlenih-sprav-za-faktami-manpulyuvannya-tsnami-na-fondovomu-rinku/
6. Руденко В. Маніпулювання зарубають у зародку – 2017 - [Електронний ресурс] - https://news.finance.ua/ua/news/-/389229/manipulyuvannya-zarubayut-u-zarodku
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^