Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Василечко С.Л. Ухилення від сплати податків – причина тінізації економіки
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-06-2011, 23:10

Василечко С.Л. Ухилення від сплати податків – причина тінізації економіки

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Василечко С.Л., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкдМ-51с

Ухилення від сплати податків – причина тінізації економіки

З початком економічних перетворень в Україні з’явилася гостра потреба у виявленні і розкритті злочинів, які пов’язані з ухиленням від сплати податків.
Ухилення від сплати податків тісно пов’язане з процесами тінізації економіки. Це один з етапів переходу економіки в тінь. Процес тінізації починається з ухилення від сплати податків у сфері легального підприємництва, а завершується переходом у тінь. Через ухилення від сплати податків акумулюються невраховані кошти, за рахунок яких частково або повністю фінансується тіньова економіка. Тінізацію діяльності можна розглядати як напрям ухилень від сплати податків, та обидва процеси – і тінізація, і ухилення від сплати податків мають загальну мету – відхід від оподаткування. Тому можна зробити висновок, що способом протидії тіньовій економіці є попередження ухилень від сплати податків.
За оцінками експертів, загальне податкове навантаження в Україні майже вдвічі перевищує цей показник в інших країнах та становить 70–80% від отриманого доходу без урахування навантаження на заробітну плату та собівартість продукції. Це стимулює приховування реальних обсягів економічної діяльності, виведення її у “тінь”. Обтяжливість податкової системи України визначається не величиною податкових ставок, а насамперед нерівномірністю податкового навантаження, заплутаністю й нестабільністю податкового законодавства [3, с.353].
Обсяги тіньової економіки в Україні нині за деякими експертними оцінками перевищують більш як половину внутрішнього валового продукту. Розширення сфери тіньової економіки є реальною загрозою національній безпеці держави. Сьогодні потрібні серйозні зміни податкової та економічної політики, удосконалення законодавства.
Основними сегментами тіньової економіки і механізмами одержання тіньових прибутків є: корупція; приховування реальних прибутків громадян, а також прибутків підприємств від оподатковування (ухилення від сплати податків); нелегальний експорт капіталів; незаконна приватизація державної власності; одержання тіньових прибутків шляхом схованого вилучення з обороту різниці між офіційними і реальними цінами на товари і послуги; дрібні розкрадання на державних, акціонерних і колективних підприємствах; нелегальні валютні і зовнішньоекономічні операції (контрабанда); випуск і реалізація невраховуваної продукції і надання невраховуваних послуг; кримінальні злочини (рекет, наркобізнес, проституція, розкрадання); фінансове шахрайство.
До основних причин, що сприяють посиленню і росту тіньового сектора економіки на сучасному етапі, можна віднести: податковий тиск, який не під силу у теперішніх економічних умовах більшості фізичних і юридичних осіб, що діють у межах законодавчого поля України; правову незахищеність суб’єктів економічної діяльності від зловживань, утисків, протидії з боку чиновників державного апарата на всіх його рівнях; незахищеність громадян і підприємств від зазіхань злочинних формувань; відсутність стабільного і збалансованого законодавства, яке б регламентувало економічну діяльність; законодавча неврегульованість багатьох сторін діяльності комерційних банків; правовий нігілізм влади і населення країни; відсутність інвестиційної альтернативи тіньовим капіталам; міждержавну інтеграцію тіньового сектора і суб’єктів тіньової економічної діяльності; безконтрольне зростання кількості кримінальних структур і безкарність їхньої діяльності, пасивна згода держави на легалізацію кримінальних авторитетів‚ тотальна криміналізація підприємницьких структур і т.п.
Для поступового виведення частини доходів юридичних та фізичних осіб з тіні і розширення бази оподаткування необхідно:
1. Розробити механізми, котрі стимулюватимуть застосування підприємствами податкового планування замість застосування ними тіньових схем ухилення від сплати податків. Одним з таких механізмів має стати запровадження податкового планування, яке передбачає сукупність системних дій стратегічного характеру, спрямованих на максимальний облік можливостей оптимізації та мінімізації податкових платежів не порушуючи чинного податкового законодавства. Намагання уникнути сплати податків, як правило, носить тактичний характер і застосовується до конкретної ситуації, натомість податкове планування відповідає стратегії розвитку підприємства і суспільства й позитивно впливає на налагодження партнерських відносин між платниками податків та податковими органами [1, c.162-163].
2. Удосконалити фінансову систему в частині цільового використання бюджетних коштів, заборонивши бюджетний залік, не грошові форми розрахунків із бюджетом, забезпечивши перехід на казначейську форму обслуговування бюджетних операцій [1, c.162-163].
3. Провести податкову реформу, зосередивши зусилля на усуненні недоліків чинної податкової системи України та на створенні умов, які б спонукали підприємців до виведення приховуваних доходів з тіні, сприяли підвищенню інноваційно-інвестиційної активності. Податкову реформу не можна зводити до зниження податкових ставок та надання різного роду податкових пільг, які носять вибірковий характер і знижують податковий тиск лише для окремих платників податків та підвищують його рівень для тих, хто сумлінно виконує свої податкові зобов’язання [1, c.162-163]..
Таким чином, однією із вагомих причин виникнення і розвитку тіньової економіки являється ухилення від оподаткування, яке в Україні вже стало нормою ведення бізнесу. Проблема детінізації української економіки залишається на сьогоднішній день досить актуальною. Попередження і боротьба з ухилення від сплати податків є одним з пріоритетних завдань органів державної влади, зокрема прокуратури, податкової служби, Верховної Ради України. Значну роль у вирішенні даної проблеми покликані також відігравати наукові дослідження.

Список використаних джерел:
1. Андронова О.Ф., Афанасьєва Т.А. Реалії податкової системи України // Економічний простір, №20/2, 2008. – С. 151-163.
2. Невмержицький Є.В. Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією: Навч. посіб. – К.: АПСВ, 2005. – 415 с.
3. Харко Д. Правова природа тіньової економіки: поняття, причини та напрями детінізації // Вісник Львів. ун-ту, серія юрид. Вип..52, 2011. – С.351-357.

Посилання: тіньова економіка, ухилення від оподаткування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (4)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^