Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Андрушко Л.Ю. Проблеми функціонування страхового ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2018, 21:31

Андрушко Л.Ю. Проблеми функціонування страхового ринку України

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Львівський національний університет імені Івана Іранка
Економічний факультет
Студентка групи Екф-42с
Андрушко Лілія

Сучасний стан страхового ринку України
Страховий ринок – це один з ключових елементів національної економіки будь – якої держави. Страховий ринок – форма організації фінансових відносин щодо формування страхового фонду для забезпечення страхового захисту фізичних та юридичних осіб. Умови існування страхового ринку передбачають утворення на ньому головних суб’єктів до яких належать страховики та страхувальники, та виконання ними своїх функцій.
Страхування є вагомим фактором стимулювання економіки, оскільки створює для всіх учасників рівні права, можливості одержати вигоду, бажання ризикувати, надає впевненості у розвитку підприємницької діяльності, створює нові стимули зростання продуктивності праці та забезпечення економічного розвитку. Страхування необхідне для новостворених підприємств, які ще не набули достатнього виробничого потенціалу і не нагромадили власних ресурсів. В умовах розвитку української економіки актуальним стає страхування від комерційних, технічних, правових і політичних ризиків. Страхування сприяє акумулюванню ресурсів, які спрямовуються на організацію економічної безпеки. Страховий ринок є досить важливим елементом у фінансовій системі України, оскільки за допомогою нього забезпечується перерозподіл ризиків в економіці, формується більш сприятливе для розвитку підприємництва зовнішнє середовище, знижується загальний рівень ризику .
У таблиці 1 представленні показники розвитку страхових компаній України з 2011 року по 2018 рік
Таблиця 1.
Показники діяльності страхових компаній України у 2014-2018 рр., млн. грн [1]
file:///C:/Users/Asus/Desktop/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96.png
Як бачимо із таблиці 1 з 2014 до 2017 року усі показники зростали, що вказує нам не ефективну діяльність страхових компаній у цей час. Проте, до I півріччя 2018 року ситуація погіршилася, адже майже усі показники зменшились у двічі, зріс лише обсяг сформованих резервів .Це свідчить нам про те, що кошти страховий компаній у 2018 році використовувались неефективно .
Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.06.2018 становила 291, з яких 31 СК зі страхування життя (СК "Life") та 260 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За І півріччя 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року кількість страхових компаній зменшилась на 9 СК.
Таблиця 2
file:///C:/Users/Asus/Desktop/%D0%B0%D0%B2.png
Як бачимо із таблиці 2 кількість страхових компаній за 2018 рік скоротилася порівняно з 2014, тобто з ринку вийшло 19 страхових компаній , що пояснює нам скорочення показників діяльності компаній з попередньої таблиці.
Головними внутрішніми проблемами недостатньої ефективності українського страхового ринку є:
 відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів;
 низький рівень фінансового потенціалу страхових компаній;
 невідповідність якості та форм збуту страхових продуктів європейським стандартам.
На сучасному етапі розвитку ринку страхових послуг в Україні, який передбачає його поступову інтеграцію до міжнародного ринку страхування, до основних напрямів державного регулювання страхової діяльності слід віднести такі:
 приведення вітчизняного страхового законодавства у відповідність до міжнародних стандартів;
 удосконалення системи контролю за діяльністю учасників ринку страхових послуг;
 введення податкових стимулів для розвитку страхування життя та пенсійного страхування;
 розроблення механізмів залучення в інвестиційний процес тимчасово вільних коштів страхових компаній;
 запровадження ефективної системи інформування потенційних споживачів страхових послуг.
Тому для забезпечення подальшого розвитку національного страхового ринку, необхідно:
1) удосконалити правові засади захисту прав споживачів страхових послуг;
2)сприяти розвитку довгострокового страхування життя, участі страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення та врегулювання діяльності страховиків у сфері обов’язкового медичного страхування;
3)підвищити рівень капіталізації страховиків, їх фінансової надійності та платоспроможності.
Висновки
Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, формується пропозиція і попит на неї.
Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.06.2018 становила 291, з яких 31 СК зі страхування життя (СК "Life") та 260 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За І півріччя 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року кількість страхових компаній зменшилась на 9 СК.
Для того , щоб страховий ринок став ефективнішим необхідно вирішити чимало проблем головними з яких є: підвищити фінансову надійність і платоспроможність страховиків, сприяти розвитку довгострокового страхування життя та запровадження ефективної системи інформування потенційних споживачів страхових послуг.

Література:
1. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html
2. Ковальчук С.А. Дослідження ринку страхових послуг / С.А. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2009. – №1. – С.23-27.
3. Новіков О., Сафонова О. Перспективи розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс]  Режим доступу до інформації: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/23_13.pdf
4. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 рр.:
Протокол загальних зборів Членів УФУ від 30.03.12 № 12
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^