Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Гавріш О. Податок з доходів фізичних осіб як важіль регулювання фінансово-господарської діяльності громадян
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 7574
  • Автор: sonechko
  • Дата: 16-06-2011, 19:07
 (голосов: 0)
16-06-2011, 19:07

Гавріш О. Податок з доходів фізичних осіб як важіль регулювання фінансово-господарської діяльності громадян

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Гавріш О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Податок з доходів фізичних осіб як важіль регулювання фінансово-господарської діяльності громадян

У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі, важливе місце займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб, а також накопичень громадян. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження системи оподаткування в країні. Податки, як головне джерело державних доходів, мають багатовікову історію. Цілісна система оподаткування кожної країни сформувалася завдяки тривалому періоду становлення та розвитку держави. Актуальність питання податків виходить з того, що в поповненні бюджету кожної країни вони займають одне з головних місць.
Одним із вагомих важелів регулювання розподілу фінансових ресурсів між державою та населенням є податок з доходів фізичних осіб. Оподаткування доходів громадян є складовою частиною фінансового механізму держави. У результаті перерозподілу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого – формується фінансова база держави.
Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) – загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими актами України [1]. Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу.
На сьогодні податок із доходів з фізичних осіб використовується в податкових системах майже у всіх країнах світу. Він є дуже дієвою формою взаємовідносин між державою та її громадянами, яка здійснюється на основі примусового обов'язкового вилучення частини їх доходу для створення централізованого грошового фонду держави з метою виконання її функцій. Рівень оподаткування фізичних осіб безпосередньо впливає на реальні особисті доходи значної частини населення, особливо тих, хто отримує основні доходи у вигляді заробітної плати. Незважаючи на те, що податок з доходів фізичних є одним з головних джерел наповнення державного бюджету, механізм його справляння має ряд недоліків та невизначеностей, серед яких можна виділити наступні:
1. Суперечливості податкового законодавства й економічних відносин, які склались у суспільстві. Аналіз тенденцій у сфері розподілу доходів населення засвідчив невідповідність прогресивних властивостей ПДФО ступеню нерівності доходів населення [2].
2. Диспропорції в співвідношенні платежів до фондів соціального страхування роботодавців і працівників. Існуюча система платежів до фондів соціального страхування – головна перешкода для детінізації трудових доходів населення, тобто для розширення бази оподаткування ПДФО за рахунок наявних резервів податкового потенціалу країни.
3. Механізм справляння ПДФО не забезпечує рівномірного навантаження на доходи різних верств населення, в результаті чого 95 % податку надходить від громадян з низьким рівнем доходів.
4. Система обчислення прибуткового податку та утримань розраховується за доволі складною схемою і потребує значного спрощення.
5. Високий рівень податкового навантаження.
6. Запровадження єдиної ставки податку в розмірі 13 %, а потім її підвищення до 15 % (замість мінімальної ставки прибуткового податку з доходів громадян, що складала 10 %) суттєво підвищило рівень податкового навантаження на біднішу частину населення України.
7. Законодавчо неврегульоване надання податкових піль. Це питання характеризується низкою протиріч, що зумовлено відсутністю по ньому єдиного нормативного акту. Його відсутність не дає змоги регулювати види податкових пільг, механізм їх надання та яким категоріям платників вони повинні надаватись.
При цьому існуючий механізм самої пільги не вирішує проблеми забезпечення громадян з низьким рівнем доходів. Так якщо неоподаткований дохід нижче податкового мінімуму він підлягає податковій пільзі. Однак, якщо сума неоподаткованого доходу вища за прожитковий мінімум, тоді вона підлягає під повне оподаткування. При цьому існує вірогідність, що після оподаткування цей дохід може не відповідати споживчому мінімуму [3]. В даному випадку, якщо дохід буде менший, складається ситуація, що держава фактично вилучає у платника частину життєво необхідних коштів, а це є неприйнятним.
8. В результаті здійснення податкових реформ не було досягнуто головної мети зміни системи оподаткування - зростання рівня доходів зведеного бюджету України.
Таким чином можна стверджувати, що система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні залишається надалі недосконалою і потребує подальшого поступового та послідовного реформування.
Серед основних кроків на шляху удосконалення процесу справляння даного податку можна запропонувати наступні:
1. Запровадження регресивної шкали ставок ПДФО з одночасним застосуванням єдиного соціального податку замість існуючої складної системи нарахувань на фонд оплати праці. З метою заохочення платників податків до детінізації своїх доходів ставка ПДФО в Україні для верств населення з високими доходами має бути меншою за існуючу нормативну ставку.
2.У механізмі сплати ПДФО необхідно запровадити неоподатковуваний мінімум на рівні прожиткового мінімуму для всіх категорій платників, а також на вибір платника податку – норму оподаткування сімейного доходу.
3.Необхідно здійснити глобальний підхід до визначення об'єкта оподаткування замість існуючого сьогодні вибіркового підходу.
4. Вдосконалення механізму надання податкових пільг, зокрема на законодавчому рівні.
5. Запровадження єдиного соціального податку має відбуватися у декілька етапів шляхом поступової зміни співвідношення платежів до фондів соціального страхування працівників і роботодавців. Протягом кількох років частки платежів працівників і роботодавців мають бути приведені до рівного співвідношення. При цьому солідарна система соціального забезпечення також поступово має бути замінена на систему персоніфікованого індивідуального страхування громадян: медичного, життя, пенсій.
6.Проведення податкової амністії доходів громадян, запровадження нових форм і методів адміністрування ПДФО.
Отже, можна зробити висновок, що залишаються ще не вирішеними низка проблем, зокрема, наявність прогалин у законодавстві, що дозволяють несумлінним платникам податків ухилятися від оподаткування. Запровадження Податкового кодексу могло б значно полегшити регулювання системи адміністрування ПДФО.
Подальше дослідження питань вдосконалення податку з доходів фізичних осіб має важливе значення для підвищення рівня життя населення, прискорення соціально-економічного розвитку України. Система оподаткування доходів фізичних осіб повинна, крім фіскальної (мобілізація фінансових ресурсів до бюджетів), виконувати ще й регулюючу функцію (підвищення рівня соціальної захищеності найбідніших верств населення за рахунок багатшої частини суспільства) [4]. Для цього необхідно запровадити таку шкалу ставок податку на доходи фізичних осіб, яка б не ліквідувала у громадян з помірно високим рівнем доходів стимули щодо збільшення їх капіталу.
Примітки:
1. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» №889-4 від 22.05.2003 року - [Електронний ресурс] – Режим доступу: – // http.www. zakon.rada.gov.ua
2. Швабій К. Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики. – Ірпінь : Вид-во Нац. унту ДПС України, 2009. – 296 с.
3. Сафін А.А. Проблеми вдосконалення податкової системи // Діло. – 2004. – №3. – с.7-8.
4. Демченко Т.М. Податок з доходів фізичних осіб у системі державних доходів //Регіональна економіка . – 2007. – № 2.
5. Райнова Л.Б. «Ефективність реформування податку з доходів фізичних осіб» //Актуальні проблеми економіки -2006 №12 с.61.

Посилання: Олеся Гавріш, ЛНУ імені Івана Франка, 2011

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^