Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Романюк М. Прогноз курсу акцій ПАТ "Укрнафта" станом на 01.12.2018
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2018, 07:41

Романюк М. Прогноз курсу акцій ПАТ "Укрнафта" станом на 01.12.2018

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Публічне акціонерне товариство ПАТ «УКРНАФТА» – одна з найбiльших нафтогазовидобувних компанiй України. Компанiя володiє 82 спецiальними дозволами на видобування (промислову розробку родовищ) вуглеводнiв. ПАТ «Укрнафта» займається розробкою родовищ нафти та газу на територiї двох нафтогазоносних регiонiв: Днiпровсько-Донецької западини та Передкарпатського прогину. ПАТ «УКРНАФТА» володiє однiєю з найбiльших в Українi мереж заправних станцiй, що присутня в бiльшостi регiонiв країни та налiчує 542 АЗС. Прiоритетами ПАТ «УКРНАФТА» на 2018р. є: вiдновити обсяги видобутку, перейшовши до його стабiлiзацiї та нарощування; збiльшити iнвестицiї; продовжити сплату поточних податкiв та податкового боргу; захистити право на видобування та вiднайти рiшення iсторичних проблем Компанiї. За 9 мiсяцiв 2018 р. Компанiї вдалося стабiлiзувати середньодобовий видобуток нафти та газу, так у звiтному кварталi: - середньодобовий видобуток нафти та конденсату зрiс до 4,0 тис. т/добу. Це на 21,2% бiльше за аналогiчний показник 3 кв. 2017 р. (3,3 тис. т/добу) та на 2,6% за показник 2 кв. 2018 р. Таким чином, ПАТ «УКРНАФТА» фактично вiдновила добовi об'єми видобутку нафти та конденсату, що рiзко знизились у минулому роцi внаслiдок зупинки видобутку на шести родовищах; - середньодобовий видобуток газу досяг позначки в 3,0 млн. куб. м/добу, також продемонструвавши стабiльну позитивну динамiку в звiтнiй перiод. Порiвняно з 3 кв. 2017 р. середньодобовий видобуток зрiс на 15,4% (2,6 млн. куб. м/добу), порiвняно з 2 кв. 2018р. – на 7,1% (2,8 млн. куб. м/добу). Компанiї вдалось досягти зростання добового видобутку вуглеводнiв, працюючи лише на дiючому фондi свердловин завдяки операцiям гiдророзриву пласту, оптимiзацiї капiтальних та поточних ремонтiв перспективних свердловин, замiнi критично зношеного обладнання. Разом з тим рiвень iнвестицiй є недостатнiм для значного зростання показникiв видобутку. Не вирiшенi проблеми в системi державних аукцiонiв з продажу нафти, через якi ПАТ «УКРНАФТА» реалiзує нафту та конденсат, а також наявнiсть неврегульованої проблеми iсторичного податкового боргу, що обмежує можливостi компанiї розпоряджатись фiнансовими ресурсами.Керiвництво Компанiї продовжує прикладати всi зусилля для змiцнення позицiй ПАТ «УКРНАФТА» як лiдера нафтогазового ринку України. Основнi фiнансовi показники ПАТ «УКРНАФТА» за 9 мiсяцiв 2018 р.: чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 27 054 001 тис. грн., а за аналогічний період попереднього року – 19 921 178 тис. грн.; чистий прибуток – 4 725 968 тис. грн., а за аналогічний період попереднього року – 1 097 440 тис. грн.
На ринку акцій завжди мають місце зовнішні та внутрішні чинники, що можуть мати вплив на вартість акцій підприємства.
До зовнішніх чинників належать:
- макроекономічні фактори (динаміка ВВП, рівень безробіття, споживчий попит, кон’юктура ринку, курс гривні тощо)
- геополітичні фактори;
- податкова політика держави;
- динаміка цін на нафту на світовому ринку;
- психологічні чинники (чутки, емоції, страх, оптимізм тощо).
До внутрішніх чинників належать:
- показники прибутковості підприємства, очікувані та виплачені дивіденди;
- фінансова стійкість підприємства, структура капіталу;
- стосунки між акціонерами (наявність конфлікту);
- місце та роль компанії на ринку нафти та нафтопродуктів.
Станом на 30.10.2018:
Кількість акцій ПАТ «Укрнафта» - 54 228 550
Номінал, UAH – 0,25
Простеживши динаміку зміни курсу акцій ПАТ «Укрнафта», то можна зробити такі висновки, що з червня по жовтень спостерігається стале значення на рівні 105.
Романюк М. Прогноз курсу акцій ПАТ "Укрнафта" станом на 01.12.2018

Отже, беручи до уваги наведені дані і динаміку цін на акції за останній період, різноманіття чинників впливу, я вважаю, що ціна однієї акції ПАТ «Укрнафта» станом на 01.12.2018 року буде перебувати у діапазоні від 103-110.

Посилання: ЕКФ-42, прогноз курсу акцій, фінансовий ринок, фінанси.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^