Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Волянська Л.О. Стан і перспективи розвитку факторингу в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 739
  • Автор: liliavo27
  • Дата: 31-10-2018, 20:20
 (голосов: 0)
31-10-2018, 20:20

Волянська Л.О. Стан і перспективи розвитку факторингу в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Волянська Л.О., 2018
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-44с
Стан і перспективи розвитку факторингу в Україні

Останнім часом ринок України характеризується значним зростанням кількості факторингових компаній та обсягу факторингових операцій. Цей вид банківських послуг є доволі новим для нас, адже характеризується високою ризикованістю. Одним із головних призначень факторингових послуг є зменшення неплатежів, прискорення товарообігу й створення стабільної системи фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємств, а це у свою чергу позитивно позначається на розвитку економіки, а отже, і країни в цілому [6].
Під факторингом в Україні переважно розуміють операції за якими банк або інша фінансова установа, яка має право надавати факторингові послуги, здійснює викуп дебіторської заборгованості в іншого банку або кредитної установи, і в подальшому, самостійно стягує цю заборгованість із боржника. В умовах економічної ситуації, яка склалась протягом останніх років, більшість факторингових угод є саме такими.
В Україні послуга факторингу доволі молода. У 2001 році у момент становлення ринку факторингу в Україні були відсутні необхідні нормативна, теоретична і практична бази, не було підготовленого кадрового потенціалу. Проте згодом у 2004 році факторинговий бізнес розпочинає своє друге зародження в банківських установах і корпораціях . Станом на 28 лютого 2017 року у Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 665 фінансових компаній, що мають право надавати послуги факторингу [4].
Згідно законодавства України За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої
сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується
відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи
(боржника)[7].
Фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Фінансова установа, що надає послуги з факторингу, може надавати послуги з пов'язаного з цим ведення обліку грошових вимог, надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника [3].
Отже, суть факторингу полягає у тому, що банк або інша фінансова установа, яка має право здійснювати факторингові операції (фактор), надає клієнту за плату фінансування (зазвичай строком до 120 днів) в обмін на відступлення клієнтом фактору прав вимоги до боржників, які виникли з договорів поставки, надання послуг тощо. В обмін на право вимоги дебіторської заборгованості фактор зобов’язується одразу виплатити клієнтові аванс, розмір якого зазвичай складає до 90% від вартості відступленого зобов’язання, а решту суми – після отримання відповідних виплат від боржника. Оплата послуг фактора здійснюється за рахунок комісії за надання фінансування чи інших платежів, а також відсотків річних за використання грошей [2].
Впровадження міжнародного факторингу в Україні розпочалося в 2005 р. й активно розвивалося до 2008 р. Варто зазначити, що 5 факторів (Укрексімбанк, Райффайзен банк, Сведбанк, Укрсоцбанк, Арма Факторинг) представляють Україну в найбільших міжнародних організаціях FCI та IFG, за допомогою яких шукають для своїх клієнтів іноземних партнерів і таким чином диверсифікують і перерозподіляють ризики.
За даними організації Factors Chain International, які опубліковані у щорічному огляді факторингу, обсяг світового ринку факторингу у 2014 склав 2 347,513 млрд. євро. Найбільший факторинговий оборот у країн, які за даними Світового Банку в 2015 році увійшли в десятку країн світу з найвищим рівнем ВВП: Китай (406 102 млн євро), Великобританія (350 622 млн євро), Італія (183 004 млн євро), США (97 670 млн євро). Таким чином рівень розвитку факторингу є індикатором рівня розвитку економіки та ділової активності бізнесу [1].
В українських умовах, коли кредити сьогодні доступні обмеженому колу підприємств (за підрахунками Укрсиббанку не більше 5-10% малих і середніх підприємств можуть обслуговувати п’ятилітній кредит навіть під 16% річних), класичний факторинг міг би стати доступним джерелом фінансування для бізнесу, однак поки що ринок класичного факторингу в Україні переживає не найкращі часи.
Основними джерелами фондування факторингових операцій залишаються власні кошти та банківські кредити.
Волянська Л.О. Стан і перспективи розвитку факторингу в Україні

Рис. 1. Джерела фінансування факторингових операцій [5]

Станом на 1 липня 2017 р. На ринку фінансових послуг України діяли 430 фінансових компаній, які мають право надавати послуги факторингу. За результатами аналітичного дослідження динаміки кількості та вартості укладених фінансовими компаніями України договорів факторингу чітко простежується тенденція зростання ділової активності на ринку факторингу (рис. 2).
Волянська Л.О. Стан і перспективи розвитку факторингу в Україні

Рис. 2. Динаміка надання фінансовими компаніями України послуг факторингу [1]

Протягом досліджуваного періоду спостерігається зростання кількості укладених договорів факторингу. Станом на 1 липня 2017 р. Кількість договорів факторингу становила 12 838 одиниць, що на 60,7% більше порівняно з показником аналогічного періоду 2013 р. При цьому вартість договорів факторингу зросла в 5,2 рази, а на 1 липня 2017 р. Становила 12 764,8 млн. грн.
Аналіз динаміки надання фінансовими компаніями України послуг факторингу свідчить про розширення як попиту на факторингові послуги з боку клієнтів, так і пропозиції на них з боку фінансових компаній [1].
З рисунку 2 ми можемо побачити, що обсяг надання послуг факторингу щорічно зростав, а саме у І півріччі 2017 р. Він становив 12 764,8 млн. грн., що в 5,2 рази більше, ніж у І півріччі 2013 р.
Також реальний внесок ринку факторингу в економіку відображає його галузева структура. Розподіл за основними галузями обсягу наданих фінансових послуг за укладеними договорами факторингу в І кварталі 2017 р. Наведено на рис. 3.
Волянська Л.О. Стан і перспективи розвитку факторингу в Україні

Рис. 3. Галузевий розподіл договорів факторингу за І півріччя 2017 р., у % факторингу [1]


Згідно з даними про галузеву структуру факторингового портфеля за підсумками І півріччя 2017 р. Найбільш вагомою є частка галузей категорії «інші» (83,8%). Ця категорія подається в офіційній звітності Нацфінпослуг без деталізації. На думку фінансових аналітиків, категорія «інші» сформована переважно підприємствами торговельної галузі (торговельне фінансування). Сукупний обсяг договорів факторингу, віднесений до цієї категорії, за підсумком І півріччя 2017 р. Порівняно з І півріччям 2016 р. Скоротився на 12,7%. Також вагомо знизився обсяг договорів, укладених в будівельній галузі, а саме на 63,5% [1].
Найбільше збільшення продемонстрували укладені договори факторингу за такими галузями, як сільське господарство (на 194,6%), сфера послуг (на 156,3%). Згідно з інформацією Нацфінпослуг підприємства добувної промисловості, легкої промисловості, машинобудування, металургії, хімічної промисловості та транспорту в І півріччі 2017 р. Не користувалися послугами факторингових компаній, що свідчить про низький рівень використання послуг факторингу підприємствами реального сектору економіки.
Загалом можна зазначити, що український ринок факторингу характеризується дисбалансом як з точки зору пропорції факторингових операцій, так і з точки зору джерел їх фінансування
Однією з проблем подальшого розвитку ринку факторингових послуг є насамперед низький рівень нормативно-правового регулювання факторингових послуг. Така ситуація обумовлюється відсутністю Закону України «Про факторингові послуги», у межах якого варто поглибити окремі аспекти процесу надання факторингових послуг, визначити відповідальність сторін та особливості передачі прав вимоги боргу до факторингової компанії. Такий підхід дозволив би урегулювати питання надання факторингових послуг в Україні та створити передумови для розвитку відповідних послуг [2].
Це одна проблема це великий розмір плати за здійснення факторингової операції. У розвинених країнах вартість факторингу становить у середньому близько 1,5-2% від суми постачання. На вітчизняному ринку комісія встановилася на рівні 0,5–3% від вартості рахунків-фактур, проте комерційні банки визначають розмір плати за домовленістю з конкретним клієнтом за кожним договором, тому ставка плати за обслуговування може виявитися і вищою (5% і більше).
Одна з основних проблем, з якою стикаються банки – нестача професіоналів, адже з точки зору реалізації факторинг – це процедура складна. Щоб надавати такі послуги, потрібні кваліфіковані спеціалісти і юристи, які б знали тонкощі різних видів виробництва. В іншому випадку факторинговий бізнес може виявитися збитковим, тому що в ньому дуже розвинене шахрайство.
Існують організовані групи людей, які ретельно здійснюють моніторинг ринку і його учасників, у тому числі і кадрові зміни у компаніях і банках. Шахраї можуть використовувати декілька схем. Наприклад, якщо банк-фактор не відстежує реалізацію поставленої продукції, то один і той же товар може бути поставлений декілька разів, або відомі випадки коли фірми-шахраї приносили в різні банки копії однієї накладної. Очевидно, що працювати на вітчизняному факторинговому ринку небезпечно. Тому його учасники намагаються страхуватися. 98% угод в Україні приходиться на факторинг з регресом. Це означає, що у випадку невиплати грошей покупцем фактор залишає за собою право стягувати борг з постачальника. Якщо говорити про стабільний європейський ринок, то там більшість угод проходить без регресу – всі ризики фактор бере на себе [2].
Отже, для ринку факторингових послуг притаманна значна кількість проблем, що зумовлені передусім нерозвиненістю самого ринку, необізнаністю як виробників таких послуг, так і їх споживачів у особливостях надання факторингових послуг. Саме тому для активізації функціонування фінансових компаній у межах такого ринку необхідно в Україні реалізувати перспективні заходи, які б дозволили створити умови розвитку факторингових послуг та підвищити рівень зацікавленості споживачів у їх використанні.
По-перше, виходячи із високої ризикованості факторингової послуги, необхідно розробити загальну систему оцінки ризиків компаній та діагностики ефективності операцій факторингу фінансовими установами .
По-друге, привести у відповідність вітчизняне законодавство, що регулює відносини у сфері факторингового обслуговування.
По-третє, знизити відсоток переуступлення боргу, котрий сьогодні застосовують вітчизняні банки в тарифах за факторингове обслуговування. Саме через високу вартість факторингових послуг підприємства за нестачі обігових коштів віддають перевагу класичному короткостроковому кредитуванню, де вартість є нижчою [2].
Також для розвитку ринку факторингових послуг в Україні варто урегулювати законодавчо-нормативну базу шляхом прийняття закону «Про факторинг», також підвищити кваліфікацію працівників щодо проведення факторингових операцій, підтримувати учасників факторингового бізнесу.
Підводячи підсумки, можна сказати, що факторинг є порівняно новою для нашої країни системою поліпшення ліквідності і зниження фінансового ризику при організації платежів. Факторинг - дуже ефективна форма кредитування обігових коштів постачальників, так як за своєю суттю він включає інкасування дебіторської заборгованості постачальника, гарантію від кредитних ризиків, від появи сумнівних боргів.
Отже, розглянувши питання стану та розвитку факторингу в Україні, можна сказати, що основним чинником, який стримує розвиток факторингу в Україні, залишається відсутність відповідного законодавчого забезпечення. днак вирішення цих проблем є лише питанням часу. Адже Україна має високий потенціал здійснення факторингових операцій не тільки на Українському ринку, але и за його межами. Прийняття необхідних нормативних документів створило б умови для ефективного функціонування ринку факторингових послуг як одного з перспективних джерел фінансування діяльності суб’єктів господарювання, а також доцільно було б підготувати кваліфікованих спеціалістів, які б могли грамотно і професійно здійснювати факторингові операції.
Однак вирішення цих проблем є лише питанням часу. Адже Україна має високий потенціал здійснення факторингових операцій не тільки на Українському ринку, але и за його межами.

Список використаних джерел:
1. Гізатулліна О.М., Маєвська Н.В. Тенденції розвитку факторингових компаній як сегменту ринку фінансових послуг України/ О.М. Гізатулліна, Н.В. Маєвська// Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.-2017.-Випуск 20.- Режим доступу: http://global-national.in.ua
2. Добровольська О. В. Ринок факторингових послуг: проблеми розвитку та перспективи / О. В. Добровольська // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2015. – № 1 (31). – С. 166–169.
3. Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» вiд 12.07.2001 р. № 2664.
4. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nfp.gov.ua/.
5. Рюрік – національне рейтингове агентство – Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за І півріччя 2014 року.
6. Смачило В.В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні / В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Фінанси України. – 2007. - №7. – С. 35-45.
7. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 4
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^