Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Поронюк Н.З. Лізинг на ринку фінансових послуг: переваг і недоліки
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2018, 20:22

Поронюк Н.З. Лізинг на ринку фінансових послуг: переваг і недоліки

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Поронюк Наталія
ЕкфМ-51с
Лізинг на ринку фінансових послуг: переваги і недоліки
В сучасних умовах більшість підприємств України неспроможна власними коштами здійснювати технічне оновлення виробництва. Відтак виникає об'єктивна необхідність розвитку лізингового бізнесу, що уможливлює залучення приватних інвестицій для фінансової підтримки підприємств, особливо у сфері малого та середнього бізнесу.
У разі існування в країні розвиненого конкурентного ринку лізингових послуг при виборі підприємством способу фінансування перевага часто надається лізингу [1].
Будь-яка лізингова операція має фінансовий (кредитний) характер. Власник майна (лізингодавець) надає користувачу (лізингоодержувачу) фінансову послугу: він купує майно у власність і за рахунок періодичних внесків лізингоодержувача покриває його повну вартість та отримує певний прибуток у вигляді лізингової маржі.
Існує два основних види лізингу: оперативний та фінансовий. Часто їх називають відповідно експлуатаційною та фінансовою орендою, оскільки вони відображають рентні відносини між суб'єктами лізингу.
З економічного погляду лізинг має певну схожість з банківським кредитом, який надається на придбання основних фондів. Разом з тим між банківським кредитом та лізингом є певні відмінності (табл. 1).
Поронюк Н.З. Лізинг на ринку фінансових послуг: переваг і недоліки

Рівень розвитку лізингових послуг у країні визначають:
– нормативно-правове регулювання ринку лізингу;
– державна підтримка;
– макроекономічні умови;
– стан інвестиційного ринку;
– можливості бухгалтерського та податкового обліку [3].
Незважаючи на перспективність цього бізнесу для всіх суб’єктів лізингових відносин, порівняно зі світовим ринком частка лізингу в Україні є мізерною, оскільки існує багато проблем і прогалин у державному регулюванні, які гальмують його розвиток. Безумовно, що міжнародна фінансова криза торкнулася багатьох країн з розвиненою економікою. Загальноєвропейські тенденції зменшення обсягів лізингу, подорожчання лізингових послуг і пошук нових фінансових інструментів знайшли своє відображення і у вітчизняній економічній системі. Проте в Україні лізингові компанії зіштовхнулися не тільки із загальноекономічними, а й зі специфічними проблемами, серед яких:
– різке зростання простроченої заборгованості;
– закритість доступу до відносно дешевих фінансових ресурсів через заборону кредитування в іноземній валюті;
– необхідність зміни та реструктуризації графіків платежів для надійних клієнтів;
– дострокове закриття угод;
– необхідність вилучення предметів лізингу у недобросовісних клієнтів;
– активізація шахрайства;
– відмова страхових компаній у виплаті відшкодування;
– тиск з боку кредиторів.
Серед причин, які перешкоджають розвитку фінансового лізингу в Україні, додатково можна виокремити такі:
– відсутність податкових пільг при здійсненні фінансування лізингових операцій навіть у пріоритетних секторах економіки;
– слабкий розвиток інфраструктури ринку;
– недостатня поінформованість підприємницької спільноти про можливості та переваги лізингового механізму фінансування;
– невідповідність вітчизняного законодавства нормам міжнародного лізингового права;
– виражена тенденція вітчизняного лізингового ринку до залежності від імпорту;
– нестабільна економічна ситуація в країні як головна причина коротко-терміновості укладених угод;
– незацікавленість банків у довгостроковому кредитуванні лізингових угод;
Причиною широкого розповсюдження лізингу є ряд його переваг у порівнянні з іншими формами інвестування. Основними з них є:
- інвестування у формі майна на відміну від грошового кредиту знижує ризик неповернення коштів, так як за лізингодавцем зберігаються права власності на передане майно;
- лізинг передбачає 100-відсоткове кредитування і не вимагає негайного початку платежів, що дозволяє без різкого фінансового напруження оновлювати виробничі фонди, придбавати коштовне майно;
- часто підприємству легше отримати майно по лізингу, ніж позику на його купівлю, оскільки лізингове майно виступає в якості застави;
- лізингова угода більш гнучка, ніж позика, оскільки надає можливість обом сторонам виробити зручну схему виплат. За взаємною домовленістю сторін лізингові платежі можуть здійснюватися після отримання виручки від реалізації товарів, вироблених на взятому в кредит устаткуванні. Ставки платежів можуть бути фіксованими і плаваючими;
- для лізингоодержувача зменшується ризик морального і фізичного старіння майна, так як майно не купується у власність, а береться в тимчасове користування. При лізингових відносинах лізингоодержувач має справу з прискореною амортизацією майна;
- лізингове майно не враховується у лізингоодержувача на балансі, що не збільшує його активи і звільняє від сплати податку на це майно;
- лізингові платежі відносяться на витрати виробництва (собівартість) лізингоодержувача і відповідно знижують оподаткований прибуток;
- виробник отримує додаткові можливості збуту продукції, оскільки обмежене фінансування інвестицій часто не дозволяє підприємствам своєчасно оновлювати технологічну систему[2].
Разом з тим лізингу властивий ряд негативних сторін. Зокрема, на лізингодавця покладається ризик морального старіння устаткування (особливо, якщо договір лізингу укладається не на повний строк його амортизації), а для лізингоодержувача вартість лізингу виявляється більш високою, ніж ціна купівлі устаткування. Ще одним недоліком фінансового лізингу є те, що у випадку виходу з ладу устаткування, платежі відбуваються у встановлені строки незалежно від стану устаткування.
Зважаючи на сучасну економічну ситуацію в Україні, можна сказати, що потреба в лізингу стоїть дуже гостро, тому що:
– активне впровадження лізингу буде сприяти оновленню основних фондів, завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел фінансування інвестицій;
– розвиток лізингу стимулюватиме підвищення ефективності кредитної політики банків у результаті створення конкурентного середовища між джерелами фінансування;
– розвиток лізингу в Україні допоможе розвитку малого та середнього бізнесу. Все це призведе до багатьох позитивних змін в економіці.
Основними перешкодами на шляху розвитку лізингових відносин є численні проблем, вирішення яких на сучасному етапі є актуальним завданням. При цьому необхідна комплексна співпраця і держави, в особі уповноважених нею органів, і лізингових компаній, і споживачів.
Список використаних джерел:
1. Лісовський Н.Г. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні/ Н.Г. Лісовських //Товари і ринки.-2012.-№1.- с. 29-36.
2. Грищенко О.В. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку / О.В. Грищенко//Юридичний журнал.-2012.-№3.-с.32-41.
3. Лізинг на ринку фінансових послуг. Ромаєва К.Ш., к.е.н. Кравцова І.В.

Посилання: лізинг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^