Стратегічні орієнтири » Вплив Податкового кодексу » Козярик І.В. Вдосконалення бюджетного відшкодування ПДВ в контексті Податкового кодексу
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
13-04-2011, 00:43

Козярик І.В. Вдосконалення бюджетного відшкодування ПДВ в контексті Податкового кодексу

Категорія: Вплив Податкового кодексу

УДК 336
© Козярик І.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Вдосконалення бюджетного відшкодування ПДВ в контексті Податкового кодексу

У світовій практиці податок на додану вартість (ПДВ) вважається одним з найбільш ефективних податків, що стимулює національного виробника. На сьогодні його застосовують більше, ніж у 130 країнах світу, а наявність ПДВ у податковій системі країни є однією з вимог членства країни в ЄС.
В Україні ПДВ як один із головних податків податкової системи країни є предметом широких дискусій серед науковців через зниження таким податком бюджетонаповнюючої ролі.
Питання функціонування ПДВ часто виступали предметом досліджень вчених та науковців і розглядались у працях О. Данилова, І. Лютого, А. Дриги, Л. Новицької, М. Петренка, С. Салівона, А.Сігайова, І. Луніної, В. Мельника, Б. Карпінського, В. Копилова та інших. Більшість з них порушували проблему бюджетного відшкодування ПДВ як основну причину його неефективності в українських умовах розвитку податкової системи.
На думку окремих науковців, прийняття Податкового кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2011 року, дає можливість поліпшити адміністрування ПДВ, зокрема, щодо здійснення бюджетного відшкодування.
Так, згідно з пп..14.1.18 Податкового кодексу бюджетне відшкодування – це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V цього Кодексу [1].
Таке трактування бюджетного відшкодування ПДВ дає підстави вважати новий порядок відшкодування податку більш детально регламентованим в частині підтвердження правомірності відшкодування за результатами перевірки платника. Проте Податковим кодексом не визначено жодних нововведень, які б детально регламентували порядок підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ. Як і раніше, сума податку, яка підлягає відшкодуванню, визначається за даними податкової декларації за звітний період. При цьому декларація, в якій заявлена сума бюджетного відшкодування ПДВ, підлягає обов'язковій камеральній перевірці, а в окремих випадках передбачених Кодексом і позаплановій виїзній документальній перевірці.
Податковим кодексом України передбачається також запровадження автоматичного відшкодування ПДВ, що можна вважати головним нововведенням. Так, починаючи з 1 березня 2011 року ДПС України перейшло на автоматичне відшкодування ПДВ. А 16 та 17 березня 2011 року органами Державного казначейства України здійснено автоматичне відшкодування ПДВ 24 платникам податку на загальну суму 456,5 млн. грн, відповідно до наданої органами державної податкової служби узагальненої інформації та висновків [4].
Такі дані свідчать про позитивні зміни в напрямі вдосконалення порядку відшкодування ПДВ та вирішення наболілих проблем, пов’язаних із відволіканням коштів підприємств-платників ПДВ. Проте не можна оминути і недоліків запровадження автоматичного режиму відшкодування податку.
Аналізуючи механізм автоматичного відшкодування ПДВ, можна дійти висновку, що його запровадження не надає суттєвих переваг платникам в разі його отримання. Так, термін отримання коштів при автоматичному відшкодуванні, порівняно зі звичайним порядком, скорочується лише на 14 днів за умови безвиїзної камеральної перевірки. Такий термін збільшується ще на 30 днів в разі виїзної перевірки, що є можливим проте малоймовірним. Так, підстави для виїзної перевірки не набагато відрізняються від критеріїв автоматичного відшкодування, а отже, підприємства, які відповідають цим критеріям, не мали б підлягати виїзній перевірці при отриманні відшкодування у звичайному порядку [2, с. 5].
Крім того, спостерігаються факти невідповідності порядку автоматичного відшкодування, який застосовують на практиці, і порядку закріпленого у вітчизняних нормативно-правових актах. Так, згідно звернення Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні до віце-прем’єр-міністра України С.Л.Тігіпка лише 23 із 2000 підприємств, які мали усі законні підставі для одержання бюджетного відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, увійшли до сформованого податківцями Переліку платників податку, що відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ. При цьому такими платниками не було одержано повідомлення про відмову на отримання автоматичного відшкодування, яке передбачене Кодексом. Порушено і порядок розрахунку критеріїв, яким повинно відповідати підприємство для отримання права на автоматичне відшкодування. Так, замість врахування 1 року при визначенні одного з критеріїв було взято за основу дані 3-ох попередніх років. Також, згідно Звернення потребує коригування і сам порядок визначення окремих критеріїв. Для прикладу, при розрахунку критерію середньої заробітної плати використовуються дані звітності за формою 1-ДФ, яка дещо спотворює реальні показники середньої заробітної плати і провокує недотримання умов перевищення мінімального значення показника [3, с. 1-3].
Ці та інші зауваження повинні бути враховані органами податкової служби для забезпечення дієвості механізму автоматичного відшкодування.
Доцільно згадати, що починаючи з 1 січня 2014 року запроваджується новий порядок автоматичного відшкодування ПДВ. Його значення полягає в тому, що скорочується максимально можливий строк отримання бюджетних коштів до 11 днів (при діючому порядку автоматичного відшкодування 26 днів). Таке право матимуть платники ПДВ з позитивною податковою історією протягом попередніх 36 послідовних місяців [1, п.200.22]. Отже, при поданні податкової звітності у 1-ий день строку подання бюджетне відшкодування можна буде отримати ще до закінчення граничного терміну подання декларації [2, с.6]. При цьому актуальним питанням є – які ж платники зможуть його отримати та яка буде їх кількість, зважаючи на згадані вище проблеми автоматичного відшкодування сьогодні.
Податковим кодексом також встановлено пеню у розмірі 120% облікової ставки НБУ за несвоєчасне відшкодування ПДВ з бюджету, що позитивно впливає на вирішення проблеми бюджетної заборгованості перед платниками ПДВ, розмір якої на початок березня 2010 року вперше перевищив 25 млрд. грн [1, п.200.23; 6, с.5]. Проте у січні 2011 р. повернення ПДВ перекрило відповідний показник січня 2010 р. в 4 рази. До бюджету у цьому місяці надійшло 7 млрд. грн., а відшкодовано було 2,7 млрд. грн платникам ПДВ [5].
Згадані нововведення дають можливість частково вирішити проблему несвоєчасного відшкодування ПДВ. Головною ж проблемою бюджетного відшкодування податку залишається зниження ним бюджетонаповнюючої ролі, вирішення якої не знайшло свого відображення у Податковому кодексі.
Так, право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи почали використовуватися такі товари/послуги та основні фонди в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку та чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом звітного періоду [1, п.198.3]. Недосконалість даної норми Податкового Кодексу активно використовується недобросовісними платниками ПДВ з метою отримання незаконних сум бюджетного відшкодування через використання добре відпрацьованих злочинних схем.
Отже, нововведення, пов’язані з прийняття Податкового кодексу, стали позитивним кроком на шляху вдосконалення механізму відшкодування ПДВ. Так, автоматичне відшкодування ПДВ, скорочуюючи терміни отримання таких коштів, підвищує ліквідність та платоспроможність вітчизняних підприємств, а отже, забезпечує стабільне функціонування національної економіки. Проте головним пріоритетом в напрямі вдосконалення бюджетного відшкодування ПДВ повинен стати пошук шляхів вирішення проблеми зниження податком бюджетонаповнюючої ролі, яка з року в рік набуває все загрозливіших тенденцій. Перспективним є вдосконалення окремих норм Податкового кодексу в частині одержання платниками права на податковий кредит та визначення чіткої регламентації такого порядку.
Список опрацьованих джерел:
1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-V.
2. В. Кабанець. Податковий кодекс: відшкодування ПДВ // lawportal.net.ua.
3. Звернення спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні // www.ua.fru.org.ua/wp-content/uploads/2011/03/Тігіпко+ПДВ.rtf.
4. Податківці у березні перейдуть на автоматичне відшкодування ПДВ // www.sta.gov.ua.
5. Державна податкова служба від сьогодні, 1 березня, переходить на автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) // www.tsn.ua.
6. Роз’яснення Міністерства юстиції України від 18.01.2011р. / Шляхи удосконалення порядку бюджетного відшкодування податку на додану вартість // www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0013323-11.

Посилання: вплив ПКУ на відшкодування ПДВ

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^