Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Мунтян І.В. Фінансовий ринок України: сучасний стан та перспекиви розвитку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 854
  • Автор: iryna_muntian
  • Дата: 31-10-2018, 23:38
 (голосов: 0)
31-10-2018, 23:38

Мунтян І.В. Фінансовий ринок України: сучасний стан та перспекиви розвитку

Категорія: Фінансовий ринок 2018

ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Мунтян І.В., 2018 р.
ЛНУ ім. Івана Франка, Екф-41с
Фінансовий ринок є найважливішою складовою економіки країни, від ефективності розвитку якого залежить економічна стабільність країни. Він є найважливішою складовою фінансової системи держави, яка може успішно розвиватися і функціонувати лише в ринкових умовах. Розвиток фінансового ринку відображає гнучкість фінансової системи країни та швидкість, з якою вона може пристосуватися до змін в економічному та політичному житті держави, а також до різноманітних процесів, які відбуваються за її межами. Фінансовий ринок забезпечує свободу руху капіталів та інших фінансових суб'єктів у світовому масштабі [1].
Найактивнішими інституційними учасниками ринку фінансових послуг України є комерційні банки, страхові компанії та фондові біржі, так як вони акумулюють найбільшу питому вагу фінансових ресурсів та прямо впливають на розвиток виробництва в країні, інвестиційний клімат і добробут населення.
Домінуючу роль на фінансовому ринку України відіграє банківська система. Сьогодні фінансова система України переживає одну з наймасштабніших криз за часи незалежності, що відображається на діяльності фінансового ринку країни. Кількість банківських установ має тенденцію до зменшення. За останні шість років кількість банків скоротилася більше ніж вдвічі, на 53,4%. Однією з вагомих причин скорочення кількості банків є їх визнання неплатоспроможними — крім порушення законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, був не достатній рівень їх капіталізації та неспроможність акціонерів забезпечити належний рівень фінансової підтримки. Кількість банків з іноземним капіталом також значно скоротилася — на 26,4% [1].
Не менш важливим сегментом ринку фінансових послуг в Україні є ринок страхування. Він є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2017 становила 300, у тому числі страхових компаній зі страхування життя (СК "life") — 36 компаній, інших видів страхування (СК "non life") — 264 компанії. Незважаючи на те, що кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, про ефективність розвитку свідчить обсяг надходжень валових страхових премій та обсяг чистих страхових премій. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг валові страхові премії за 9 місяців 2017 року зросли на 26,4% до 31,4 млрд грн, з яких на фізичних осіб припадає 11,1 млрд грн, що становить 35,4%, на юридичних осіб — 20,3 млрд грн (64,6%). Отже, чисті страхові премії за 9 місяців 2017 р. зросли на 6,1% до 20,8 млрд грн, що становить 66,2% від валових премій [1].
Таким чином, на сьогодні страховий ринок України знаходиться на етапі розвитку та має певні переваги та значну кількість недоліків: темпи росту страхового ринку відстають від темпів росту економіки, а його частка в ВВП країни незначна. Але український страховий ринок має потужний потенціал для розвитку[1].
Третім потужним сегментом ринку фінансових послуг в Україні є ринок цінних паперів — фондовий ринок. На сучасному етапі розвитку ринок цінних паперів України має низьку капіталізацію та ліквідність, недостатній захист прав інвесторів та відсутню прозорість. У період останніх років спостерігається різна динаміка випусків цінних паперів. Протягом січня-грудня 2017 року порівняно з даними аналогічного періоду 2016 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 14,4% (або на 38,1 млрд грн) (січень — грудень 2016 року — 235,4 млрд грн). Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом зазначеного періоду зафіксовано з державними облігаціями України — 189,6 млрд грн (92,1% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі протягом січня — грудня поточного року) [1].
Необхідною умовою розвитку ринку цінних паперів є визначення стратегії подальшого розвитку, яка буде забезпечувати та збалансовувати бюджет, стабілізувати економіку та фінансову систему [1].
Щодо перспектив розвитку фінансового ринку, то фахівцями Національного банку України розроблено «Концепцією реформи банківської системи України до 2020 року» (далі – Концепція). Очікувані зміни подаються під гаслом поліпшення, удосконалення, оптимізації.
Декларовані цілі є наступними:
1. Персонал НБУ скорочується на 30%. Такий крок, на думку розробників, приведе до оптимізації роботи, зниження дублювання виконуваних функцій.
2. Консолідація відносно невеликих банків з добрими показниками за активами, прибутковістю, рентабельністю тощо. Нарощування мінімального регулятивного капіталу банків.
3. Скорочення кредитних ризиків банків. Це завдання передбачає скорочення максимального рівня виданого кредиту з 25% нині до 15% капіталу (до кінця періоду), при цьому показник для акціонерів банку залишиться незмінним (5%).
4. Створення системного банку «поганих активів». Створений банк буде акумулювати проблемні активи на балансі створеного фінансового інституту (можливо, КУА), а джерелами фінансування банків розглядаються і держава, і міжнародні інститути, і приватні інвестори.
5. Підтримка банків з іноземним капіталом.
6. Зміна політики ведення діяльності зі зберігання депозитів населення, а саме, заборона на дострокове їх зняття.
7. Скорочення вартості кредитів.. Концепція містить положення, згідно з яким у першу чергу будуть знижені ставки за депозитами (3–4% річних у національній валюті), а після цього – за кредитами (відповідно, 7–9%).
8. Зниження темпів інфляції до 2% на рік [2].
Уважне ж вивчення пропонованих заходів свідчить, що в умовах відсутності стабільності, дуже крихкої локальної рівноваги в окремих сегментах ринку (особливо валютному) керівництвом НБУ фактично планується перетворення його на мегарегулятора й попередня інституціональна зачистка всього фінансового ринку країни [1].
Таким чином, удосконалення підходів до організації функціонування фінансового ринку в Україні має відбуватися з урахуванням того факту, що держава повинна регулювати економіку, як наочно довела глобальна фінансова криза, але процес державного втручання не повинен зводитись лише до регулювання – держава має визначати пріоритети її розвитку (у тому числі фінансового ринку). На сьогодні в Україні, як і в цілому світі, головне завдання – це розроблення та запровадження постійно діючого механізму вдосконалення й розвитку фінансового ринку з урахуванням світових тенденцій сучасної епохи.

Список використаної літератури
1. Селіверстова Л. С. Особливості розвитку фінансового ринку України / Л. С. Селіверстова, І. П. Адаменко. // Економічна наука. – 2018. – №9. – С. 13–17.
2. Фінансовий ринок України: в очікуванні шторму [Електронний ресурс] // Procapital Securities. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://s.pro-capital.ua/ua/news/novosti-rynka/f%D1%96nansovij-rinok-ukra%D1%97ni-v-och%D1%96kuvann%D1%96-shtormu/.

Посилання: фінансовий ринок, фінанси

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^