Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Питльована Б. Теоретичні основи та суть гіпотези ефективного фінансового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2566
  • Автор: nvrachynska
  • Дата: 31-10-2018, 23:51
 (голосов: 0)
31-10-2018, 23:51

Питльована Б. Теоретичні основи та суть гіпотези ефективного фінансового ринку

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Питльована Божена
студентка групи Екф-45с
Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Теоретичні основи та суть гіпотези ефективного фінансового ринку

Американський економіст Ю. Фама (Eugene Fama) у 60-х роках ХХ століття розробив гіпотезу ефективного фінансового ринку (efficient-market hypothesis — EMH), яка становить особливий інтерес з погляду вивчення не тільки ринку капіталів, а й загальної теорії фінансів. Відповідно до цієї гіпотези ринкові ціни завжди відображають справжню вартість речей, що виставляються на торги, оскільки в цих цінах врахована вся наявна інформація. В даний час ця гіпотеза є спірною.
Гіпотеза ефективного ринку, як і всі інші економічні концепції, заснована на лінійній парадигмі, відповідно до якої кожна економічна дія (подія) викликає лінійну пропорційну реакцію, тобто утворюються певні причинно-наслідкові зв’язки.
Ефективний ринок (efficient market) — це фінансовий ринок, на якому фактична ринкова ціна цілком відображає і дорівнює вартості фінансового активу (цінного папера), позаяк акумулює всю минулу, наявну і можливу інформацію про нього. Поняття ефективності у цьому разі передбачає інформаційну (інформативну) ефективність, а ефективний ринок — це такий ринок, у цінах якого дістає відображення вся відома про фінансовий актив інформація.
Інвестори, визначаючи доцільність здійснення фінансових вкладень, спираються на особисті уявлення й мету стосовно ризику й дохідності, а також на власну оцінку справжньої вартості цінних паперів. Наскільки правильно інвестор визначає справжню вартість цінного папера, залежить від повноти його поінформованості щодо всіх умов і чинників, які впливатимуть на майбутні доходи від фінансового активу.
Якщо цінний папір вільно обертається на ринку, його ціна формується насамперед під впливом попиту і пропозицій. Якщо доволі велика кількість учасників ринку цінних паперів вважає, що фінансовий актив недооцінено, попит і ціна на нього зростатимуть. Якщо більшість інвесторів вважатиме, що фінансовий актив переоцінено — зростатиме пропозиція, а ринкова ціна зменшиться. Тобто якщо суб’єкти ринку цінних паперів поводяться раціонально, ціна фінансового активу наближатиметься до оцінюваної більшістю інвесторів справжньої вартості активу.
Гіпотезу, за якою ринок правильно оцінює справжню вартість фінансових активів, унаслідок чого їхня поточна ринкова ціна відповідає справжній вартості, називають гіпотезою ефективних ринків.
Гіпотеза ефективного ринку базується на наступних вихідних положеннях:
- Всі учасники ринку мають рівний доступ до історичних даних про ринкові ціни, публічно доступної інформації і приватної інформації. Таким чином, жоден з учасників ринку не має переваги перед іншими в прийнятті інвестиційних рішень.
- Спочатку передбачається, що всі учасники ринку діють раціонально, тобто не приймають ризик, якщо він не компенсується адекватним рівнем прибутковості.
- Жоден з учасників ринку не зможе отримати в довгостроковій перспективі прибутковість, яка буде істотно перевищувати ринкову для заданого рівня ризику.
- Ринкові ціни змінюються випадковим чином, тому минулі тенденції не дозволяють судити про їх рух в майбутньому. Іншими словами, в умовах ефективного ринку застосування інструментів технічного і фундаментального аналізу є абсолютно марним.
Дослідження ефективності фінансових ринків базується на здатності ринку реагувати на певну інформацію. Для цього всю інформацію Ю. Фама розподілив на три типи:
• історична;
• суспільно доступна, що міститься у фінансовій звітності емітентів цінних паперів, організаторів торгівлі цінними паперами, у засобах масової інформації;
• інсайдерська, або службова інформація, якою володіють лише окремі особи.
З'явилися стадії (або форми) ефективності ринку в залежності від ступеня інформованості всіх його учасників.
Як правило, говорять про три форми ефективності ринку:
Перша форма ефективності фінансового ринку — слабка форма (weak).
Якщо ринок перебуває в слабкій формі ефективності, то в поточних цінах відображається вся інформація про зміни, що відбулися в минулому з даними цінними паперами та їхніми емітентами, зміни цін та обсягів торгівлі, учасники ринку не можуть використовувати історичну інформацію для отримання постійних високих доходів на ринку. Вищі доходи можуть отримати лише ті учасники фінансового ринку, які:
• або швидко аналізують суспільно доступну інформацію та діють, використовуючи результати аналізу;
• або володіють особливою інформацією (інсайдерською).
Друга форма — напівсильна форма (semi-strong) ефективності фінансового ринку. Якщо ринок перебуває в такій формі, то ціни повною мірою відображають всю історичну та всю суспільно доступну інформацію. Жоден з учасників ринку не може отримати додаткових доходів, якщо він користується результатами аналізу цієї інформації. Вищі доходи можуть отримати лише особи, які володіють інсайдерською інформацією.
Третя форма — сильна форма (strong) ефективності фінансового ринку: в поточних ринкових цінах відображається повністю вся інформація. Вищих доходів не можуть отримати навіть ті особи, які володіють інсайдерською інформацією. Усі учасники ринку, який перебуває в сильній формах ефективності, отримують доходи, що відповідають ризику інвестування коштів у конкретні фінансові інструменти.
Існує дві основні характеристики інформаційно ефективного ринку:
1- інвестор не має достатньо обґрунтованих аргументів очікувати вищого за середній дохід на інвестований капітал за заданого рівня ризику. Це не означає, що інвестор не може отримати чи не отримає із часом наддоходів. Головне тут інше — такий результат не може бути очікуваним, передбачуваним.
2- рівень доходу на інвестований капітал залежить від рівня ризику (найвдаліший приклад — відсоткові ставки на короткотермінові цінні папери). Точна функціональна залежність (у явній формі) дохідності від ризику математично не визначена, з’ясовано лише характер зв’язку (чим більший ризик, тим вищою має бути дохідність). Потреба в отриманні якомога вищих доходів позначається на ринковій ціні фінансових активів.
Однак, гіпотеза ефективного ринку зазнає багато критики, більшість якої пов’язана з тим, що на сучасному ринку немає ніякого інформаційного рівності учасників. Мало хто володіє дійсно всією необхідною інформацією стосовно того чи іншого розглянутого активу. Практично завжди є вузьке коло інсайдерів володіють, так званої, закритою інформацією.
Крім того, торгівля на фінансові ризики найчастіше пов'язана з емоційною складовою і тут як ніде в іншій сфері діяльності може проявитися так званий людський фактор.
Отже, згідно гіпотези ефективного ринку, ринок є ефективним по відношенню до будь-якої інформації, якщо вона відразу і повністю відбивається в ціні активу. Прийнято розрізняти три форми ринкової ефективності: слабка,середня та сильна форма ефективності. Основним недоліком гіпотези ефективного ринку є те що, на сучасному ринку відсутня інформаційна рівність між учасниками.
Список використаних джерел:
1.Аділя Баторшина « Дослідження ефективності фондового ринку України» :[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://journals.uran.ua/jiep/article/view/27443
2.Тимофей Мартынов « Гипотеза эффективного рынка» :[Електронний ресурс].- Режим доступу: https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Гипотеза эффективного рынка
3.Дегтярьова Наталія «Значення гіпотези ефективного ринку» :[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://securities.usmdi.org/?p=22&n=6&s=51

Посилання: Екф-45с, Питльована Божена, ЛНУ імені Івана Франка

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^