Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Ярмоловська М.Р. Світові центри торгівлі фінансовими інструментами
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2018, 09:53

Ярмоловська М.Р. Світові центри торгівлі фінансовими інструментами

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Ярмоловська М.Р., 2018
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-41с

Світові центри торгівлі фінансовими інструментами

Протиріччя між поглибленням інтернаціоналізації світогосподарських зв'язків та обмеженими можливостями національних ринків, жорстка міжнародна конкуренція, регламентація руху капіталів між країнами привели до виникнення світових фінансових центрів. [1]
Світовий фінансовий центр — це місце зосередження банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють міжнародні валютні, кредитні, фінансові операції, реалізують угоди з цінними паперами та золотом. Варто зазначити, що світові фінансові центри є складовими міжнародних ринків капіталу, які можуть функціонувати лише за умови концентрації капіталу в багатьох розвинутих фінансових центрах. Тому важливим є наявність принаймні трьох суттєвих факторів:
1) створення відносного надлишку капіталу в окремих пунктах світового господарства;
2) виникнення світових грошей, які мають здатність за своїм правовим статусом забезпечити вільний рух капіталу;
3) досить високий ступінь організації міжнаціональних та транснаціональних кредитно-фінансових інституцій. [3, ст. 105]
Обов’язковими умовами, які відповідають статусу світового фінансового центру є:
– наявність розвиненої кредитної системи;
– зручне географічне положення;
– стійкість фінансової системи та стабільна валюта, яка може забезпечити довіру серед іноземних інвесторів;
– наявність модернізованої технологічної фондової біржі;
– ліберальні податкові та правові умови, які не перешкоджають фінансовим операціям та інвестиціям і дозволяють ефективно розподілити кошти;
– широкий спектр фінансових інструментів, що надає інвесторам капіталу різноманітність варіантів з точки зору ризику, строків, витрат, ліквідності та контролю;
– наявність ефективних міжнародних систем зв’язку, які спроможні ефективно здійснювати готівкові платежі та безготівкові розрахунки;
– наявність кваліфікованих кадрів, які дають можливість ефективно працювати у фінансових інститутах, інфраструктурних, консультаційних організаціях та у регулюючих органах;
– економічна свобода, оскільки ринок фінансових інструментів не може існувати без свободи діяльності, споживання, накопичення та інвестування [4]
В сучасному світі на площині конкурентної боротьби визначено такі світові фінансові центри, як Лондон, Нью-Йорк, Сінгапур, Цюріх, Люксембург, Франкфурт-на-Майні та ін. Історія зазначає, що світові фінансові центри виникають на основі національних ринків і на базі розвитку світових валютних, кредитних, фінансових ринків та ринку дорогоцінних металів [3].
Саме тому в рамках Західної Європи Лондон відомий ринками євровалютних операцій, фондових цінностей, золота та ф’ючерсних угод. Цюріх грає роль ринку золота, Сінгапур – фондового акумулятора регіону, тоді як Гонконг є центром міжнародного синдикованого кредитування. У Нью-Йорку знаходяться штаб-квартири більшості інвестиційних банків, що займаються операціями злиття та поглинання.
Варто звернути увагу й на те, що ряд фінансових центрів спеціалізується на певних напрямках фінансової діяльності. Так, на Чикаго протягом тривалого періоду припадало більше половини світового ринку ф’ючерсних і опціонних угод. А якщо взяти до уваги події, що стались за останні роки, то можна побачити, що за лідируючі позиції в цих сферах Чикаго почало конкурувати з Франкфуртом-на-Майні.
Важливим є те, що сучасні світові фінансові центри утворюються в місцях зосередження капіталу незалежно від того, чи знаходяться вони в країнах – експортерах капіталу чи імпортерах. Крім того, окремі великі фінансові центри розташовані в бідних країнах з огляду власних позичкових капіталів. [2].
Таким чином, роль світових фінансових центрів у глобальному фінансовому ринку та світовій економіці є надзвичайно важливою, на кшталт ролі серця у життєдіяльності живої істоти. Адже сильний фінансовий центр сприяє значному припливу капіталу у країну, підвищує рівень зайнятості, покращує інвестиційний клімат та допомагає мобілізувати і перерозподіляти у всьому світі значні обсяги фінансових ресурсів.

Список використаних джерел:
1. Макаренко М. І. Міжнародні фінанси: навч.посіб. / І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка [за ред. М. І. Макаренко, І. І. Д’яконової]. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с.
2. Шпак Л. О. Особливості розвитку світових фінансових центрів [Електронний ресурс] / Л. О. Шпак. – Режим доступу: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsuem_2013_1_8.pdf
3. Красавин Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Л. Н. Красавин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 576 с.
4. Сахаров А. А. Международные финансовые центры [Електронний ресурс] / А. А. Сахаров // Методический журнал «Регламентация банковских операций. Документы и комментарии». – Режим доступу: http://www.reglament.net/ bank/reglament/2009_2_article.htm

Посилання: світовий фінансовий центр, фінансовий центр

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^