Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Пилипчак Н. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2018, 14:26

Пилипчак Н. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Пилипчак Назар
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
На теперішньому етапі розвитку економіки України ринок фінансових послуг є невід’ємним елементом для успішного зростання та стабільності національної економіки.
Добре функціонуючий страховий ринок, розвинені небанківські кредитні установи, пенсійні фонди та інші фінансові установи сприяють стабільному та прогнозованому розвитку всіх економічних процесів у суспільстві. При цьому фінансовий сектор так і не має єдиної політики свого розвитку, попри значну увагу до його функціонування з боку державних органів і міжнародних організацій. Так, питання розвитку фінансового сектору визначаються в Меморандумі про економічну і фінансову політику, в Угоді про співробітництво між Україною та ЄС, у Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020р., частково згадуються у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. Але це переважно заходи технічного характеру, які, на жаль, так і не показують того місця фінансового сектору в економіці загалом, на яке він заслуговує.
Фінансовий ринок, згідно з дослідженнями Василика, – це механізм перерозподілу фінансових ресурсів між окремими суб’єктами підприємницької діяльності, державою і населенням, між учасниками бюджетного процесу, деякими міжнародними фінансовими інституціями.
За даними Національного банку України, результат діяльності банків України на кінець 2014р. склав -52 966 млн грн, а на кінець 2015р. -57283 млн грн., тобто у 2015 році збитки банків України зросли на 8 відсотків.
Варто відмітити, що 63 з 96 працюючих банків України на січень 2017р. одержали прибуток на загальну суму 10,817 млрд грн, а 31 банк спрацював зі збитками на загальну суму 169,299 млрд грн.
Негативні тенденції спостерігалися і на фондовому ринку України. Так, на початку 2017р., коли кризові явища у фінансовому секторі тільки набирають швидкості загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні 2017р., становив 3,61 млрд грн, що менше на 7,37 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2016 року.
Розвиток ринку цінних паперів України відбувається надзвичайно повільними темпами. Це можна пояснити наступними явищами:
- недосконалістю чинного законодавства та постійними змінами у ньому;
- нерозвиненістю інфраструктури ринку фінансових послуг;
- високою часткою тіньової економіки;
- корупцією в усіх сферах діяльності;
- незахищеністю прав учасників цього ринку;
- відсутність дієвих механізмів покарання за недотримання чинного законодавства України.
З усієї кількості небанківських фінансово-кредитних установ домінуючі позиції на фінансовому ринку займають страхові компанії, які кількісно, хоч і посідають не перше місце, але акумулюють понад 53,1 % усіх активів і мають значний потенціал для сприяння сталому розвитку вітчизняного підприємництва шляхом розміщення страхових резервів у реальному секторі економіки.
Варто зазначити, що хоч страховий ринок України і пройшов стадію формування, але він і досі розвивається на початковому рівні. Про це свідчить наявність в Україні великих невикористаних резервів розвитку страхового ринку, реалізація яких значною мірою залежить від ефективності функціонування національної економіки.
Ринок фінансових послуг України залишається дуже фрагментарним із низькою капіталізацією через нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права власності та низький рівень корпоративного управління. Сьогодні є важливим провести систему реформу ринку фінансових послуг. Суттєвим кроком на цьому шляху стала прийнята Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затверджена Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.06.2015 № 1367.
Здійснивши аналіз ринку фінансових послуг за допомогою наявної інформації, можна стверджувати про такі перспективи розвитку ринку фінансових послуг, а саме:
- Cтворення ефективної системи регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ;
- Підвищити роль та функції наглядових рад банків і небанківських фінансових установ, впроваджувати нові вимоги до систем внутрішнього аудиту та контролю в банках і в небанківських фінансових установах.
- Впроваджувати ефективний консолідований нагляд за фінансовим сектором на основі принципів IOSCO, IAIS, Basel III, Solvency II, EIOPA, BIS, що дасть можливість ефективно діагностувати, попереджати розвиток системних ризиків та оцінювати реальну і потенційну дію шоків на фінансовий сектор та його учасників.
- Створення дієздатної системи гарантування вкладів населення, що сприятиме отриманню гарантованої суми, зменшенню фактору морального ризику для більш відповідального вибору вкладниками банків та небанківських фінансово-кредитних установ.
Отже, фінансовий ринок є важливою основою для подальшого розвитку економіки України. Зміцнення ринку фінансових послуг повинно бути одним з головних пріоритетів національної економіки поряд з боротьбою з корупцією, зменшенню частки тіньової економіки, забезпеченням фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів, забезпечення конкурентного фінансового ринку.
На сьогодні процес розвитку ринку фінансових послуг є дуже складним і взаємопов’язаним з іншими елементами національної економіки. Але у такий час є найкраще впроваджувати інновації, здійснення структурних реформ фінансового ринку. Тому, вважаю, що перераховані перспективи розвитку ринку фінансових послуг дасть можливість забезпечити його прозорість, створити сприятливі умови для потенційних інвесторів і підвищить ліквідність фінансових інструментів ринку і допоможе вивести вітчизняний фінансовий ринок на абсолютно новий, вищий рівень.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^