Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Мельниченко А.Ю. Проблеми та перспективи розвитку ринку деривативів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1796
  • Автор: Melnychenko_n
  • Дата: 3-11-2018, 17:19
 (голосов: 0)
3-11-2018, 17:19

Мельниченко А.Ю. Проблеми та перспективи розвитку ринку деривативів в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2018

На сучасному етапі економічного розвитку ринок похідних цінних паперів є важливою складовою світового фінансового ринку та ринку фінансових послуг. Функціонування строкового ринку сприяє вдосконаленню процесу управління ризиками, що в свою чергу активізує учасників ринку фінансових послуг та перетворює фондовий ринок в основне джерело розміщення капіталів. В Україні ринок деривативів перебуває у фазі становлення та супроводжується такими основними проблемами, як недостатні обсяги торгівлі та досить обмежений спектр похідних цінних паперів, що використовуються як засіб хеджування. Саме тому актуальною залишається проблема використання похідних цінних паперів суб’єктами господарювання з метою мінімізації ризиків їх діяльності, що сприятиме збалансованості руху капіталів та виведенню фінансових відносин на новий рівень розвитку.
Дериватив – стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених умовах.
Оскільки одним з найбільш дієвих інструментів мінімізації ризиків є деривативи, то багато компаній і фінансових інститутів здійснюють операції з форвардними, ф’ючерсними та опціонними контрактами. Вони є ефективними інструментами зниження процентного, валютного, цінового, кредитного та інших фінансових ризиків.
Використання деривативів сприяє розміщенню і мобілізації фінансових ресурсів, дає змогу ефективно управляти ризиками, а також здійснювати спекулятивні операції.
Основними проблемами, що стримують розвиток ринку похідних цінних паперів є:
⎯ політична та фінансово-економічна нестабільність в Україні і низький рівень диверсифікації національного фондового ринку;
⎯ низький рівень систематизованості і узгодженості норм права, що регламентують використання деривативів в Україні;
⎯ відсутність дієздатної системи державного регулювання відносин на ринку похідних цінних паперів;
⎯ недостатній рівень розвитку відповідної інфраструктури організованих ринків;
⎯ низький рівень розвитку ринків базових фінансових інструментів;
⎯ брак інноваційних інструментів;
⎯ низька ліквідність та висока ризиковість виконання операцій з деривативами;
⎯ низький рівень поінформованості суб'єктів господарювання про операції з похідних цінними паперами та відсутність належного рівня їх інформаційного забезпечення;
Основні напрямки вдосконалення розвитку ринку деривативів в Україні:
1) запровадження політики державного регулювання операцій з деривативами;
2) удосконалення системи оподаткування операцій з деривативами;
3) подальший розвиток бірж та інших інфраструктурних установ (рейтингових агентств тощо), як необхідні для здійснення операцій з валютними деривативами;
4) підвищення рівня кваліфікації персоналу банків щодо використання деривативів;
5) поступове усунення прямої заборони для суб’єктів валютного ринку на проведення операцій з валютними деривативами, запровадження гнучкого курсу гривні.
6) стабільне економічне зростання;
7) зростання інтересів господарюючих суб’єктів до механізмів страхування ризиків;
Таким чином, покращення розвитку економіки в цілому, конкретних її галузей, а також соціально-економічного становища в країні як для підприємств, так і фізичних осіб є важливими передумовами для розвитку фінансового ринку загалом, а відтак і ринку похідних фінансових інструментів.
1. Колодізєв О. М. Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання / О. М. Колодізєв, О. В. Коцюба. // Фінанси та банківська справа. – 2016. – №6. – С. 242–248.
2. Хома І. Б. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ / І. Б. Хома, О. Г. Угринюк. // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 769–774.
3. Шевчук С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні / С. В. Шевчук, Б. Ю. Котик. // Економіка і суспільство. – 2017. – №13. – С. 1273–1278.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^