Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Мельниченко А.Ю. Основні тенденції та перспективи розвитку депозитних операцій в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 600
  • Автор: Melnychenko_n
  • Дата: 3-11-2018, 17:31
 (голосов: 0)
3-11-2018, 17:31

Мельниченко А.Ю. Основні тенденції та перспективи розвитку депозитних операцій в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Депозитний ринок є важливим елементом у структурі фінансового ринку. Відомо, що основним джерелом формування ресурсної бази комерційних банків є депозитні операції, сутність яких полягає в залученні тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання та домашніх господарств у банківську систему. Результатом проведення депозитних операцій є отримання банками та їх клієнтами певних переваг. Так, розміщення грошових коштів у депозити для клієнтів банку дає можливість отримувати стабільний дохід в національній та іноземній валюті у вигляді проценту протягом певного часу; збільшувати суму своїх заощаджень за рахунок процентного доходу; мінімізувати ризики втрати коштів тощо.
Депозит – це економічні відносини щодо передачі коштів клієнта в тимчасове користування банку. Особливість депозиту полягає в його роздвоєності в практичному застосуванні. По-перше, депозит є для вкладника потенційними грошима, вкладник може виписати чек і спрямувати відповідну суму в обіг. Але водночас «банківські гроші» приносять вкладнику дохід і виступають уже в ролі капіталу. Перевага депозиту перед готівкою в тому, що депозит приносить дохід у формі процента, а недолік – у тому, що процент депозиту нижчий порівняно з тим, який виплатять на капітал, якщо його позичити. Тому саме під час депозитних операцій дуже виразно виступає сутність комерційної діяльності банків – платити за депозит дешевше, а розміщувати його за вищу плату.
Щодо банківських установ, то залучення тимчасово вільних коштів у депозити сприяє підвищенню ліквідності банку; збільшенню обсягів активних операцій та формуванню їх ефективної структури; прискоренню безготівкових розрахунків; зменшенню вартості ресурсів порівняно з міжбанківськими кредитами.
Ефективність депозитних операцій буде вищою за дотримання певних принципів: забезпечення прибутковості банківської діяльності; гнучкої депозитної політики формування депозитного портфеля; дотримання банком нормативів ліквідності; врахування аспекту прибутковості активів при проведенні депозитних операцій; диверсифікації та вдосконалення банківських послуг з метою зацікавлення ширшого кола клієнтів.
Сьогодні вкладники під час ухвалення рішення про розміщення ресурсів ураховують насамперед такі фактори:
⎯ рівень процентної ставки по вкладах: чим надійніший банк, тим менше процентна ставка по депозитах, і навпаки: маловідомі банки пропонують максимально високі ставки, щоб бути лідерами на ринку банківських послуг і забезпечити себе ресурсами для здійснення кредитної діяльності;
⎯ спектр депозитних продуктів. В останні десятиріччя чіткі границі між окремими категоріями депозитів не є чіткими, виникають «гібридні» рахунки, що сполучають властивості різних видів депозитів, наприклад рахунків до запитання і строкових вкладів;
⎯ мережа установ банку та якість обслуговування клієнтів. Розгалуженість мережі філій у сполученні з високим рівнем сервісу, витрати часу на обслуговування одного клієнта, надання можливості користуватися електронними системами розрахунків і платежів, широкий спектр операцій позитивно впливають на вибір клієнтом банку.

Варто відмітити, що ринок депозитних вкладів на сьогоднішній день є достатньо насиченим. Практично кожена банківська установа пропонує клієнтам розміщувати грошові кошти на депозитах.
В Україні більше користуються попитом короткострокові депозити – строком до двох років. Безумовно, банківські установи сьогодні можуть, виходячи зі своїх можливостей, запропонувати депозити строком до 10 років. Але, по-перше, процентна ставка по них буде нижча, ніж та, що існує по внесках строком на рік. По-друге, населення психологічно ще не готове до таких довгострокових внесків.
Виділимо низку проблем, які заважатимуть відродженню активного розвитку депозитного ринку України:
⎯ повільні темпи нарощення капітальної бази банківських установ; 

⎯ тривала нестабільність грошово-кредитного ринку держави;

⎯ низька якість результатів маркетингових досліджень депозитного 
ринку;
⎯ непристосованість інструментарію депозитної політики до мінливого середовища ринку банківських послуг; 

⎯ недостатній професійний рівень вищих управлінців, що гальмує залучення додаткових коштів від клієнтів, особливо фізичних осіб різних соціальних груп;
⎯ обмежений перелік депозитних продуктів.

Врахувавши баланс між депозитними та кредитними операціями банку, з метою підтримки його стабільності та мінімізації фінансових ризиків важливо грамотно диверсифікувати ресурси банку, розробляти комплекс заходів з підвищення ефективності управління депозитним портфелем. Серед таких дієвих заходів можна назвати:
⎯ формування позитивного іміджу банку як установи;
⎯ розробку нових конкурентоздатних продуктів із супутнім набором послуг, орієнтованим на різні категорії вкладників;
⎯ підвищення привабливості вкладів шляхом застосування системи стимулів і бонусів для потенційних клієнтів;
⎯ визначення оптимального терміну зберігання депозитних вкладів, який має бути логічно пов’язаним з терміном оборотності кредитних ресурсів;
⎯ рекламування конкурентних переваг пакету банківських послуг; 

⎯ врахування специфіки регіонів при визначенні видів вкладів, що пропонуються;
⎯ запровадження цільових вкладів з визначеною заздалегідь датою повернення;
⎯ анкетування клієнтів з метою визначення їх мотивації при виборі банку;
⎯ удосконалення технологій дистанційного обслуговування для максимальної зручності клієнтів; 

⎯ зацікавлення тримачів зарплатних карток банку в перерахунку певних коштів на їх депозитний рахунок.


1. Конько О. В. Тенденції розвитку вітчизняного депозитного ринку в сучасних умовах / О. В. Конько. // Економіка і суспільство. – 2016. – №3. – С. 399–405.

2. Лункіна Т. І. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ / Т. І. Лункіна, Н. М. Готко // Наукові праці. Економіка // Випуск 290. Том 302. – 2017.

3. Сова О. Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНУ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ / О. Ю. Сова. // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №1. – С. 282–291.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^