Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2018 » Грабельський Б.Б. Європейський досвід оподаткування фізичних осіб: уроки для України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1338
  • Автор: mycrazalert
  • Дата: 4-11-2018, 23:19
 (голосов: 0)
4-11-2018, 23:19

Грабельський Б.Б. Європейський досвід оподаткування фізичних осіб: уроки для України

Категорія: Державні фінанси 2018

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ[center][/center]

Грабельський Б.Б.
студент економічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна

АНОТАЦІЯ
Розглянуто особливості сплати податку з доходу фізичних осіб в Україні та перспективи його розвитку. Наведено спільні та відмінні ознаки сплати податку з доходу фізичних осіб в Україні та країнах ЄС, а також охарактеризовано динаміку максимальних і мінімальних ставок податку. Проаналізовано низку проблем щодо справляння податку з доходів фізичних осіб та сформовано рекомендації щодо вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян в Україні.
Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб, особливості оподаткування, Україна, Європейський Союз, мінімальні та максимальні ставки.
Постановка проблеми. У процесі розбудови ринкового середовища в Україні запровадження значної кількості податків спричинило кризові явища в механізмі розподілу фінансових ресурсів громадян на користь держави. Такі тенденції активізували розвиток інституту приховування доходів від оподаткування. Подальший пошук оптимального співвідношення податкових ставок та податкових пільг призвів до кардинального реформування механізму оподаткування доходів громадян.
Система оподаткування доходів населення в кожній країні має свої особливості, які залежать від соціально-економічної стратегії держави. Встановлюючи розміри ставок оподаткування та запроваджуючи конкретний механізм справляння податків, держава прагне забезпечити не тільки стабільну дохідну базу, а також регулювати діяльність платників податків і впливати на розмір їхніх заощаджень.
Досвіду вивчення інших країн щодо формування та злагодженої роботи податкових систем сприятиме виправленню законодавчих та практичних помилок нашої країни. На сьогодні податкове навантаження на фізичних осіб одна з найактуальніших проблем фіскальної політики в Україні, тому важливо розробити комплекс заходів щодо вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оподаткування, ефективності роботи податкової системи в європейських країнах та Україні розглядали у своїх працях такі вчені, як В.М. Кміть, О.В. Грін, І.І. Приймак, Р.Ю. Паславська, А.В. Гречко, В.М. Толочко, В.П. Мартиненко, М.І. Карлін, Я.В. Лебедзевич, М.І. Петік І. Тофан, І.В. Шевчук.
Згадані науковці досліджували податкові системи зарубіжних країн, з метою вдосконалення податкової системи України. Одним з основних податків, які забезпечують стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів є податок з доходів фізичних осіб. Тому особливо актуальним є пошук шляхів удосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, враховуючи прогресивний європейський досвід.
Метою статті є окреслити проблеми справляння податку з доходу в Україні, виділити спільні та відмінні риси у систем оподаткування доходів в України та європейських країн, розробити рекомендацій щодо вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні українська економіка перебуває у складному становищі, малий бізнес – у стані банкрутства, середній бізнес – теж не в кращому стані. Підприємцям і фізичним особам все важче сплачувати всі податки.
У кожній країні світу громадяни зобов’язані сплачувати відсоток від своїх доходів до державного бюджету. Кожна країна вдосконалює методи і форми, за якими відбувається процес отримання і перерахування цих коштів до державного бюджету; це свідчить про те, на якому рівні знаходиться розвиток держави та її економічні і правові інституції. Сьогодні податок на доходи фізичних осіб є одним з основних джерел надходження до бюджетів України.
У будь-якій державі податкова система ілюструє специфіку організації її господарства. Порівнюючи податкову систему України та європейських країн, можна визначити, що принципової різниці у цьому відношенні немає. Проте багато країн користуються тими податками, які довели свою дієвість та ефективність впродовж багатьох років. Сюди зазвичай входять податки із підприємств та громадян, на товари та послуги, на додану вартість, митні збори, акцизи, податок на майно. Саме ці податки формують основу податкової системи в європейських країнах та в Україні. На думку вчених, основним критерієм успіху податкової системи європейських країн на противагу Україні є принцип прозорості та простоти податкової системи, її адміністрування [2].
В Україні впродовж багатьох років говорять про необхідність впорядкування податкової системи в кількісному вимірі.
Стосовно Податкового кодексу та Держбюджету за 2017р., можна сказати, що запланованих змін не відбулося. Зокрема, планувалося понизити податок на дохід до 17%, але цього не відбулося і він залишився незмінним (18%) [1].
Насправді українська податкова система є дуже складною в управлінні, тому велика кількість податків спричинює передумови для корупції та зловживань у податковій сфері, для нерозуміння між платниками податків та державою. Особливість європейської системи оподаткування полягає в тому, що її утворюють на основі прогресивної шкали. Наприклад, у Франції розрахунок податку на прибуток фізичних осіб робить податкова служба. Згідно з французькою системою доходи поділяються на 8 категорій, кожна з яких має свою методику розрахунку, в якій враховують застосовані пільги і відрахування. Особливістю є те, що податок на прибуток фізичних осіб розраховують на родину і він береться з доходів за прогресивною шкалою (від 5,5 до 75%). Варто відзначити що максимальну ставку застосовують, якщо дохід сім’ї , якщо дохід сім’ї дорівнює 1 млн євро (вона становить 75%).
Щодо оподаткування доходів в Німеччині, то діє такий ж механізм оподаткування, як і у Франції. Початкова ставка податку на прибуток фізичних осіб становить 0% на доходи, менші за 9 тис. доларів. Починаючи з доходів на суму від $9 тис. до $11,5 тис. податок на прибуток фізичних осіб становить 2,56%. У Великобританії початок податкового періоду – 6 квітня поточного року і закінчується він 5 квітня наступного року. Неоподатковуваний мінімум за рік становить 2790 фунтів стерлінгів, а податкові ставки – 20%, 40% і 45% [3].
У Швеції за кожним платником податку на прибуток фізичних осіб закріплюється реєстраційний номер, а також рахунок, на який перераховується податок. Резиденти зобов’язані сплачувати податок з усіх джерел доходів, які вони отримують (підприємницька діяльність; капітал; заробітна плата). Податок обчислюється за прогресивною шкалою, загальна максимальна ставка податку становить 56,9%. У Норвегії офіційно публікуються дані із платників податків і податків. Резиденти сплачують національний і місцевий податок з усіх доходів, які були одержані в країні та за її межами. Податок на прибуток фізичних осіб з річної зарплати обчислюють за ставкою 9,5%, якщо дохід – від 220 501 до 248 500 норвезьких крон.
В Іспанії декларація про доходи резидента включає всі доходи, які він одержав по всьому світі; незалежно від місця проживання його статус визначається на весь податковий період. Податок розраховується за ставкою від 24 до 52%. Якщо дохід становить 300 000€, то застосовується ставка 52% [7]. Перелік європейських країн, які мають максимальні та мінімальні ставки податку на дохід фізичних осіб за 2017 р., наведений в табл. 1–2.
Таблиця 1
Максимальні ставки податку з доходів громадян
Країна Ставка
2015 2016 2017
Франція 45% 45% 75%
Данія 51% 55,4% 55,6%
Бельгія 50% 50% 50%
Португалія 42% 42% 48%
Іспанія 45% 45% 45%
Німеччина 45% 45% 45%
Норвегія 27% 25% 39%
Італія 45% 35% 36%
Люксембург 42% 34% 29%
Джерело: [6]
Таблиця 2
Мінімальні ставки з доходів громадян
Країна Ставка
2015 2016 2017
Румунія 16% 16% 16%
Угорщина 15% 15% 15%
Литва 15% 15% 15%
Росія 13% 13% 13%
Білорусія 13% 13% 13%
Джерело: [6]
На підставі проведеного аналізу можна виокремити спільні та відмінні риси щодо сплати ПДФО в Україні та в ЄС ( табл. 3).
Таблиця 3
Спільні та відмінні риси щодо сплати ПДФО в Україні та в ЄС
Спільне Відмінне
- Податок на доходи фізичних осіб застосовується в усіх країнах світу
- Декларування доходів громадян.
- Передбачено застосування спрощених технологій оподаткування.
- Існує знижка оподатковуваного доходу залежно від кількості дітей у сім`ї.
- Передбачена система податкових пільг.
- Податок на доходи фізичних осіб є одним з основних джерел надходження до бюджету країни.
- Податкові системи України та країн ЄС розвиваються під впливом економічних, соціальних і політичних процесів у тій чи іншій країні. - Прозорість та відкритість оподаткування ПДФО.
- Прогресивна шкала оподаткування доходів.
- Існує нульова ставка оподаткування доходів громадян за низького рівня доходів.
- Правила оподаткування ПДФО в ЄС встановлюються органами місцевого самоврядування, а не на загальнодержавному рівні.
- Надання соціальних пільг у справлянні податку з доходів фізичних осіб не окремим фізичним особам, а сім’ям.
- В оподаткуванні заробітної плати, як правило, використовується прогресивна шкала, а в оподаткуванні інших доходів – пропорційні ставки.


Джерело: [4,5]
Таблиця 4
Проблеми щодо сплати ПДФО в Україні та в ЄС
Україна Країни ЄС
- Не досить повна база оподаткування ПДФО.
- Негнучкість національної системи оподаткування ПДФО та її низька ефективність.
- Система оподаткування не враховує досвід країн ЄС.
- Відсутність прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб.
- Низький рівень податкової культури.
- Високий рівень корупції в сфері оподаткування.
- Загальноприйнята практика ухилення від сплати ПДФО.
- Практично відсутня практика впровадження заходів щодо легалізації доходів громадян у тіньовому секторі економіки. - За високих доходів фізичної особирівень оподаткування високий (наприклад, до 75% у Франції).
- Жорсткий рівень адміністрування та контролю за оподаткуванням.
- Більшість країн Євросоюзу стягують податки на абсолютно всі доходи, отримані в країні або за її межами.
- Стандартні податкові ставки в деяких європейських країнах не завжди застосовні до іноземців, що мають вид на проживання.
Джерело: [4,5]
Виходячи з переліку вищенаведених проблем щодо сплати податку в країнах ЄС та в Україні, було виділено групу рекомендацій щодо вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян:
1. Необхідність розширення бази оподаткування ПДФО (можливість залучення до оподаткування всіх доходів, які виплачують із державних цільових фондів, що одержуються як компенсація, відшкодування певних витрат, доходи від інтелектуальної власності).
2. Запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів.
3. Вдосконалення пільгової політики щодо ПДФО (впровадження неоподаткованого мінімуму, упорядкування пільг соціально незахищеним громадянам та громадянам, що мають заслуги перед державою).
4. Розроблення механізму стягнення податків з інших доходів громадян.
5. Впровадження засобів щодо підвищення ефективності податкового контролю (сприятиме подоланню зловживань щодо ухилення від сплати податків).
6. Легалізація доходів громадян від тіньової економічної діяльності.
7. Нарощування податкових надходжень до бюджету шляхом залучення таких резервів, як зростання доходів фізичних осіб, створення робочих місць, заходи щодо збільшення кількості працездатного населення та збільшення інвестицій в економіку.
8. Застосування комбінацій щодо використання ПДФО. Усі види доходів повинні мати особистий механізм оподаткування, який дійсно враховує особливості їх отримання, вагомість для платника та трудомісткість адміністрування.
Висновки. Розглянувши переваги системи сплати податків з доходів фізичних осіб країн ЄС та порівнявши їх із сучасною системою оподаткування в Україні, варто відзначити, що прозорість та відкритість – основні правила податкової системи. Можемо побачити, те що удосконалювати систему оподаткування фізичних осіб дійсно необхідно. Проведений аналіз показує, що ПДФО може бути представленим одним податком або кількома, стягуватись за прогресивною шкалою, належати до місцевих чи загальнодержавних податків та направлятись до одного чи кількох суб’єктів оподаткування, що визначає його регулятивну ефективність.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Податковий кодекс України редакція від 23.02.2017 № 1910-VIII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page.
2. Круковська О.В. Ключові зміни в реформуванні податкової системи України: реалії та перспективи / О.В. Круковська // Мукачівський державний університет. – 2016. – № 2. – С. 702–709.
3. Лебедзевич Я.В. Податкова реформа України: механізм реалізації та наслідки / Я.В. Лебедзевич, А.А. Скуратівська // Вісник ЖДТУ. – 2015. – № 2(72). – С. 243–250.
4. Легкоступ І.І. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку / І.І. Легкоступ, К.В. Кацуба // Бізнес Інформ – 2014. – № 14. – С. 259–263.
5. Тофан І. Проблематика оподаткування в країнах Євросоюзу / І. Тофан // Аграрна економіка. – 2012. – № 1–2. – Т. 5. – С. 78–82.
6. Толочко В.М. Огляд механізму стягування податків в Україні та деяких країнах світу / В.М. Толочко, Т. Ф. Музика [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://modern-pharmacy. com.ua/oglyad-mehanizmu-styaguvannya-podatkiv-vukrayini-ta-deyakih-krayinah-svitu.
7. Сухорукова М.О. Фіскальна політика в умовах глобальної інституалізації: україна та досвід зарубіжних країн / М.О. Сухорукова // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. – №7/1(24). – С. 50–54.

Посилання: Податок на доходи фізичних осіб в Україні, ПДФО, Іноземний досвід ПДФО, податки, шляхи вдосконалення оподаткування громадян.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^