Стратегічні орієнтири » Електронні фінансові інструменти » Горайчук А.О. Сутність електронної форми фінансових послуг
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
11-11-2018, 18:30

Горайчук А.О. Сутність електронної форми фінансових послуг

Категорія: Електронні фінансові інструменти

ЛНУ імені Івана Франка
Студентки групи Екф-41с
Горайчук Анни
Постановка проблеми. Використання сучасних фінансових технологій та інновацій суттєво впливає на діяльність фінансових посередників. Саме це відображається на запровадженні нових фінансових інструментів і продуктів на ринку фінансових послуг, також удосконаленні наявних та появі нових технологій збору, передачі, обробки й захисту інформації. Це зумовлено можливостями використання електронних комунікаційних систем.
Аналіз та напрями дослідження. Проблемами вивчення впровадження електронних послуг займалися такі вчені як А.І. Семенченко, Р.М. Матвійчук, С.П. Кандзюба. Саме в підручниках цих вчених можна дослідити основні проблеми функціонування фінансових послуг в електронній формі.
Метою даного дослідження є вивчення основної сутності електронної форми фінансових послуг.
Як показує електронний досвід, впровадження сучасних електронних технологій, інформатизації та засобів комунікації, засоби перспективи розвитку міжнародних та національних фінансових ринків. Ринок електронних торгів набуває ознак провідного, тобто основного ринку. [3]
Основною особливістю ринку фінансових послуг є необхідність постійної націленості фінансових інститутів на розширення різноманітності своїх послуг, а також забезпечення привабливості своїм пропозиціям та своєчасне реагування на запити користувачів. Саме така поведінка фінансових установ на ринку фінансових послуг цілком зрозуміла і пояснюється логікою конкурентної боротьби за клієнта, не лише корпоративного, а й з числа приватних осіб.
Стратегія перемоги базується на впровадженні нових високотехнологічних інструментів для надання фінансових послуг широкому загалу. [3]
Електронні фінансові послуги класифікують за такими напрямами:
1. Фінансові послуги для організації е-комерції:
• Послуги для організації е-комерції в мережі Інтернет;
• Послуги з розробки та впровадження спеціалізованих інструментів для оплати послуг через Інтернет.
2. Фінансові інтернет-послуги:
• Інтернет-банкінг;
• Інтернет-трейдинг;
• Інтернет-страхування.
Виділення фінансових послуг в окремий сегмент ринку зумовлена не лише тим, що для надання будь-якої з них використовується один і той самий канал їх доставки. А тим, що всі вони орієнтовані на задоволення суміжних потреб клієнтів.
Фінансові електронні послуги надають фінансовим установам не тільки нову можливість розширення своєї присутності на фінансових ринках, а й допомагають створити нову модель поведінки споживачів цих послуг.
Клієнт, який користується такими послугами, відрізняється від традиційного клієнта. Аналогічно, електронні послуги (інтернет-послуги) відрізняються від звичних послуг в офісах фінансових установ. [2]
Згідно з Законом України «Про електронну комерцію» «електронна комерція – відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру». [1]
«Учасниками відносин у сфері електронної комерції є суб’єкти електронної комерції, постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, органи державної влади та органи місцевого самоврядування в частині виконання ними функцій держави або місцевого самоврядування». [1]
Протягом останніх років найбільшим за обсягами послуг у системі електронної комерції є сектор В2В («бізнес для бізнесу»). Він базується на використанні Інтернету для забезпечення міжкорпоративних бізнес-процесів. [2]
Одним з головних призначень систем електронної комерції типу В2В є розв’язання різноманітного роду проблем, що пов’язані зі збутом та матеріально-технічним постачанням.
Типами такої комерції є електронна дистрибуція, електронні ринки й електронні закупівлі.
Головними проблемами запровадження систем е-комерції в Україні фахівці вважають:
• Сталі традиції готівкових розрахунків на споживчому ринку;
• Недостатній рівень розвитку інфраструктури;
• Брак механізмів гарантій для здійснення операцій та їх страхування;
• Недосконалість нормативно-правової бази;
• Брак широкого використання електронних грошей. [2]

При аналізі тенденцій розвитку світової економіки провідні західні експерти вважають, що застосування електронних технологій у фінансовій сфері значно розширить спектр фінансових послуг та змінить звичну модель ділових взаємовідносин з клієнтами, зробивши їх більш динамічними. Саме все це загалом дасть змогу підвищити ефективність функціонування фінансових інститутів. [3]
Висновки. Таким чином проаналізувавши основну сутність електронної форми фінансових послуг, стало зрозуміло, що для забезпечення розвитку інтернет-систем фінансового обслуговування юридичних і приватних осіб, необхідно вирішити цілу низку різноманітних практичних і теоретичних проблем. Також можна дійти до згоди в багатьох питаннях організації та ведення бізнесу і найголовніше – вирішити технологічні питання, надати перевагу програмному забезпеченню.
Література
1. Закон України "Про електронну комерцію" [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print.
2. Електронні фінансові послуги [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com/15890315/finansi/elektronni_finansovi_poslugi.
3. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.
4. Правила про порядок надання фінансових послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://fcgc.com.ua/nformats-ya-dlya-spozhivach-v-f-nansovikh-poslug/pravila-pro-poryadok-nadannya-f-nansovikh-poslug/.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^