Стратегічні орієнтири » Електронні фінансові інструменти » Дуброва М. Проблема надійності електронних платежів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1131
  • Автор: Marharyta Dubrova
  • Дата: 16-11-2018, 19:16
 (голосов: 0)
16-11-2018, 19:16

Дуброва М. Проблема надійності електронних платежів в Україні

Категорія: Електронні фінансові інструменти

ЛНУ імені Івана Франка
Студентка групи Екф-41с
Дуброва Маргарита

Постановка проблеми. З огляду на те, що у вітчизняній банківській системі відбулися зміни у напрямі розширення обсягів грошового обігу , підвищення частки його безготівкової форми, спонукають приділяти більшу увагу сфері безпеки національної платіжної системи та її подальшого розвитку. Реформування платіжної системи залежить від паралельного розвитку банківської системи, інституціональної взаємодії у сфері платіжних послуг і платіжних інфраструктур (банківського сектору, НБУ, органів державного регулювання та інших зацікавлених сторін).
Аналіз і напрями дослідження. Розвиток та особливості застосування електронних платіжних систем є предметом наукових досліджень багатьох учених. Серед них варто виділити: О. Вовчак, Г. Іщук, В. Коваль, В. Кравчук, С. Міщенко, А. Премєрова, Т. Смовженко, Г. Шпаргало, Г. Шавкун. Проте і досі залишаються питання системного підходу до забезпечення безпеки в умовах фінансово-економічної нестабільності.
Метою даного дослідження є вивчення сучасного стану та перспектив розвитку системи електронних платежів як важливого складника національної економіки та фінансово-банківської системи.
Система електронних платежів (СЕП) - державна система міжбанківських розрахунків, яка забезпечує проведення переказу коштів через кореспондентські та інші рахунки її учасників, відкриті в Національному банку України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу. Сьогодні в Україні функціонують дві платіжні системи, платіжною організацією та розрахунковим банком яких є Національний банк України: система електронних платежів (СЕП); Національна платіжна система (НПС) «Український платіжний ПРОСТІР».
На ринку банківських платіжних карток проявляється різке зростання здійснення електронних операцій. Зокрема, збільшення обсягу емітованих платіжних карток та їх держателів, кількості та суми безготівкових операцій, розширення мережі банкоматів і термінального обладнання, використання різних типів карток.
Варто підкреслити, що за останнє десятиліття обсяг операцій з використанням платіжних карток збільшився в 78 разів. Загальна кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за перше півріччя 2018 року становила 1,43 млрд. шт., а їх обсяг – понад 908 млрд. грн. Порівняно з першим півріччям 2017 року ці цифри зросли на 23% та 28% відповідно.
Така позитивна динаміка на ринку платіжних карток є результатом реформ НБУ у сфері національної платіжної системи. Регулятор у рамках проекту ребрендингу національної системи масових електронних платежів вибрав нову назву – «ПРОСТІР». У 2017 році завдяки спільній роботі з банками процесинговими центрами та іншими компаніями, які є учасниками «ПРОСТІР», реалізовано чимало проектів:
– запущено безконтактні розрахунки за допомогою платіжних карток «ПРОСТІР»;
– реалізовано Р2Р-перекази між картками «ПРОСТІР» в ПАТ «Ощадбанк»;
– затверджено оновлену і значно спрощену тарифну політику для учасників НПС «ПРОСТІР»; сьогодні учасниками «ПРОСТІР» є 47% банків України, з яких 33% підключені до Центрального маршрутизатора.
Зарубіжний досвід показує, що для гарантування безперервного та стабільного функціонування платіжних систем центральні банки розвинутих країн розпочали здійснювати оверсайт платіжних систем. Метою оверсайту платіжних систем є надійність та ефективність систем щодо забезпечення ними переказу коштів та розрахунків за фінансові інструменти. Для досягнення зазначеної мети НБУ має становити вимоги, яким повинні відповідати платіжні системи. Під час оцінювання платіжної системи увага Національного банку України має приділятися таким характеристикам побудови та роботи системи:
– здатність системи надавати швидкі, безпечні та економічно вигідні послуги суб’єктам економіки, що має значення для створення сприятливих умов функціонування фінансових ринків та економіки загалом;
– ефективність та надійність схем взаєморозрахунків за виконаними операціями з переказу коштів у платіжній системі;
– дієвість політики управління ризиками, яку проводить платіжна організація платіжної системи тощо.
Тож сучасна система України вимагає підвищення надійності електронних платежів і рівня довіри під час розрахунків платіжними інструментами. Проблеми перспективного розвитку системи електронних платежів, над якими слід працювати, стосуються вдосконалення законодавчих і нормативних вимог, які мають стати доступними і зрозумілими споживачам. Також необхідно посилити вимоги до прозорості цін на послуги і відповідальність провайдерів, якими є банки і небанківські установи, за дії їхніх агентів. Слід урегулювати питання конкуренції та функціональної сумісності, а також об’єднання банківських і торговельних мереж. Потребує подальшого розвитку інфраструктура прийняття платіжних карток та розширення сфери їх використання шляхом упровадження багатофункціональних банківських смарт-карток та реалізації супутніх проектів у соціальній сфері (студентські, соціальні, транспортні картки тощо).
Таким чином, основними завданнями системи електронних платежів мають бути:
– задоволення потреб економіки, що реформується та постійно змінюється;
– вдосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить НБУ, завдяки отриманню оперативної та точної інформації про переміщення грошових коштів і стан кореспондуючих рахунків;
– мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та на обіг грошових коштів;
– високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків;
– високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку і контролю.
Висновки. Робота платіжних систем в Україні засвідчує, що картки переважно використовуються для отримання готівки, тому надзвичайно важливими є державна підтримка та створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу за рахунок масових безготівкових платежів із використанням карток і скорочення частки готівкових розрахунків. Необхідні розроблення та реалізація заходів, що сприятимуть поліпшенню структури грошового обігу в Україні за рахунок розбудови масових безготівкових платежів із використанням платіжних карток і скороченню частки готівкових розрахунків, створенню прозорої фінансової системи, залученню через банківську систему в загальногосподарський обіг значних ресурсів (готівкових коштів громадян та юридичних осіб), забезпеченню поступового переходу населення на безготівкові розрахунки, зменшенню витрат Національного банку та держави на підтримку готівкового обігу.

Список використаних джерел:
1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 року із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14.
2. Кравець В. Розвиток платіжних систем в Україні та новітні форми розрахунків / В. Кравець // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10(188). – С. 45–47.
3. Платіжні системи : [навч. пос.] / [О. Вовчак, Г. Шпаргало, Т. Андрейків]. – К. : Знання, 2008. – 341 с.
4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/.
5. Офіційний сайт «НСМЕП ПРОСТІР» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prostir.gov.ua/prostir.
.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^