Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Гриців І. Стан фінансового ринку України на сучасному етапі розвитку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1947
  • Автор: iryna.hrytsiv
  • Дата: 2-12-2018, 15:22
 (голосов: 0)
2-12-2018, 15:22

Гриців І. Стан фінансового ринку України на сучасному етапі розвитку

Категорія: Фінансовий ринок 2018

ЛНУ ім. І.Франка
Підготувала студентка групи ЕКФ-43с
Гриців Ірина

Однією зі складових фінансової системи України є фінансовий ринок – це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників та фінансових інститутів. Фінансовий ринок є цілісною системою, яка складається із взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих елементів, кожний з яких спроможний окремо впливати на розвиток цієї системи [2].
Учасниками фінансового ринку є всі без винятку суб’єкти господарювання і фізичні особи національної економіки, а також держава та нерезиденти. Роль фінансового ринку в економіці країни є дуже важливою з огляду на забезпечення учасників необхідними ресурсами та послугами, без яких неможливий перебіг усіх бізнес-процесів.
Функціями фінансового ринку є:
— мобілізація тимчасово вільних грошових коштів через продаж цінних паперів;
— фінансування відтворювального процесу;
— сприяння переливу капіталу між галузями та компаніями;
— підвищення ефективності економіки в цілому
Сьогодні найактивнішими інституційними учасниками фінансового ринку України виступають комерційні банки, страхові компанії, фондові біржі, адже саме вони складають найбільшу частку фінансових ресурсів і мають безпосередній вплив на розвиток виробництва в країні, інвестиційний клімат і добробут населення.
Домінуючу роль на фінансовому ринку України відіграє банківська система. Так, співвідношення активів банківських і небанківських фінансових установ в Україні складає приблизно 90—93% проти 7—10% на користь банків.
Банківський ринок забезпечує безперебійний грошовий обіг та обіг капіталу. Кількість банківських установ має тенденцію до зменшення. За останні шість років кількість банків скоротилася більше ніж вдвічі, на 53,4%.
Аналіз сучасного стану банківського сектору української економіки дає можливість виявити декілька проблем в банківській сфері: політична та фінансова нестабільність в країні; зниження ліквідності банківських активів; низький рівень довіри населення до банківської системи; недосконала та нестабільна нормативно-правова база в державі; високий ступінь вразливості банківської системи до валютно-курсової політики в країні, що проводиться НБУ.
Для зміцнення банківськими установами власних позицій на фінансовому ринку, їм потрібно, в першу чергу, покращити показники ліквідності через взаємодію з іншими фінансовими посередниками, торговцями цінними паперами. Необхідні також: застосування нестандартних схем роботи з іншими гравцями ринку банківських послуг; пошук неформальних підходів у взаємовідносинах із клієнтами шляхом розробки індивідуальних графіків погашення заборгованості, заміни застави; організації проведення угод між вкладником і позичальником на вигідних для банку умовах та інформування про такі можливості клієнтів; підвищення стандартів надання традиційних банківських послуг; розробка принципово нових банківських продуктів і послуг; створення позитивного іміджу банку тощо.
В умовах економічної кризи, коли суб’єктам господарювання потрібні додаткові ресурси, а банківський сектор пропонує кредити під досить високі відсоткові ставки, на допомогу суб’єктам господарювання приходять небанківських фінансово-кредитних установи. З їх допомогою вітчизняні підприємства та фізичні особи мають доступ до дешевих і якісних фінансових продуктів і послуг, що тим самим створює серйозну конкуренцію банкам.
Серед усіх небанківських фінансово-кредитних установ домінуючі позиції на фінансовому ринку займають страхові компанії, які кількісно, хоч і посідають не перше місце, але акумулюють понад 53,1 % усіх активів і мають значний потенціал для сприяння сталому розвитку вітчизняного підприємництва шляхом розміщення страхових резервів у реальному секторі економіки [3].
Аналіз інтеграційних процесів на страховому ринку України дозволяє зробити висновок про недостатній ступінь його розвитку і про необхідність подальшої лібералізації, покликаної сприяти інтеграції у світове страхове господарство. В Україні, як і на світовому ринку страхування, має місце процес збільшення капіталізації національних страховиків, злиття страхового, банківського та промислового капіталів. Лібералізація торгівлі страховими послугами сприяла виходу українських страховиків на іноземні ринки, але присутність національного страхового капіталу на них незначна.
Третім потужним сегментом ринку фінансових послуг в Україні є ринок цінних паперів — фондовий ринок, на якому формуються відносини щодо купівлі та продажу цінних паперів. У свою чергу, цінні папери мають певну вартість та затверджують певні відносини між емітентами та інвесторами з приводу володіння цінними паперами. Загалом, ринок цінних паперів переміщує капітал від інвестора до виробництва.
На сучасному етапі розвитку ринок цінних паперів України має низьку капіталізацію та ліквідність, недостатній захист прав інвесторів та відсутню прозорість. У період останніх років спостерігається різна динаміка випусків цінних паперів. Необхідною умовою розвитку ринку цінних паперів є визначення стратегії подальшого розвитку, яка буде забезпечувати та збалансовувати бюджет, стабілізувати економіку та фінансову систему України.
Отже, розвиток економіки є не можливим без розвинутого, стабільного, та ефективного фінансового ринку нашої держави. Сучасні процеси, які відбуваються на фінансовому ринку, мають негативні тенденції та вказують на необхідність негайної розробки та впровадження заходів щодо стабілізації та покращення стану фінансового ринку. Однак саме такий період є найбільш сприятливим для впровадження інноваційних, а часом і радикальних заходів щодо реформування всього фінансового ринку. Цілком є зрозумілим, що на фінансовому ринку необхідно впроваджувати кардинально нові фінансові інструменти та методи управління. В Україні банківська система є домінуючою серед інших сегментів фінансового сектора і будь-які нестабільні явища в економіці в першу чергу відображаються на ній [1].
Нестабільність вітчизняної фінансової системи пов'язана найперше з орієнтованістю учасників фінансового ринку на отримання швидких прибутків, а також зумовлена відсутністю довіри населення до фінансово-кредитних установ. Фінансовий ринок повинен стати одним з основних механізмів концентрації вільних ресурсів для розвитку економіки і формування надійних інструментів заощадження для населення. Цього можна досягти шляхом стабілізації валютного ринку, зниження та утримання рівня інфляції на прийнятному для розвитку економіки рівні, стабілізації роботи фінансового сектора, відновлення довіри населення до інститутів фінансового ринку.

1. Адаменко І.П. Особливості розвитку фінансового ринку України / І.П. Адаменко, Л.С. Селіверстова // Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - №9. – С. 13-17.
2. Карлін М.І. Фінансова система України: навчальний посібник для студ. вузів / М.І. Карлін. - К.: Знання, 2007. - 324 с.
3. Коніна М. Сучасний стан фінансового ринку України та шляхи його вдосконалення / М.Коніна, К.Реха, В.Янковський // Міжнародний науковий журнал. – 2016. - №1. – С. 183-192.

Посилання: Екф-43с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^