Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Сеньо М. Дилерська діяльність на фінансовому ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-12-2018, 15:40

Сеньо М. Дилерська діяльність на фінансовому ринку

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Львівський національний університет імені Івана Франка
студентка групи Екф–43с
Сеньо Марія

Дилерська діяльність на фінансовому ринку
Фінансовий ринок – це вся система економічних відносин, що виникають між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на специфічні послуги - фінансові послуги, пов'язані з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових активів, які знаходяться у власності економічних суб'єктів національної, регіональної та світової економіки [4].
Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількістю фінансових посередників і різноманітністю фінансових послуг, які вони надають. На розвиненому ринку здійснюють свою діяльність величезна кількість фінансових посередників, які за невелику плату надають різні види фінансових послуг [5].
Торговці цінними паперами здійснюють професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку.
Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами – господарськими товариствами, для яких операції із цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками [3].
Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає: брокерську й дилерську діяльність, андерайтинг, діяльність з управління цінними паперами.
Згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», дилерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом [3].
На думку Шелудько В. М. дилерська діяльність — це діяльність з укладання угод від свого імені й за свій рахунок через публічне оголошення цін купівлі та продажу цінних паперів із зобов'язанням купівлі й продажу цих паперів за об'явленими цінами [5].
Роль дилерів на фондовому ринку полягає в тому, що вони роблять значний внесок у забезпечення стабільності та ліквідності ринку. За допомогою операцій, що проводяться на ринку дилерами, пом’якшуються надзвичайні цінові коливання, які могли б мати місце. Саме дилери завжди готові продати потрібні інвесторам цінні папери та викупити їх у разі потреби. Дилери, здійснюючи операції на ринку, зменшують коливання цін та забезпечують ліквідність ринкових цінних паперів. Вони також можуть надавати інформаційні послуги учасникам ринку, а на деяких ринках бути ведучими аукціонів на біржах [1, с.172].
Крім того, що дилери надають можливість інвестору в будь-який час купити чи продати цінні папери, сприяють ціновій стабілізації та забезпечують ліквідність ринку, вони також надають інформаційно-консультаційні послуги учасникам ринку, а на деяких біржах виступають у ролі ведучих аукціонів [5].
Основний дохід дилера складається з додатної різниці між цінами купівлі-продажу цінних паперів, комісійної винагороди та плати за інформаційно-консультаційні послуги.
До зобов’язань діяльності дилера входить:
- діяти в інтересах клієнтів та забезпечувати їм найкращі умови виконання угод;
- надавати клієнтам достовірну інформацію про ціни, емітентів та ринкову ситуацію;
- виконувати насамперед заявки клієнтів у разі суміщення дилерської діяльності з брокерською;
- не чинити тиску на клієнтів та не допускати маніпулювання цінами.
В структурі дилерської діяльності, як складової фондового ринку, існує низка проблем, які перешкоджають подальшому розвитку. Світова фінансова криза зробила негативний вплив на дилерську діяльність, враховуючи те, що минуло небагато часу з часу становлення вітчизняного фондового ринку та його поступового розвитку.
По-перше, причиною зниження уявлень певної частини інвесторів до інструментів фондового рику стало масове зниження котирувань на фінансові інструменти.
По-друге, обороти по дилерських організаціях знизилися, і це спричинило до великих збитків, як наслідок зниження інтересу інвесторів і обсягів угод. За таких обставин дилери порушували стандарти чинного законодавства, надавали або не надавали своєчасну інформацію та звіти, порушували правила проведення угод, а коефіцієнт достатності власного капіталу не відповідав стандартам.
По-третє, сьогодні більшість клієнтів дилерів - юридичні особи та різні установи фінансового ринку. А вкладають кошти в цінні папери все менше роздрібних інвесторів.
Отже, основними проблемами, що мають місце на ринку дилерів є [2]:
- недовіра інвесторів;
- невідповідний коефіцієнт достатності власного капіталу;
- недотримання норм чинного законодавства;
- незначна частка роздрібних інвесторів.
Оскільки дилерська діяльність є складовою фінансового ринку, то варто виділити шляхи для вирішення проблем, які виникають під час ведення даного виду діяльності.
Запорукою успішної діяльності дилерів в умовах посткризового часу можуть бути детальний аналіз поточної кон'юнктури і стану ринку, та професійний менеджмент. Вирішення існуючих на даний момент проблем є дуже необхідними і актуальними, адже послуги дилерських компаній є необхідною умовою функціонування всього ринку цінних паперів в цілому. Необхідно підвищити рівень обізнаності та, насамперед, довіру споживачів.
Отже, основними шляхами вирішення проблем дилерської діяльності є:
- навчання компаніями клієнтів з метою підвищення їх обізнаності і, насамперед, довіри;
- підвищення розміру статутного капіталу дилерськими компаніями;
- поліпшення якості дилерських послуг [2].
З огляду на перспективи розвитку бізнесу дилерів, можна відзначити, що українська економіка поступово зростає, що підвищує рівень добробуту населення. Зі зростанням обізнаності населення з інструментами фондового ринку розпочнеться відтік деякої частини коштів з депозитів і нерухомості саме у фондовий ринок. Приватні інвестори можуть отримати додатковий бонус у формі прав голосу в управлінні компаніями, акції яких вони придбають. У зв'язку з цим збільшиться кількість дилерів та інвестиційних компаній. Це означає, що зростання ринку збільшить як кількість, так і розмір дилерських компаній.
Необхідно також залучити населення до фондового ринку, вживши заходів для підвищення їх фінансової грамотності. Ці програми повинні привернути увагу деяких потенційних інвесторів до місцевого фондового ринку, які пізніше стануть клієнтами дилерських компаній.
Таким чином, ринок дилерських організацій в України переживає на даний момент істотні зміни. Тим не менше, враховуючи зростаючий інтерес інвесторів, державні програми, спеціальні заходи, належне корпоративне управління та професійний розвиток фахівців та учасників фондового ринку, дилерське посередництво України має великі перспективи для подальшого розвитку.

Список використаних джерел:
1. Глущенко А. С. Фінанси: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 190 с.
2. Діаконашвілі Д. О. Брокерсько-дилерська діяльність на ринку цінних паперів / Д. О. Діаконашвілі // Казахстансько-Німецький університет, 2012
3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV із змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
4. Онікієнко О. В. Сутність фінансового ринку, його роль у фінансовій системі та перспективи розвитку / О. В. Онікієнко, С. О. Пєрєдєрієва // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 8. - С. 127-134.
5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник / В.М. Шелудько. — 3-те вид., стер. — К. : Знання, 2015. — 535 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1584072039365/finansi/finansoviy_rinok

Посилання: Екф-43с, дилерська діяльність

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^