Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Архипчук О. Перспективи розвитку торгівлі цінними паперами в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
11-12-2018, 07:37

Архипчук О. Перспективи розвитку торгівлі цінними паперами в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2018

В сучасних умовах розвинений ринок цінних паперів є необхідним елементом ефективно функціонуючої економіки. Адже це механізм за допомогою якого встановлюються відповідні правові та економічні взаємовідносини між підприємцями, корпораціями та іншими структурами, яким необхідні фінансові кошти для свого розвитку та організаціями та громадянами, які можуть їх надати на певних умовах.
Становленню цивілізованих ринкових відносин, організованого і регульованого ринку товарів та капіталів може також сприяти внесення істотних змін у відносини біржових структур з державою. Зокрема, ці відносини повинні розумно і виважено розвиватися шляхом державного регулювання і саморегулювання діяльності бірж, внесення часткових змін у їхній статус, який передбачав би перетворення їх у інформаційно-методичні центри комерційної діяльності, включаючи й право реєстрації всіх операцій в економіці України. Більше того, біржі України здатні перетворитися у центри формування ринкової політики цін, однакової як для державного, так і для ринкового секторів економіки.
Незважаючи на те, що фондовий ринок України розвивається, доречно виділити наступні проблеми:
1) Надмірна кількість фондових бірж (окремі біржі здійснюють операції нерегулярно і в незначних обсягах);
2) Висока фрагментарність біржової та депозитарної структури, відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з депозитарною системою та єдиних стандартів проведення розрахунків і клірингу;
3) Обмежена кількість ліквідних та інвестиційно-привабливих фінансових інструментів, відсутність ліквідних цінних паперів публічних акціонерних компаній;
5) Низький рівень гарантії повернення інвестицій для іноземних інвесторів через недосконалість валютного регулювання. [1].
Сьогодні ринок цінних паперів України характеризується впровадженням, інновацій найбільш вагомою серед яких можна сміливо називати інтернет-трейдинг. Завдяки цій технології торгівля на біржі стала доступною для кожного.
Випуск в обіг принципово нових інструментів, що представляють інтерес для приватних вкладників, буде вирішенням проблеми. [2, с. 58].
По-перше, створення фондового ринку в Україні відбувалося за умов відсутності чіткої та логічної нормативно-законодавчої бази, а також невідповідності окремих елементів ринку міжнародним стандартам.
По-друге, важливою проблемою, що постає перед Україною, є те, що правове забезпечення та механізми котирування цінних паперів ще досі чітко не визначені, відсутня відповідна інфраструктура, ринок недостатньо прозорий та малоліквідний.
По-третє, український фондовий ринок перебуває у безпосередній залежності від світового, це засвідчує підвищення значень українських фондових індексів під час стрімкого росту світових індексів та сприятливих політичних та економічних новин.
Подальший розвиток фондового ринку залежить від конкретних заходів держави у сфері розбудови фінансової системи. Розвиток фондового ринку виключно на основі саморегуляції ринкових відносин є неможливим. Це пояснюється тим, що ринкові відносини на нещодавно утворених ринках ще повністю не сформувалися [3, с. 781].
Проаналізувавши стан фінансового ринку, доцільно виокремити такі перспективи його розвитку:
– консолідація бірж з метою усунення будьяких явищ і процесів, які гальмують ефективне функціонування ринків;
– внесення змін до правил функціонування фондових бірж з метою забезпечення повної пре- та постторговельної прозорості;
– прийняття положення стосовно співпраці фондових бірж з метою мінімізації сфери міжбіржових порушень;
– запровадження вимог щодо наявності регулярних мінімальних обсягів торгівлі на фондовій біржі;
– окреслення шляхів розвитку послуг фондових бірж для інвесторів, зокрема для дрібних інвесторів, як інструмента залучення інвестицій в економіку країни;
– впровадження правил щодо професійної діяльності на фондовому ринку;
– забезпечення захисту прав зовнішніх та внутрішніх інвесторів, зокрема, шляхом здійснення фондовими біржами дієвих процедур нагляду за діяльністю своїх членів;
– прийняття закону про облігації за європейськими стандартами, де будуть врегульовані процедури реструктуризації і дефолту;
– активізація внутрішніх інвесторів.

Список використаних джерел

1. Забучинська Т. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності державного регулювання фондового ринку України [Електронний ресурс] / Забучинська Т. В.– Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua.
2. Стеценко, Б. До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України / Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. - 2011. - № 1/2. - C. 57-64.
3. Піменова М. М. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку / М. М. Піменова. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №6. – С. ст. 778–781.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^