Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Огар С. Особливості функціонування ринку бінарних опціонів в Україні.
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-12-2018, 23:36

Огар С. Особливості функціонування ринку бінарних опціонів в Україні.

Категорія: Фінансовий ринок 2018

ЛНУ ім. І. Франка
Підготувала студентка групи ЕКФ-43с
Огар СофіяОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БІНАРНИХ ОПЦІОНІВ В УКРАЇНІ.

Одним із найсучасніших та найпоширеніших видів біржових опціонів є бінарні опціони. Інвестиції в ці опціони стають дедалі більше зустрічаються як серед професійних, так і непрофесійних учасників фінансового ринку України.
Бінарні опціони є інноваційним похідним фінансовим інструментом, який суттєво відрізняється від традиційних опціонів і потребує подальших досліджень в аспекті ефективності реалізації торгових стратегій.
Механізми функціонування опціонних ринків, ефективність стратегій і методів торгівлі опціонами, її ризики, критерії оцінювання та методи аналізу торгових можливостей опціонних контрактів, питання, пов’язані з ринковою волатильністю та оцінкою вартості базових активів у процесі опціонної торгівлі розглянуто в наукових працях С. Вайна, С. Ізрайлевича, Л. Макміллана, Ш. Натенберга, М. Томсетта , Д. Халла та ін.
Бінарний опціон (цифровий опціон, опціону «все або нічого», опціон з фіксованим прибутком) – це похідний фінансовий інструмент, який залежно від виконання зазначеної умови щодо зростання чи зменшення вартості базового активу у встановлений момент часу приносить заздалегідь визначений розмір прибутку або збитку [3].
Цифрові опціони мають характеристики звичайних та дотичних похідних фінансових інструментів: номінал, ціну використання та розмір виплат. У таблиці 1 представлено основні відмінності між класичними та бінарними опціонами.
Таблиця 1

Порівняльний аналіз традиційних та бінарних опціонів [4].

Огар С. Особливості функціонування ринку бінарних опціонів в Україні.

Для отримання прибутку інвестор має спрогнозувати напрям зміни ціни базового активу догори або донизу. Коли термін дії опціону закінчується, інвестор отримує прибуток (“in the money” – прогноз правильний) або зазнає збитків (“out of the money” – прогноз неправильний). Якщо остаточна ціна базового активу дорівнює початковій, контракт не приносить ні прибутку, ні збитку (“at the money”) (див. рис. 1). Зазвичай, така ситуація розглядається як невиправданий прогноз, але можливі інші варіанти, а саме: початкова сума інвестиції повертається інвесторові або в контракті визначається інший механізм дій [3].
Огар С. Особливості функціонування ринку бінарних опціонів в Україні.

Рис. 1 . Варіанти справдження прогнозів по бінарних опціонах [2].

Ринок бінарних опціонів є однією із найприбутковіших сфер інтернет-трейдингу, що вважається сегментом фінансового ринку, який швидко розвивається, а опціони є масовим спрощеним варіантом фінансових деривативів.
Ринок бінарних опціонів пропонує трейдерам досить багато різновидів угод. Операції можуть бути короткостроковими і довгостроковими, вони проводяться не тільки з валютними парами, але і з дорогоцінними металами, цінними паперами та промисловими індексами. Виділяють прості операції на підвищення або зниження ціни, а також угоди «в один дотик» [5].
Основними причинами зростання обсягів торгівлі бінарними опціонами в системі інтернет-трейдингу є [3]:
1. Керований ризик – трейдер до укладання угоди знає розмір виграшу та програшу по будь-якому опціону.
2. Доступність – трейдери купують контракт, а не сам актив, що дозволяє отримувати дохід від прогнозованого руху ціни більшій кількості інвесторів.
3. Прибутковість – цей показник для бінарних опціонів може бути значно більшим порівняно з рівнем прибутку при безпосередній купівлі активів, оскільки доходність пов'язана зі зміною напряму руху їх вартості і не залежить від кінцевої цінової різниці. У більшості випадків у системі інтернет-трейдингу інвестору гарантується прибутковість на рівні 60-85% від вкладених коштів.
4. Простота – оскільки розмір виплат по бінарних опціонах залежить в основному від напряму зміни вартості активів, а зв'язок з ціновою різницею менш істотний, то для отримання прибутку не обов’язково використовувати детальну інформації про об’єкт торгівлі.
Ще однією перевагою бінарних опціонів є те, що вони найменш вимогливі до розмірів стартового капіталу. Тобто, якщо у трейдера немає серйозних коштів для початку торгівлі, фінансові рамки не стануть проблемою. При розумному і зваженому підході до угод можна збільшити навіть зовсім невеликий депозит — і в подальшому перейти до вищих ставок.
Інтернет-трейдинг бінарними опціонами є інструментом фінансового бетингу (від англ. bet – ставка, угода, парі). Поняття бетингу в Україні з’явилося нещодавно, хоча в Європі бетинг досить популярний.
Фінансовий бетинг – це прогноз збільшення або зменшення ціни інструментів фінансового ринку на підставі результатів аналізу економічної та політичної ситуації у світі.
Його особливістю є відсутність необхідності прогнозувати конкретну ціну базового активу, трейдеру досить лише здійснити прогноз зміни напряму руху ціни (догори або донизу) і терміну, протягом якого ця зміна відбудеться. Видами фінансового бетингу є бетинг на зростання, зниження або сталість ціни [4].
На світових біржах бінарні опціони як інноваційний фінансовий інструмент з’явилися у 2008 р. Першими на них одержали ліцензію Американська фондова біржа (AMEX) і Чиказька біржа опціонів (CBOE) [3].
В Україні розвиток бінарних опціонів почався у січні 2011 р., коли міжнародна інвестиційна компанія Anyoption, яка спеціалізується на торгівлі бінарними опціонами, анонсувала вихід версії торгової платформи AnyoptionTM. Ця платформа, створена у 2008 р., є найбільшою у світі трейдинговою платформою для торгівлі бінарними опціонами та іншими інноваційними похідними фінансовими інструментами в системі інтернет-трейдингу для приватних і корпоративних інвесторів.
Нормативним актом, що зачіпає і незвичні інструменти фінансів є Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Але ринок опціонів розвивається поза біржею, тому з’являється багато незрозумілих ситуацій, і питання про законність застосування даних норм [1].
З огляду на викладене вважаємо, що об’єктивними перевагами бінарних опціонів є спрощений механізм використання й малий обсяг початкового капіталу. Водночас заявлений високий фіксований прибуток у більшості угод малоймовірний. Відповідно, фіксована сума повернення показує покрокову втрату суми коштів інвестора (трейдера), при цьому крок визначається відсотком неотриманого прибутку в кожній невдалій угоді.
Подальша еволюція зазначеного виду деривативів у системі інтернет-трейдингу викликана поступовою трансформацією глобального фінансового ринку. У майбутньому значний попит на бінарні опціони та вдосконалення програмного забезпечення призведуть до появи нових видів цифрових похідних фінансових інструментів, що вимагатиме вдосконалення методології їх дослідження та розробки нових нормативноправових актів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 24.11.2018 № 3480-IV//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268 [Електронний ресурс]: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
2. Іващук Н.Л. Деякі різновиди бінарних та кореляційних опціонів / Н.Л. Іващук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – 2008. – № 623. – С. 91-100.
3. Пономаренко І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БІНАРНИХ ОПЦІОНІВ /І.В. Пономаренко //Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2014.- Випуск 2. – с.130-133 [Електронний ресурс].
4. Солодка О.О. Бінарні опціони в системі інтернет-трейдингу / О.О. Солодка // Наукові праці НДФІ, 2014. – № 3(68). – С. 130-137. [Електронний ресурс].
5. Халл Д. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Д. К. Халл. – М. : Вильямс, 2008. – 1044 с.

Посилання: Екф-43с, бінарний опціон

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^