Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Погребняк О.А. Особливості розвитку ринку фінансових послуг в умовах глобалізації
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
23-10-2019, 00:02

Погребняк О.А. Особливості розвитку ринку фінансових послуг в умовах глобалізації

Категорія: Фінансовий ринок 2019

УДК 336
© Погребняк О.А., 2019
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-43с

Особливості розвитку ринку фінансових послуг в умовах глобалізації

Однією з основних складових глобалізації економіки є світова глобалізація фінансових відносин. Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що добре налагоджена діяльність банківських і небанківських фінансових інститутів, страхових і пенсійних фондів, фінансових посередників та інституційних інвесторів сприяють стабільності фінансових ринків країни та її економічно-соціальних систем. Рівень розвитку ринку фінансових послуг виступає індикатором зрілості ринкових відносин країни, що існує в системі світової глобалізації. Тому необхідним є ретельне вивчення особливостей розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг в умовах глобалізації.
Серед вітчизняних науковців, які займаються дослідженням даної проблеми, слід виділити роботи наступних авторів: В. Коваленко, Т. Коляда, С. Крюков, Н. Ткаченко, В. Ящук та інші.
Глобалізація виступає специфічним феноменом сучасної світової економіки. Безпосередньо фінансова глобалізація є головною формою економічної глобалізації. Фінансова глобалізація відбувається за напрямками:
• розвиток банківської сфери;
• регулювання фінансових ринків у межах Європейського Союзу;
• посилення конкуренції між банками та небанківськими фінансовими установами;
• фінансові інновації у сфері інформаційних технологій та створення нових фінансових продуктів і послуг;
• скорочення традиційних видів банківської діяльності та розширення небанківських.
Слід відмітити, що фінансова глобалізація несе у собі загрози, а саме: виникнення глобальних економічних криз; небезпека втрати незалежності країн з невисоким розвитком з причин їх боргової залежності; поглиблення рівнів диференціації фінансового та економічного розвитку країни; фінансова залежність країни з невисоким рівнем розвитку від розвинених країн [1].
До основних змін у сфері фінансового посередництва, які викликані дією світових глобалізаційних процесів, відносяться:
• концентрація фінансового і банківського капіталів шляхом реалізації конкурентної стратегії злиття і поглинання;
• зростання потреби у банківському обслуговуванні транснаціональних корпорацій;
• побудову стратегії розвитку, тактики та захисту від ризиків фінансові посередники будують, враховуючи не лише національну економіку, а й зміни в світовій економіці;
• фінансовий ринок стає все більш уніфікованим;
• фінансові установи приділяють більшу увагу рівню свого інформаційного та комп’ютерного забезпечення, кількості та якості інформаційних послуг, що надаються клієнтам;
• поглинання фінансових систем, менш конкурентоспроможних на світовому фінансовому ринку, більш розвинутими, яке здійснюється через механізм купівлі та створення фінансових установ, тощо [3].
Що стосується України, то вона поступово інтегрується до міжнародних ринків фінансових послуг, і наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі відчутнішими для української фінансової системи та вітчизняного ринку фінансових послуг зокрема. Позитивний чи негативний вектор змін від глобалізації залежить від рівня розвитку національної економічної системи та ринку фінансових послуг держави, адже чим стабільніша фінансова система країни та ефективніший фінансовий ринок, тим більше позитивних результатів вона може одержати від процесу глобалізації. Враховуючи це, Україні слід виробити політику, здатну протистояти викликам фінансової глобалізації та запобігати негативним наслідкам цього процесу. У стратегічній перспективі Україна має повністю інтегруватися до глобальної фінансової системи та стати її повноправним учасником, але це створює нові умови функціонування внутрішнього фінансового ринку, нові правила поведінки українського бізнесу, нові принципи державного управління тощо. У таких умовах необхідна розгорнута, цільова підготовка України, її фінансової системи, а також окремих учасників ринків фінансових послуг до глобальних правил функціонування. Зауважимо, що це має відбуватися з урахуванням національних інтересів та інтересів українського бізнесу в цілому, без загрози економічній та фінансовій безпеці держави. Тому для повноцінної участі в глобальному процесі формування світової фінансової системи на рівноправних умовах національному ринку фінансових послуг доцільним вбачається:
• вдосконалити вітчизняну нормативно-правову базу з метою усунення асиметричного розвитку серед представників фінансового посередництва;
• розробити механізми стулювання регіональної збалансованості ринку фінансових послуг. Упровадження нових технологій, розробка та диверсифікація послуг, що надаватимуться клієнтам, призведуть до необхідної для обслуговування національної економіки зростання капіталізації;
• створити умови для інтеграції банківської системи у світовий фінансовий простір шляхом адаптації до вимог ринків фінансово-банківських послуг;
• поліпшити якість і надійність корпоративного управління та керівництва на ринку фінансових послуг, що повинно знайти своє відображення з урахуванням зарубіжного досвіду та національних особливостей [2].

Література:
1. Коваленко В.В. Розвиток ринку банківських послуг в світлі фінансових глобалізацій них викликів / В.В. Коваленко, Б.А. Дадашев / Економічний простір. - 2015. -№97. - С. 127-137.
2. Крюков С. С. Міжнародний ринок фінансових послуг в умовах глобалізації світового господарства / С. С. Крюков. // Серія Економічні науки. – 2016. – №4. – С. 24–27.
3. Ткаченко Н.В. Вплив глобалізацій них процесів на розвиток фінансових посередників / Н.В. Ткаченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». - Серія «Економіка». - 2014. - Випуск 26. - С. 81-88.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^