Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Мурайко С.В. Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
27-10-2019, 11:54

Мурайко С.В. Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2019

ЛНУ ім.І.Франка
студентки групи ЕкфМН-51с
Мурайко Софії


В умовах формування засад ринкової економіки в Україні все більшого значення набуває наявність ефективно організованого фінансового ринку, який є особливим та необхідним середовищем її успішного функціонування, а також розвитку соціальної сфери.
Фінансовий ринок виник в результаті появи потреби додаткової форми мобілізації коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави, але він також є певним фінансовим барометром економіки, який ефективно працює за низьких темпів інфляції, стабільної законодавчої та нормативної бази, сприятливого політичного клімату та певного балансу інтересів у суспільстві [4].
Характерною особливістю вітчизняного фінансового ринку є те, що ці відносини реалізуються на етапах розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів і коштів здійснюваного процесу розширеного відтворення. Отже, фінансовий ринок слід розглядати як специфічну сферу грошових відносин, що виникають у процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів [1].
З огляду на незначний період функціонування фінансовий ринок України порівняно з ринками економічно розвинутих країн має певні недоліки, які слід усунути, але для цього необхідно ретельно дослідити тенденції, що склалися в межах вітчизняного та міжнародного фінансового ринку. Формування ефективного фінансового ринку вимагає цілісного підходу та погоджених рішень щодо стратегії його розвитку.
Можна виділити такі ключові проблеми вітчизняного ринку фінансових послуг:
• відсутність належних правових засад для повноцінного розвитку ринку фінансових послуг;
• розбіжності в законах, які регулюють діяльність як самого фінансового ринку, так і окремих фінансових установ;
• недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і небанківських фінансових посередників, здатних забезпечити цивілізованість, відкритість і доступність ринку фінансових послуг [2].
Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектору економіки. Відповідно, вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б дали змогу додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема заощадження населення та «тіньовий капітал», до інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів [4].
Сьогодні в Україні одними з головних проблем економічного розвитку є нерозвиненість та недосконалість фінансової системи. Оскільки сьогодні фінансово-економічна ситуація в Україні є складною та неоднозначною, проблема пошуку шляхів її стабілізації залишається досить актуальною. Це виявляється в низькому рівні капіталізації банків України, як наслідок, свідчить про їхню низьку конкурентоздатність з іноземними банками, кількість яких на українському фінансовому ринку поступово збільшується [3].
Ще однією проблемою, що впливає на розбалансованість фінансового ринку є неузгодженість законодавства. Для її вирішення в Україні слід впровадити цілісну довгострокову стратегію розвитку фінансового сектору України, а також для координації дій різних органів влади у сфері вжиття заходів щодо розвитку фінансового сектору [5].
Для вирішення цих проблем насамперед необхідно забезпечити проведення активної державної політики, яка повинна бути направлена на подальший розвиток системи регулювання фінансового ринку та нагляду.
Подолання вищезазначених проблем розвитку ринку фінансових послуг України призведе до стрімкого економічного зростання національної економіки і готовності нашої держави впевнено увійти у глобальну фінансову систему.
У цілому державна політика має включати комплекс певних заходів, які будуть спрямовані на підвищення ефективності функціонування фінансового ринку України, а також контроль за рухом фінансових ресурсів та їх раціональне використання. Слід формувати державну фінансову політику так, щоб вона була спрямована на вдосконалення ринкового ціноутворення, а також забезпечити ефективність ринкової інфраструктури [2].

1. Лоза М.О. Перспективи розвитку вітчизняного фінансового ринку та його вплив на економічний розвиток України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=1922.
2. Михальська М.Р. Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21838/2/X_VSNTK_2017v2_Mykhalska_M-R The_main_problems_of_86-87.pdf
3. Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nfp.gov.ua
4. Татарин Н.Б. Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання / Татарин Н.Б., Чоп Т.І. // Економіка і суспільство: Випуск 19 / 2018 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/175.pdf
5. Чугунов І., Павелко А., Канєва Т. та ін. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / за заг. ред. А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.

Посилання: Ринок фінансових послуг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
^