Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Мунтян І. ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-10-2019, 12:50

Мунтян І. ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Мунтян І.В., 2019 р.
ЛНУ ім.Івана Франка, ЕкфМ-51с

Страхова індустрія істотно змінилася з часів свого зародження. Суспільство, технології та економіка стрімко розвивалася, а законодавча база і потреби споживача значно трансформувалися. Бізнес-моделі страхових компаній також змінилися і з'явилися зовсім нові канали дистрибуції. Разом з тим страхові продукти безперервно змінюються, що особливо помітно останнім часом.
Сьогодні страхові компанії стикаються з досить динамічним середовищем майбутніх трендів, таких, як дигіталізація, «великі дані», мобільність, соціально-демографічні зрушення, що змінюються і ринки, що розвиваються, зміна традиційного споживчої поведінки, турбулентність ринків капіталу, зміна клімату інфраструктури, підвищення нормативних вимог. Ці інноваційні тенденції впливають на бізнес і змінюють його структуру.

На сучасному етапі розвитку страхового ринку спостерігається активний розвиток програмних комплексів для управління бек- та фронт-офісними задачами страховика, автоматизація його бізнес-процесів, перехід на хмарні та інтернет-технології. Використання Інтернету як каналу збуту призводить до значного розширення страхового поля та зменшення аквізиційних витрат страховика. Ці процеси були зумовлені постійним зростанням кількості інтернет-користувачів, зміною поведінки споживачів в сфері страхування, що вимагало відповідних змін у діяльності страхових компаній, їх гнучкості відповідно до змін зовнішнього середовища. Об'єктом ж інновацій у страховій діяльності виступають страхові продукти та їх супровід, система аквізиції, управлінські процеси, процеси взаємодії з зовнішнім середовищем [1].
Інноваційнаактивністьфінансовихустанов, у тому числі і страховихкомпаній, відіграєважливу роль у становленні та розвиткувітчизняноїекономіки. У зв’язку з повільнимвпровадженнямінноваційстрахуванняукраїнськимикомпаніями, вони не витримуютьконкуренції з іноземнимистраховимикомпаніями, якідедалібільшемонополізуютьукраїнськийринок. Інноваційність в обслуговуванніпередбачаєвикористанняweb-інтерфейсу та асистанс-програм. Впровадженняweb-програм у страхуваннідозволяє страховикам здійснюватидистанційнеобслуговуванняклієнтів, сприяєзменшеннюадміністративнихвитрат страховика та скороченню часу на укладання договору. Програмаінтерфейс у страхуванні, а саме – на ринкустрахуванняжиттясприяєдистанційному доступу клієнтів до власнихнакопичувальнихрахунків, надаєможливістьвідслідковувати стан власногорахунку. Асистанспрограмипередбачаютьконсультації та наданнядодатковихпослугуклієнтам в разінастання страхового випадку[2].
Рівень розвитку цифрових технологій та аналітики сьогодні дозволяють також страховим компаніям надавати персоніфіковані послуги клієнтам в тих масштабах та через ті канали, які найбільш бажані страхувальникам. В якості альтернативних каналів широко використовуються інтернетпродажі. Кожен 4-ийстрахувальникбажаєкупитистраховепокриття онлайн. На сьогодні характерна пряма залежністьміжрівнемрозвитку страхового ринку та часткою каналу онлайн-продажівстраховихпослугсередіншихканалівзбуту. На розвинутих ринках часткаагентського каналу складає 50-60%, на середньорозвинутих – 60-70%, на нерозвинутих – 80-90%.
Середосновних причин зростаннячасткионлайнстрахування є:
1) можливістьобранняперсоніфікованихстраховихпродуктів;
2) низькавартість страхового продукту з високоюякістю;
3) можливістьпорівняннястраховихпродуктівстрахувальниками;
4) зручність для споживачів[1].
Таким чином, процес впровадження цифровізації на сучасному ринку страхування характеризується появою на ньому таких видів страхових послуг, як продажі через інтернет, збір інформації про страхувальників через всесвітню мережу, а також врегулювання страхових випадків. Використання цифрових технологій дозволяє страховикам індивідуально розробляти пропозиції по страхуванню в залежності від потреб клієнта, створювати аукціонні пропозиції, удосконалювати професійні навички персоналу, впроваджувати хмарні технології в свою роботу. З боку страхувальників користування страховими послугами через Інтернет полегшує подачу документів і інформації про настання страхового випадку, дає змогу отримати якісні консультаційні послуги, прискорювати процес оформлення страхових договорів і врегулювання страхових випадків.
Література:

1. Веретнов В. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності / В. Веретнов. // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – С. 72 – 80.
2. Гориславець П. А. Інновації у сфері страхування / П. А. Гориславець, Л. А. Алешко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.– C. 96-97.

Посилання: тези, Ринок фінансових послуг, ринок страхових послуг, інновації

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^