Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Гнатів В.А. Сутність та значення FinTech-послуг для економіки країни
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 80
  • Автор: victoriahnativ
  • Дата: 30-10-2019, 20:12
 (голосов: 0)
30-10-2019, 20:12

Гнатів В.А. Сутність та значення FinTech-послуг для економіки країни

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Гнатів В.А.
ЛНУ ім. І. Франка, ЕкДМ-51с

Сутність та значення FinTech-послуг для економіки країни

Актуальність теми. За останні 10 років, що минули з початку світової фінансової кризи, ринок фінансових послуг суттєво змінився. Доступність швидкого та бездротового інтернету, розвиток соціальних мереж та еволюція смартфонів від звичайних засобів комунікації до персональних помічників з особистим набором спеціальних додатків сприяли поширенню попиту на сучасні фінансові послуги та продукти. Новою нішею на ринку скористалися технологічні компанії, представивши свої фінансові продукти, які за своєю сутністю були простішими та водночас більш гнучкими, адаптивними та доступними для клієнтів у будь-який час і в будь-якому місці. Активний розвиток Fintech компаній та зростаюча конкуренція з класичними фінансовими посередниками зумовили актуальність аналізу тенденцій розвитку FinTech послуг на світовому ринку фінансових послуг.
Постановка проблеми. У зв’язку із стрімкими тенденціями діджиталізації відбулися зміни системи соціально-економічних відносин. Стрімке зростання конкуренції не оминуло також ринок фінансових послуг. Зокрема, банківський сектор перебуває під впливом швидкозмінного попиту та діджитал технологій. Для того, щоб залишатися конкурентоспроможним, сучасному провайдеру фінансових послуг слід звертати увагу не лише на економічний аспект послуги, але й на її технологічний рівень та очікуваний соціальний ефект. На ринку фінансових послуг все більшої популярності набувають гнучкі небанківські провайдери фінансових послуг та численні високотехнологічні компаній і стартапи FinTech.
Результати дослідження. Витоки терміну FinTech у його сучасному розумінні можна простежити ще 90-х років ХХ століття, коли експерти одного з найбільших європейських конгломератів Citigroup ініціювали проект для активізації технологічного співробітництва у фінансовій сфері «Financial Services Technology Consortium» (Консорціум технологій у сфері фінансових послуг) [2]. Термін «Fintech» наводиться здебільшого у зарубіжних нормативно-правових документах. Зокрема, у документі Базельського комітету «Ефективна практика: наслідки Fintech-розробок для банків і органів банківського нагляду» [5] від 31.10.2017 та у звіті Ради фінансової стабільносі «Наслідки для фінансової стабільності від Fintech: питання нагляду та регулювання, що заслуговують на увагу влади» [1] від 27.08.2017 зазначається, що «Fintech – це технологічно підтримувані фінансові інновації, які можуть призвести до появи нових бізнес-моделей, програм, процесів або продуктів, що роблять істотний вплив на фінансові ринки та установи, які надають фінансові послуги». Розглянемо ще декілька визначень «Fintech»:
- набір технологій, які направлені на більшу доступність фінансових послуг для споживачів [4];
- це акронім, що розшифровується як фінансові технології, які поєднують банківський досвід з сучасними методами управління наукою і комп'ютером;
- третій спосіб ведення фінансової діяльності окрім прямого фінансування через ринки цінних паперів та непрямого – через комерційні банки;
- новий сектор фінансової індустрії що включає в себе всю повноту технологій, використовуваних для організації торгівлі, корпоративного бізнесу та роздрібних послуг кінцевому споживачу [7].
Для оцінки потенційних вигод і ризиків, зумовлених FinTech-інноваціями для економіки, доцільно проаналізувати класифікацію FinTech-послуг (рис. 1).

Гнатів В.А. Сутність та значення FinTech-послуг для економіки країниРис. 1 Класифікація FinTech-послуг згідно МВФ [8].

Зважаючи на вищенаведену класифікацію FinTech-послуг, можна виділити такі їх особливості:
- не мають центрального наглядового органу;
- функціонують лише у вигляді інтернет-платформи;
- дублюють послуги традиційних фінансових посередників;
- мають високу швидкість у виконанні операцій;
- характеризують прозорістю проведення послуг.
Технологічні інновації у сфері фінансових послуг є позитивним явищем для економічного зростання та фінансової стабільності. Потенційні вигоди від FinTech-інновацій для економіки країни наведені на рис. 2.

Гнатів В.А. Сутність та значення FinTech-послуг для економіки країниРис. 2. Потенційні вигоди від FinTech-інновацій для економіки країни [8]

Найбільші Fintech компанії є резидентами США, Китаю, Євросоюзу та Індії. Це було забезпечено високим рівнем інвестицій, перш за все, у сфери грошових переказів, платежів, заощаджень, інвестицій та кредитування. Причиною стрімкого зростання стали такі фактори, як: розвиток технологій обробки даних; зростання недовіри до традиційних банків унаслідок глобальної фінансової кризи 2007–2008 рр.; посилення регулювання банківської сфери; розповсюдження соціальних мереж і месенджерів; зміна в споживчій поведінці населення; розвиток економіки спільного споживання та успіх технологічних компаній в інших секторах економіки [9].
Перші уявлення вітчизняних практиків про FinTech з’явилися у банківському середовищі у 2007–2008 роках. На той час, фінансові технології здебільшого ототожнювали із платіжними системами. Проте, згодом, відбулося поширення впливів фінансових технологій на усі сфери господарювання, що сприяло посиленню конкурентних позицій у суспільстві суб’єктів бізнесу. Зокрема, одні-єю із перших подій в Україні, яка зібрала практиків у сфері FinTech та репрезентувала здобутки розробників вітчизняних фінансових технологій стала конференція FinTech Ukraine 2015 [3].
Саме, починаючи з 2015 року, було запущено більшість діючих фінансових стартапів (близько 58%). Остаточна популяризація фінансових технологій відбулася у 2017-му році, коли в Україні налічувалося близько 60 FinTech стартапів. Згідно із результатами досліджень аналітиків у першому півріччі 2018-го року на вітчизняному ринку Fintech були активними 80 стартапів, існує значна ймовірність нового якісного стрибка у сфері провайдерів високотехнологічних фінансових послуг. При чому, якщо близько 40% від існуючих нині компаній розпочали свою діяльність ще до 2015-го року, то 60% Fintech стартапів було створено протягом останніх трьох років. Наразі, згідно із дослідженнями USAID, у 2018 році платіжні сервіси та сервіси переказу коштів становлять лише 30% вітчизняного ринку Fintech. Натомість, близько 19% припадає на інфраструктуру, а 14% - на кредитування.
Отже, еволюція фінансових технологій зумовлює стрімкий розвиток не лише фінансового сектору, але також усіх основних секторів, які перебувають із ним у зв’язку, змінюючи бізнес-моделі ведення бізнесу [6].
Висновки. Ринок фінансових послуг є ключовою сферою економічних відносин, яка перебуває під впливом нових технологій. Це забезпечує пошук нових можливостей формування фінансових рішень, які реалізують свій вплив на соціально-економічну систему. Вітчизняна сфера FinTech послуг перебуває на етапі активного розвитку, що проявляється у збільшенні кількості FinTech компаній та спільнот, які підтримують та забезпечують розвиток вітчизняного FinTech ринку.

Список використаних джерел:
1. Financial Stability Implications from FinTech / The Financial Stability Board. 2017. URL: http://www.fsb.org/wp-content/ uploads/R270617.pdf.
2. FinTech in Ukraine. Trends, Market Overview and Catalogue. USAID Financial Sector Transformation Project. – Kyiv, 2018. – 75 p.
3. FinTech Ukraine 2015. Офіційний сайт. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.bank-online.com.ua/fintech2015/
4. SupTech, RegTech та FinTech — що це таке і у чому різниця: пояснює експерт НБУ [Електрон-ний ресурс] // AIN.UA. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://ain.ua/2019/05/17/suptech-regtech-ta-fintech/.
5. The Basel Committee on Banking Supervision, consultative document: Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors / Bank for International Settlements. 2017. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf.
6. Гернего Ю. О. Феномен FinTech та його вплив на людський розвиток в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Гернего // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тен-денції та перспективи розвитку фінансової системи України». – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/09/wtpdfsu_conference18_materials.pdf.
7. Д'яконова І. Сутність поняття «ФінТех»: розвиток категоріального апарату та дослідження ролі на світовому фінансовому ринку / І. Д'яконова, А. Педич. // Економічний дискурс Міжнародний науковий журнал. – 2017. – №3. – С. 7–16.
8. Семеног А. Ю. FinTech-послуги: сутність, роль і значення для економіки країни / А. Ю. Семе-ног, С. В. Цирулик, Я. М. Кривич. // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2018. – №2. – С. 100–105.
9. Семенога А. Ю. Тенденції розвитку FinTech послуг на світовому та вітчизняному ринках фі-нансових послуг / А. Ю. Семенога, С. В. Цирулик. // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2018. – №10. – С. 327–334.

Посилання: FinTech, FinTech-послуги, інновації, технології

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^