Стратегічні орієнтири » Ефективність податкової системи України » Роман С.І. Шляхи удосконалення місцевого оподаткування в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 5325
  • Автор: Роман С.І.
  • Дата: 9-10-2011, 12:59
 (голосов: 0)
9-10-2011, 12:59

Роман С.І. Шляхи удосконалення місцевого оподаткування в Україні

Категорія: Ефективність податкової системи України

УДК 336
© Роман С.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Шляхи удосконалення місцевого оподаткування в Україні

В сучасних умовах особливо актуальною є проблема щодо фінансового забезпечення
регіонального та місцевого самоврядування. Місцеві податки та збори, що є основою дохідної бази місцевих бюджетів, поки що не виконують функції щодо надання їм фінансової автономії. Багаторічна практика місцевого оподаткування в нашій країні приводить до висновку, що система місцевих податків і зборів виконує у нас ніби допоміжну роль щодо державного оподаткування. Але зарубіжний досвід європейських та інших країн свідчить про те, що удосконалення потребує структура та механізм дії місцевих податків.
Багато вітчизняних науковців вивчають проблеми становлення і розвитку місцевого оподаткування, зокрема Іваненко В., Герчаківський С., ПіхоцькийВ., Кириленко О., Кравченко В., Назаркевич І., Бандида М. та ін. Однак, це питання є досі актуальним і потребує подальшого дослідження.
Становлення системи місцевого оподаткування в Україні відбувається надто повільними темпами. Про це свідчить Податковий Кодекс України, який так довго розробляли і затверджували, однак і він є недосконалий. Система місцевих податків і зборів має багато недоліків. [1]
Найсуттєвішими з них є :
- місцеві податки і збори мають незначну фіскальну роль, їх частка в доходах місцевих бюджетів і ВВП досить низька;
- надто вузький перелік цих податків і зборів в порівнянні з іншими країнами;
-органи місцевого самоврядування позбавлені права самостійно запроваджувати власні податки і збори на своїй території;
- відсутня зацікавленість місцевих органів влади додатково залучати кошти від справляння місцевих податків і зборів;
- відсутня взаємозалежність між рівнем суспільних послуг, які надаються на певній території, із податковими зусиллями населення;
- нерозвиненість податків, які відображають політику місцевих органів влади (екологічні податки, плата за певні послуги місцевих органів влади) [4].
Реформування системи місцевого оподаткування має змінити роль місцевих податків та зборів з другорядної на основну у формуванні фінансових ресурсів місцевого самоврядування. До місцевих податків потрібно віднести деякі загальнодержавні податки, що традиційно надходять до місцевих бюджетів: плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб.[1].
Місцеві податки і збори необхідні для того, щоб місцеві органи влади мали можливість надавати послуги, рівень яких у населення асоціюється з обсягом сплачених податків. Кошти, зібрані на місцях використовуються більш ефективно й заощадливо, аніж виділені центральним урядом. [3].
Тому доцільно виділити такі основні напрямки розвитку та удосконалення системи місцевого оподаткування:
1) потрібно оновити правовове регламентування справляння місцевих податків і зборів;
2) доцільним є розширення переліку місцевих податків і зборів, що відображають політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, соціального захисту населення;
3) забезпечити реалізацію основних принципів податкової і бюджетної політики, спрямованої на створення міцної фінансово-економічної бази;
4) удосконалити структуру податкових органів.
Оскільки екологічна ситуація в Україні є загрозливою, запровадження місцевих екологічних податків у вигляді штрафів за забруднення повітря, водоймищ, лісів та інших природних ресурсів,суттєво збільшило б дохідну частину бюджету. [2].
Необхідно запровадити місцеві акцизи, наприклад, на тютюнові та алкогольні вироби,що зменшить вживання населенням цих шкідливих для здоровя товарів. Можна б було встановити податок за вивіз сміття, прибирання вулиць.За несвоєчасне вивезення сміття стягувались б штрафи з відповідальних за цю роботу служб. На це слід звернути увагу, оскільки як у великих, так і у малих містах це стало однією з екологічних проблем. Розширити перелік місцевих податків і зборів можна за рахунок введеня податків на цінні папери, на біржові операції, грошові капітали, приріст капіталу, на право розміщення офісів у центральній частині міста .
Досить актуальним є вирішення на законодавчому рівні питання розмежування сфер діяльності та взаємодії органів державної податкової служби й органів місцевого самоврядування, зокрема у забезпеченні справляння місцевих податків і зборів. Цього можна досягти внісши відповідні зміни і доповнення до законів України “Про державну податкову службу в Україні”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих і нормативних актів, які регулюють відповідні питання.
Чим обізнаніше буде населення у правовій сфері оподаткування (щодо своєчасності і повноти сплати податків, відповідальності за ухилення від їх сплати) тим швидше наповниться місцевий бюджет, у відповідності до чого посилення потребує державний контроль за додержанням чинного законодавства щодо оподаткування, справляння передбачених законом місцевих податків і зборів.[2 ]
Україні слід звернути увагу нарозвинуті країну світу, де до місцевих податків відносять податки на утримання тварин, комерційні обяви, спадщину, використання місцевої символіки, а особливо на Францію, оскільки наша грошова і податкова системи будувались за її зразком, оскільки адміністративні системи дуже схожі.[3 ]
Дотримуючись цих вимог можна створити стабільну та міцну податкову систему, що дасть можливість ефективно реалізувати регіональну політику, а також забезпечити фінансову стійкість регіонів.Список використаних джерел:
1.Бандида М. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджету міста // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №11-12. – С.37-40.
2. Іваненко В. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування// Фінанси України. – 2005. – №4. –С.32-34.
3. Макогон В.Д. Формування доходів місцевих бюджетів у зарубіжних країнах// Наукові праці НДФІ. — 2008. — № 1(42). — С.56 – 67.
4. Швець В.Я. Шляхи вдосконалення місцевого оподаткування у сучасних умовах // Економіка промисловості. - 2004. - № 3. - С. 10-17.

Посилання: місцеві податки і збори

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^